Ga naar de inhoud

Incompany Ouderbegeleiding aan ouders met jonge kinderen

Informatie

Neem contact met ons op voor onze incompany mogelijkheden

Beschrijving

Missie cursus
Verhogen van de kwaliteit van je hulpverlening aan ouders. Dit bereik je door te reflecteren op je eigen houding en theoretische kennis toe te passen binnen je eigen praktijksituatie.

Opbouw cursus
De vaardigheidscursus stelt de theoretische uitgangspunten van Infant Mental Health centraal en bouwt van daaruit de brug naar de toepassing in de praktijk van alle individuele cursisten.
Blok 1: Ouderschapstheorie
Blok 2: Integratie ouderschapsbegeleiding met IMH concepten
Blok 3: Werkrelatie met ouders
Blok 4: Je eigen antenne als diagnostisch instrument
Blok 5: Verdieping op verzoek uit de groep gericht op persoonlijke leerdoelen

Inhoud van de cursus

In termen van kennis:

 • De cursist weet welke elementen belangrijk zijn in samenwerking met ouders en kent zijn/haar positie t.o.v. ouders.
 • De cursist kent de elementen van actief luisteren.
 • De cursist kent na afloop van de cursus ‘De ouderbegeleidende positie’ van Alice van der Pas.
 • De cursist kent na afloop van de cursus ‘Het drieluik van ouderschap’ van Alice van der Pas.
 • De cursist heeft kennis van veranderende dynamiek in relaties; de overgang bij start van ouderschap van dyade naar triade; systemisch denken en het Huismodel (Zillah Holtkamp).
 • De cursist heeft kennis vanuit welke positie ouders kunnen praten (vanuit gevoel, verstand/geweten of vanuit ik-sterkte) en het interactie effect daarbij binnen de hulpverleningssetting.
 • De cursist heeft kennis van signalen van breuken binnen de samenwerking.
 • De cursist kent het ‘systemisch kompas’ als werkmodel voor een ouder begeleidingstraject.
 • De cursist heeft meer zicht in de complexe dynamiek tussen levensfase en ouderschap en weet zich daar professioneel toe te verhouden. 

In termen van vaardigheid:

 • De cursist kan na afloop van de cursus ouders benaderen vanuit de basishouding ‘de ouderbegeleidende positie’ en kan daarbij gesprekstechnieken van actief luisteren toepassen.
 • De cursist kan na afloop van de cursus naast ouders staan in hun ouderschap, zonder oordeel of bewust van eigen oordeel en dit onderzoeken (de ouderbegeleidende positie).
 • De cursist kan na afloop van de cursus gezins-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen benaderen vanuit de basis aannames van de ouderschapstheorie.
 • De cursist kent diverse theorieën en modellen die veel worden gebruikt in de Infant Mental Health en weet hoe deze te integreren met de ouderschapstheorie van Alice van der Pas.
 • De cursist kan na afloop van de cursus de ouderschapstheorie en het Drieluik-model vertalen naar een concrete invulling in de praktijk.
 • De cursist kan na afloop van de cursus de ouderschaps buffers bespreekbaar maken met ouders en weet hoe samen met ouders de buffers te versterken
 • De cursist kan psycho-educatie geven over de overgang van dyade naar triade en wat daarbij komt kijken.  
 • De cursist kan ouders spiegelen in de positie van waaruit zij spreken en geeft hier achtergrondinformatie bij. 
 • De cursist praat in denken, doen en voelen.  
 • De cursist kan na afloop van de cursus de werkrelatie met ouders herstellen als er breuken zijn ontstaan.   
 • De cursist kan met het ‘Systemisch Kompas’ de veelheid aan informatie ordenen en met ouders tot betekenissen komen van waaruit een plan van aanpak volgt.
 • De cursist kan steeds opnieuw samenwerking en aanpak afstemmen met ouders door m.b.v. het ‘systemisch kompas’ het traject regelmatig te evalueren.

 

Extra informatie

Docenten

Mirjam Hinfelaar, Klinisch Pyscholoog, Psychotherapeut & IMH-specialist

Mirjam Hinfelaar docent IMH Nederland
Mirjam Hinfelaar

Sylvia van ‘t Hof, Klinisch Pyscholoog & Psychotherapeut

Sylvia van 't Hof

Praktische informatie

De vaardigheidscursus bestaat uit 5 online colleges van 3 uur (15 uur). Deze staan in het teken van kennisoverdracht, oefenen van praktische vaardigheden en casuïstiek. Daarnaast aanvullend 11 uur aan literatuur en opdrachten in de online leeromgeving.

Zelfstudie
Naast de opdrachten in het digitaal klaslokaal, dien je literatuur voor te bereiden. De cursus is afgerond als je hebt voldaan aan een aantal formatieve opdrachten. De cursist krijgt meer gevoel voor de complexe dynamiek tussen levensfase en ouderschap, ouderschap en partnerschap, ouderschap in meerdere gedaantes en ouderschap binnen complexe en meervoudige gezinsvormen.

Studiebelasting

De cursus bedraagt 15 uur, met daarnaast 11 uur aan studiebelasting literatuur en online leeromgeving. De totale studiebelasting van de cursus is 26 uur.

Accreditatie

SKJ

Jeugd en gezin professionals: 22.50 punten

V&VN 

Verpleegkundig specialisten register: 13 punten

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Scholing GGZ 26 punten
Scholing Jeugdverpleegkunde 26 punten
Scholing Kinderverpleegkunde 26 punten
Scholing SPV 26 punten
Scholing Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie 26 punten

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
K&J/OG herregistratie: 15 punten

K&J/OG opleiding – behandeling: 4 punten

K&J/OG opleiding – diagnostiek: 3,5 punt

Toelatingseisen

Toelatingseisen
Basiskennis aan IMH is een voorwaarde, het gaat hierbij om minimale cursus van 8 uur (dit mag ook bij externe aanbieders gevolgd zijn). Voldoe je hier niet aan? Wij hebben een e-learning voor je klaar staan om je IMH kennis op te frissen of er mee aan de slag te gaan. Neem contact met ons op via leren@imhnederland.nl voor meer informatie over de e-learning.

Doelgroep
– HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en (ongeboren) jonge kinderen (-9 maanden t/m 5 jaar)
– Twee jaar werkervaring en minimaal 8 uur werkzaam met jonge gezinnen
– Registratie bij een beroepsvereniging (die klacht/tuchtrecht regelt, zoals bijvoorbeeld SKJ, NIP/NVO, BPSW, KNOV, ADAP, KNMG etc.)

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via leren@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

Neem contact met ons op

/offerte aanvragen