Meteen naar de inhoud

Inspiratieplatform Minnultotvijf in samenwerking met Vakblad Vroeg

Informatie

Bekijk nu onbeperkt al onze webinars, artikelen, minicolleges en rollenspellen op het inspiratieplatform MinNultotVijf. Nu tijdelijk zomeractie van €169 voor €149 euro, bij aanmelden in de periode van 1 juni tot 16 augustus 2023.

Beschrijving

Minnultotvijf. Dàt is de naam van het inspiratieplatform van IMH Nederland en Vakblad Vroeg. Het platform bestaat uit minicolleges, rollenspellen en tientallen webinars, met daarbij aanvullende artikelen uit kwartaalmagazine VROEG. Kortom, een heuse schatkamer voor professionals die werken in de geboortezorg en met jonge kinderen en hun ouders/verzorgers.

  • Webinars in samenwerking met Vakblad Vroeg: De webinars bedragen circa. 60 of 120 minuten
  • Artikelen VROEG: De artikelen komen uit de kwartaalmagazines van VROEG
  • Minicolleges: bestaande uit een x aantal colleges, waarin de spreker je inhoudelijk bijschoolt over een specifiek thema. Circa 60 minuten per thema minicolleges
  • Rollenspellen: korte filmpjes waarin verschillende IMH-Specialisten vaardigheden demonstreren

In het tabblad ‘inhoud inspiratieplatform’ vind je welke producten beschikbaar zijn. De losse prijs van een webinar of minicollege bedraagt €29,95. Met het inspiratieplatform kun je voor slechts €169 onbeperkt alle producten bekijken. Je krijgt dan een account waarmee je één jaar lang toegang hebt tot onze online omgeving minnultotVijf. Kijk ze waar en wanneer je maar wil.

Praktische informatie
Na aanmelding krijg je een account voor de online omgeving Minnultotvijf. Hierin staan alle webinars, artikelen, minicolleges en rollenspellen per thema gesorteerd voor je klaar. Je krijgt uiterlijk drie (werk)dagen na je aankoop toegang tot het account

Speciaal tarief voor groepen
De content is zeker interessant om met een team of een intervisieclub te bekijken en te bespreken. Met het oog hierop kunnen organisaties een groepsabonnement afsluiten. Dit betekent dat alle professionals uit een organisatie of een team direct bij de content kunnen komen. De prijzen zijn op maat, afhankelijk van de omvang van het abonnement. Meer weten? Neem contact op met ons via info@imhnederland.nl

Inhoud inspiratieplatform

De volgende thema’s komen aan bod (maandelijks komen er producten bij)

— Thema: Diagnostiek
Webinar Vroeg signalering van Autisme Spectrum Stoornissen – Jorinda Franken en Mirjam Pijl
Artikel Autisme herkennen bij baby’s en peuters
Artikel Autisme via beelden herkennen en hanteren
Artikel Laat autisme niet ondersneeuwen
Artikel Meer doen met vroegdiagnostiek naar autisme
Webinar Zin en onzin van intelligentie onderzoek bij baby’s en peuters – Selma Ruiter
Artikel Benut plastisch brein voor stimuleren zelfsturing
Artikel Inspelen op kernprincipes hersenontwikkeling helpt kind vooruit
Minicolleges Wetenschap en ontwikkeling door Babette Bais

— Thema: Geboortezorg
Webinar Bevorder veerkracht na complexe bevalling – Naomi Vandamme
Artikel Onderschat impact miskraam op gezin niet
Webinar Risicofactoren tijdens zwangerschap en geboorte verdienen onze aandacht – Anneloes van Baar
Artikel Herschrijf script van kwetsbare ouders
Artikel Onderzoek naar vroege ontwikkeling schatkamer voor interventies
Artikel Waak voor stress na de geboorte
Webinar De eerste 1000 kritieke dagen – Tessa Roseboom
Artikel Investeren in zorg aan ongeboren kind loont
Artikel Richt vizier op voorkómen valse start
Artikel Laat crisis geen levenslang betekenen voor jongste generatie
Artikel Preventieve opvoedsteun werkt
Webinar Wat vertelt een huilende baby – Jessica Boerema
Artikel Baby’s mogen huilen!
Artikel Excessief huilen samenspel tussen vele factoren
Artikel Pionier in hulp aan huilbaby’s

— Thema: Kindfactoren
Webinar Rouw in gezinnen met jonge kinderen – Suzan Hilhorst en Mariken Spuij
Artikel Houd kind bij overlijden niet buiten schot
Artikel Rouw: Maak het verlies aanschouwelijk
Artikel Neem rouwbeleving jonge kind serieus
Webinar Foetaal Alcohol Syndroom verstoort ontwikkeling levenslang – Dianne Wesselink
Artikel FAS vaak gemist, volledig te voorkomen
Artikel Slaan, spugen en bijten – ouders aan het woord
Webinar Spel: de taal van het jonge kind – Eveline Groothoff
Artikel Gehechtheid uitspelen op tafel
Artikel Speciaal spel stimuleert veilige hechting bij een beperking
Artikel Spelend spel, vak apart voor professional
Artikel Spelstimulering helpt speciale kinderen vooruit
Webinar Vroege interventie bij problemen in spel, communicatie of contact – Claudine Dietz en Michelle Snijder
Artikel Kluwen aan prikkels blokkeert leren eten bij autisme
Artikel Neem vermoede van autisme serieus
Artikel Positief samenspel stimuleert kind met autisme

— Thema: (On)veiligheid
Webinar
Kindermishandeling bij jonge kinderen – Yael Meijer
Webinar Infant Mental Health en crisiszorg – Judith de Heus

— Thema: Ouder-kind relatie
Webinar Ouders ondersteunen bij gezonde slaap – Maartje Luijk
Artikel Aanpak slaapproblemen vraagt om breder spectrum aan interventies
Artikel Stress verstoort slaap
Webinar Taal, hét bindmiddel tussen ouder en kind – Paulien Kuipers
Artikel Taal kan pijn ontsluiten
Artikel Verbindende taal in prille babytijd versterkt veilige band
Artikel We horen bij elkaar

— Thema: Ouderschap en ouderkenmerken
Webinar Ouderschapsdeskundigheid: handvatten in het werken met moeilijke ouders – José Koster
Artikel Omgaan met uitgeputte ouders
Artikel Werken met ouders is werken met jezelf
Webinar Duik in de binnenwereld van ouders – Jeffrey Roelofs
Artikel Innerlijke taal spreekt boekdelen

— Thema: Voeding
Webinar Kijk bij overgewicht verder dan de kilo’s – Arianne Struik
Artikel Diagnostiek bij onvoldoende groei
Artikel Eten als troost of beloning, liever niet
Artikel Geboortegewicht ijlt lang na
Webinar De psychologie achter borstvoeding – Myrthe van Lonkhuijsen
Artikel Haal meer uit borstvoeding
Artikel Borstvoeding nog te weinig een bewuste gezondheidskeuze
Artikel Creatief omgaan met borstvoeding vergroot kans op slagen
Artikel Doorbreek taboe op babyvoeding
Minicolleges Lactatiekunde door Nike Mencke

— Thema: Infant Mental Health vaardigheden demonstreren
Rollenspel Kennismaken en contact maken met de zwangere door Zillah Holtkamp
Rollenspel Zwangere met stress – Voorstel verwijzing door Carla Brok
Rollenspel Zwangere met stress – klachten door Marilene de Zeeuw
Rollenspel Zwangere met stress – Coping door Marilene de Zeeuw
Rollenspel Zwangere met stress – ambivalenties door Carla Brok
Rollenspel Zwangere die vader niet erbij wil door Marilene de Zeeuw
Rollenspel Zwangere met huiselijk geweld door Zillah Holtkamp
Rollenspel Angstige zwangere met eerder verlies en angst door Marilene de Zeeuw
Rollenspel Motherhood constellation tijdens de zwangerschap door Marilene de Zeeuw
Rollenspel Hulpvraag behandelcontract tijdens de zwangerschap door Zillah Holtkamp
Rollenspel Huiselijk geweld Time out door Marilene de Zeeuw
Rollenspel Stress in de ontwikkeling bespreekbaar maken door Zillah Holtkamp
Rollenspel Ouders met baby die ruzie maken door Carla Brok

 149