Incompany pakket 1: Instap

Introductie

Pakket 1 Instap heeft als doel om intern afdelingen en teams met elkaar te verbinden, dezelfde uitgangspunten te hanteren en een opmaat te maken voor een integrale uitrol van de IMH-visie in de organisatie. Dit gebeurt aan de hand van de introductiecursus Infant Mental Health. Die neemt professionals in 15 uur mee langs de Infant Mental Health Visie en het risico – en protectieve factorenmodel.

Pakket 1 Instap heeft als doel om intern afdelingen en teams met elkaar te verbinden. Het zorgt ervoor dat professionals met verschillende achtergronden dezelfde taal leren spreken met betrekking tot de doelgroep -9 maanden tot 5  jaar. De training zorgt voor verbinding onderling en geeft inzicht over de noodzaak om als organisatie integraal te handelen. Het is een opmaat om de Infant Mental Health-visie in de organisatie verder uit te rollen.

Wat zit er in het pakket:

 • Voorbereiding uitrol incompany traject binnen je organisatie
 • Strategiegesprek met adviseur van IMH Nederland
 • Plan van aanpak gemaakt door adviseur IMH Nederland
 • Het pakket betreft de introductiecursus Infant Mental Health. Deze cursus neemt zorgprofessionals van HBO & WO-niveau in 15 uur mee langs de Infant Mental Health Visie en het risico – en protectieve factorenmodel. Vooraf wordt je als opdrachtgever begeleid in het formuleren van draagvlak in de organisatie en om de ontwikkelvraag van de collega’s scherp te krijgen.
 • Tijdens de cursusperiode gratis basisabonnement op online community en portfolio

De Introductie is de eerste in een serie korte 15-uurs nascholingscursussen gericht op de HBO en WO professionals die zich regelmatig willen bijscholen wat betreft kennis en vaardigheden om de ouder-kind relatie te bevorderen, beter met de keten om het jonge kind samen te werken, beter met moeilijke ouders samen te werken, traumasensitief te werken met ouders en hun jonge kind en nog meer te ontwikkelen cursussen. Houd onze website in de gaten voor eventuele andere nascholingscursussen en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

De introductiecursus wordt blended georganiseerd wat inhoudt dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen live (6 uur) én online (9 uur). Cursisten werken in een afgeschermde leeromgeving, waar ze vanaf de start van de cursus tot een maand na afronding in kunnen loggen. In deze leeromgeving staan eveneens alle opdrachten en (online) werkvormen klaar

Download hier de folder voor meer informatie over de introductiecursus.

Vul je incompany pakket naar wens aan met bijvoorbeeld:

 • Live webinar om meer professionals binnen je organisatie te bereiken
 • Supervisie
 • Kick-off om een IMH-netwerk in je regio te starten

Praktische informatie

Opbouw cursus

 • Blok 1 Introductie Infant Mental Health
 • Blok 2 Ouder-kind relatie
 • Blok 3 Veerkracht & kwetsbaarheid
 • Praktische vaardigheden

Doelgroep
HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en (ongeboren) jonge kinderen (-9 maanden t/m 5 jaar), die geregistreerd staan in het SKJ register, BIG-register, Register voor Vaktherapie of Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP).

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via opleidingen@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

Lesvorm
De cursussen worden blended gegeven: dat betekent dat groepsleren en individueel colleges volgen efficiënt en optimaal wordt afgewisseld. De cursist leert in z’n eigen tijd en op z’n eigen tijd en realiseert zo een goede wisselwerking tussen de eigen werksituatie en de kennis.

De cursussen zijn een stimulans nieuwe technieken uit te proberen en aan de slag te gaan met het toepassen van de Infant Mental Health kennis en inzichten in de eigen professie.

Goed om te weten: Het traject instap zal een looptijd hebben van circa 4 maanden

Literatuur

De verplichte literatuur dient gelezen te worden en deze wordt ook meegenomen in de eindtoets.
Aan te schaffen boeken:
Vliegen, N. & Verhaest, Y. (2020). Vroege ontwikkeling alle kansen geven – Geestelijke gezondheidszorg voor baby’s, jonge kinderen en ouders. Antwerpen: Pelckmans Pro.

Toetsoverzicht

– 1x kennistoets (10 multiple choice – te behalen vanwege certificaat)
– 1x ecologisch model van Belsky met risicofactoren en protectieve factoren

Duur van de cursus

Contacturen: 15 uur
+ Studiebelasting (literatuur): 10 uur

Aanmelden

Geïnteresseerd om deze cursus binnen jou organisatie aan te bieden? Neem contact met ons op via leren@imhnederland.nl voor aanvullende afspraken.

Accreditatie

SKJ jeugd & gezinprofessionals: 23 punten

KNGF beroepsgerelateerd, vrije deel: 25 punten

NIP/NVO
– K&J/OG herregistratie: 15 punten
– K&J/OG opleiding – behandeling: 2.5 punten
– K&J/OG opleiding – diagnostiek: 5 punten

V&V en Register Zorgprofessionals
Scholing Jeugdverpleegkunde: 15 punten
Scholing Kinderverpleegkunde: 15 punten
Scholing SPV: 15 punten
Scholing Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie: 15 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
Scholing verpleegkundig specialisten: 15 punten

ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
NVLF – Scholing: 24,5 punten

 

* Op verzoek kunnen wij bij andere beroepsverenigingen accreditatie aanvragen, bijvoorbeeld KNOV en Register Vaktherapie.

Literatuur

Vliegen, N., Verhaest, Y. (2020). Vroege ontwikkeling alle kansen geven – Geestelijke gezondheidszorg voor baby’s, jonge kinderen en ouders.

Categorieën ,