Meteen naar de inhoud

Incompany Introductie ACT met nadruk op de persoonlijke ontwikkeling

Informatie

Neem contact met ons op voor onze incompany mogelijkheden

 

Beschrijving

Wil je zelf ook gebruik van ACT gaan maken in de behandeling of begeleiding van ouders, volg dan onze cursus. We maken gebruik van de opgenomen uitleg van Femke van de Huijgevoort, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en ACT therapeut. Ze heeft de cursus mede opgezet en vormgegeven.

Missie cursus 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven Hayes. In deze relatief nieuwe therapievorm wordt er door de professional met de cliënt gekeken naar de manier waarop het leven is ingericht en wat de link met onze gedachten is. Binnen de Acceptance and Commitment Therapy wordt er stilgestaan bij persoonlijke waarden en handelen naar deze waarden. Femke van de Huijgevoort (ACT therapeut) heeft in haar jarenlange praktijkervaring ervaren dat verandering in gezinnen bij de ouders kan beginnen en ACT hier een belangrijke rol in kan spelen. Wil je zelf ook gebruik van ACT gaan maken in de behandeling of begeleiding van ouders, volg dan onze cursus. We maken gebruik van de opgenomen uitleg van Femke van de Huijgevoort, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en ACT therapeut. Ze heeft de cursus mede opgezet en vormgegeven. 

Inhoud van de cursus

Na afloop van de cursus, kent de cursist.. 

In termen van kennis: 

  1. De cursist kent de basisaannames van ACT 
  2. De cursist kent de 6 processen van de Acceptance & Commitment Coaching (of hexaflex), nl: Aandachtig aanwezig zijn, Waarden, Toegewijd handelen/ waardegerichte actie, Gedachten opmerken, Actieve Acceptatie, Flexibele zelfbeleving toegepast op ouderschap en moeilijke omstandigheden in het gezin.

In termen van Vaardigheid: 

  1. De cursist herkent Psychologisch flexibel ouderschap.
  2. De cursist kan Psychologisch flexibel ouderschap bevorderen op alle 6 processen in de ACT-hexaflex: Aandachtig aanwezig zijn, Waarden, Toegewijd handelen/ waardegerichte actie, Gedachten opmerken, Actieve Acceptatie, Flexibele zelfbeleving toegepast op ouderschap en moeilijke omstandigheden in het gezin

Extra informatie

Docenten

Femke van de Huijgevoort, ACT therapeut, ACT trainer en Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Praktische informatie

De cursus wordt blended georganiseerd wat inhoudt dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen live (12 uur) én online (6 uur). Cursisten werken in een afgeschermde leeromgeving, waar ze vanaf de start van de cursus tot één jaar na aankoop in kunnen loggen. In deze leeromgeving staan eveneens alle opdrachten en (online) werkvormen klaar.

Studiebelasting

18 uur exclusief 115 bladzijden literatuur

Data

Informatie volgt

Beoogde accreditatie

SKJ, NIP/NVO, V&VN

Toelatingseisen

Basiskennis aan IMH is toelatingsvoorwaarde. Het gaat hierbij om minimale cursus van 8 uur (dit mag ook bij externe aanbieders gevolgd zijn). Voldoe je hier niet aan? Wij hebben een e-learning of introductiecursus voor je klaar staan om je IMH kennis op te frissen of er mee aan de slag te gaan. Neem contact met ons op via leren@imhnederland.nl voor meer informatie over de e-learning.
Deze cursus veronderstelt basiskennis over risicofactoren & protectieve factoren, de Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen, ouderschapsontwikkeling, the Motherhood Constellation, Regulatie & Coregulatie en de ontwikkeling daarvan.  

Doelgroep

HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en het jonge kind, die geregistreerd staan in het SKJ-register, BIG-/RIVIZ-register, Register voor Vaktherapie of Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP), in het bijzonder zijn JGZ en GGD-professionals uitgenodigd en Praktijkondersteuners bij de Huisarts.

Literatuur

Aan te schaffen boeken
– Harris, R. (2020) Acceptatie en Commitmenttherapie in de praktijk. Herziene editie. Hogrefe Uitgevers. ISBN    9789492297327 (boek)
– Jansen, G (2020). Laat los – Ruimte voor alles wat je denkt en voelt. Zaltbommel: Uitgeverij Thema. (boek)
– Jansen, G. & Batink, T. (2014). Time to ACT! Het Basisboek voor Professionals.

 750