Incompany pakket 2: Instap+

Introductie

Pakket 2 Instap+ heeft als doel om intern afdelingen en teams met elkaar te verbinden, dezelfde uitgangspunten te hanteren, de IMH-visie integrale uit te rollen en praktische vaardigheden te trainen. Je wordt als organisatie begeleidt in een traject van circa 8 maanden, bestaand uit 2 verschillende trainingen, training on the job en advies over kansen binnen je organisatie.

Pakket 2 Instap+ heeft als doel om intern afdelingen en teams met elkaar te verbinden en praktische vaardigheden te oefenen die passen bij jullie setting. Het zorgt ervoor dat professionals met verschillende achtergronden dezelfde taal leren spreken en daar naar handelen met betrekking tot de doelgroep -9 maanden tot 5  jaar. De training zorgt voor verbinding onderling en geeft inzicht over de noodzaak om als organisatie integraal te handelen. Het is een praktisch opleidingstraject, waarbij professionals leren om de Infant Mental Health-visie in de organisatie verder uit te rollen en dit toe te passen bij de specifieke doelgroep van jullie organisatie.

Wat zit er in het pakket:

 • Voorbereiding uitrol incompany traject binnen je organisatie
 • Strategiegesprek met adviseur van IMH Nederland
 • Plan van aanpak gemaakt door adviseur IMH Nederland
 • Het cursuspakket betreft:
  • de introductiecursus Infant Mental Health. Deze cursus neemt zorgprofessionals van HBO & WO-niveau in 15 uur mee langs de Infant Mental Health Visie en het risico – en protectieve factorenmodel. Vooraf wordt je als opdrachtgever begeleid in het formuleren van draagvlak in de organisatie en om de ontwikkelvraag van de collega’s scherp te krijgen
  • praktische vaardighedencursus. IMH Nederland heeft diverse praktische vaardigheidscursussen ontwikkeld. Als organisatie kies je een cursus die past bij de ontwikkelvraag van de organisatie en past bij de doelgroep.
 • 2x Live 3 uur meekijken trainer op de werkvloer (bijv. bij een teamoverleg aansluiten of bij een behandelgroep).
 • Na de cursus is er een strategiegesprek met jullie adviseur van IMH Nederland over een plan van aanpak fase 2. De fase nadat de groepen getraind zijn om hun ontwikkeling verder te ondersteunen en het IMH-werken verder door te ontwikkelen
 • Tijdens de cursusperiode gratis basisabonnement op online community en portfolio

  Vul je incompany pakket naar wens aan met bijvoorbeeld:

 • Live webinar om meer professionals binnen je organisatie te bereiken
 • Supervisie
 • Kick-off om een IMH-netwerk in je regio te starten

De cursussen:

De Introductie en de praktische vaardigheidscursus is  een serie korte 15-uurs nascholingscursussen gericht op de HBO en WO professionals die zich regelmatig willen bijscholen wat betreft kennis en vaardigheden om de ouder-kind relatie te bevorderen, beter met de keten om het jonge kind samen te werken, beter met moeilijke ouders samen te werken, traumasensitief te werken met ouders en hun jonge kind en nog meer te ontwikkelen cursussen. Houd onze website in de gaten voor eventuele andere nascholingscursussen en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

De introductiecursus wordt blended georganiseerd wat inhoudt dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen live én online. Cursisten werken in een afgeschermde leeromgeving, waar ze vanaf de start van de cursus tot een maand na afronding in kunnen loggen. In deze leeromgeving staan eveneens alle opdrachten en (online) werkvormen klaar.

Download hier de folder voor meer informatie over de introductiecursus. Informatie over de praktische vaardigheidscursus is maatwerk en wordt tijdens de voorbereiding van jullie incompany aangevuld. Trainingen die onder meer beschikbaar zijn, zijn observatie ouder-kind relatie, systemisch werken en traumasensitief werken en werken met gezinnen met LVB.

Praktische informatie

Opbouw introductiecursus

 • Blok 1 Introductie Infant Mental Health
 • Blok 2 Ouder-kind relatie
 • Blok 3 Veerkracht & kwetsbaarheid
 • Praktische vaardigheden

Doelgroep
HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en (ongeboren) jonge kinderen (-9 maanden t/m 5 jaar), die geregistreerd staan in het SKJ register, BIG-register, Register voor Vaktherapie of Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP).

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via opleidingen@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

Lesvorm
De cursussen worden blended gegeven: dat betekent dat groepsleren en individueel colleges volgen efficiënt en optimaal wordt afgewisseld. De cursist leert in z’n eigen tijd en op z’n eigen tijd en realiseert zo een goede wisselwerking tussen de eigen werksituatie en de kennis.

De cursussen zijn een stimulans nieuwe technieken uit te proberen en aan de slag te gaan met het toepassen van de Infant Mental Health kennis en inzichten in de eigen professie.

Goed om te weten: Het traject instap + zal een looptijd hebben van circa 8 maanden

Literatuur

De verplichte literatuur dient gelezen te worden en deze wordt ook meegenomen in de eindtoets.
Aan te schaffen boeken voor de introductiecursus:
Vliegen, N. & Verhaest, Y. (2020). Vroege ontwikkeling alle kansen geven – Geestelijke gezondheidszorg voor baby’s, jonge kinderen en ouders. Antwerpen: Pelckmans Pro.
Aan te schaffen boeken voor de praktische vaardigheidscursus:
Volgt n.a.v. de keuze voor het onderwerp dat bij jullie organisatie past

Toetsoverzicht

– 1x kennistoets (10 multiple choice – te behalen vanwege certificaat)
– 1x ecologisch model van Belsky met risicofactoren en protectieve factoren
– toets praktische vaardigheden nader in te vullen

Duur van de cursus

Contacturen: 15 uur
+ Studiebelasting (literatuur): 10 uur

Aanmelden

Geïnteresseerd om deze cursus binnen jou organisatie aan te bieden? Neem contact met ons op via leren@imhnederland.nl voor aanvullende afspraken.

Accreditatie

SKJ jeugd & gezinprofessionals: 23 punten

KNGF beroepsgerelateerd, vrije deel: 25 punten

NIP/NVO
– K&J/OG herregistratie: 15 punten
– K&J/OG opleiding – behandeling: 2.5 punten
– K&J/OG opleiding – diagnostiek: 5 punten

V&V en Register Zorgprofessionals
Scholing Jeugdverpleegkunde: 15 punten
Scholing Kinderverpleegkunde: 15 punten
Scholing SPV: 15 punten
Scholing Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie: 15 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
Scholing verpleegkundig specialisten: 15 punten

ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
NVLF – Scholing: 24,5 punten

 

* Op verzoek kunnen wij bij andere beroepsverenigingen accreditatie aanvragen, bijvoorbeeld KNOV en Register Vaktherapie.

Literatuur

Vliegen, N., Verhaest, Y. (2020). Vroege ontwikkeling alle kansen geven – Geestelijke gezondheidszorg voor baby’s, jonge kinderen en ouders.

Categorieën ,