Ga naar de inhoud

Incompany Verbindende taal voor het bevorderen van de ouder-kind band/ ééngespreksmodel

Informatie

Neem contact met ons op voor onze incompany mogelijkheden

Beschrijving

Taal is het meest essentiële middel voor hulp bij uitstek is, vindt Pauline Kuipers. Want met woorden wordt betekenis gegeven aan de situatie van het gezin. Als een ouder-kind band problemen oplevert, willen we die band helpen verbeteren. In deze module voor NSPOH leer jij je woorden zo te gebruiken, dat en de ouders en het kind zich door de ander gezien voelen en de binding tussen hen positiever wordt.

Missie cursus 

Ouders en jonge kind helpen verbinden met woorden

Studierichtingen die opleiden tot professional in de ouder-kindzorg besteden zelden aandacht aan de woorden die we spreken met cliënten: ouders, kinderen en baby’s. Dat terwijl de taal het meest essentiële middel voor hulp bij uitstek is, vindt Pauline Kuipers. Want met woorden wordt betekenis gegeven aan de cliëntsituatie. Als een ouder-kind band problemen oplevert, willen we die band helpen versterken. In deze cursus leer jij je woorden zo te gebruiken, dat zowel ouders en het kind zich door de ander gezien voelt en de binding tussen hen positiever wordt. De cursus richt zich bij uitstek op de professionals die korte contacten hebben met gezinnen. Daarin kun je als professional heel goed hechtingsbevorderend zijn. We maken gebruik van het boek en de opgenomen uitleg van Pauline Kuipers, GZ-psycholoog en voormalig oprichter van Stichting Kinderleven in Limburg, die inmiddels geniet van een welverdiend pensioen. Ze heeft de cursus opzet en vormgegeven.

Inhoud van de cursus

Na afloop van de cursus, kent de cursist.. 

In termen van kennis: 

 1. De cursist kent de ontwikkeling van de ouder-kind band
 2. De cursist kent het belang van mentaliseren: in het bijzonder waarachtig spreken (Dolto)
 3. De cursist kent de visie op het kind en de ouders
 4. De cursist kent het adoptie-proces tussen ouder en kind
 5. De cursist kent de kracht en de waarde van verbindingstaal
 6. De cursist kent de invloed van trauma’s uit de voorgeschiedenis op de ouder-kind relatie
 7. De cursist kent de stappen van het 1 gespreksmodel
 8. De cursist kent grondhouding van zorgprofessionals in de ouder-kind zorg
 9. De cursist kent de meetpretentie, doel en beperkingen van de Lijst Aandachtspunten Band Ouders – Kind
 10. De cursist kent Verbindingstaal in verslaglegging

In termen van Vaardigheid: 

 1. De cursist kan de verbindingstaal gebruiken in gesprek met ouders en baby en peuter
 2. De cursist kan waarachtig spreken met het jonge kind
 3. De cursist kan de adoptie tussen ouder en baby herkennen en ondersteunen
 4. De cursist kan de stappen van het 1-gespreksmodel uitvoeren
 5. De cursist kan de ernst van de trauma’s in de voorgeschiedenis herkennen in relatie tot het uitblijven van adoptie en verwijzen naar een collega
 6. De cursist kan gebruik maken van en bespreken van de Lijst AandachtsPunten Ouder-Kind
 7. De cursist kan verslagleggen over hechting

Extra informatie

Docenten

Per module wordt gewerkt met een vaste set aan docenten om het leren van de cursisten beter te kunnen volgen en begeleiden. Op dit moment zijn dit: Joyce van Stiphout, Nike Mencke, Jessica Boerema en Marilene de Zeeuw. De cursus wordt met twee docenten gegeven.

Praktische informatie

De cursus wordt blended georganiseerd wat inhoudt dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen online (2x 3 uur= 6 uur) én live (2x 3 uur = 6 uur). Cursisten werken in een afgeschermde online leeromgeving, waar ze vanaf de start van de cursus tot één jaar na aankoop in kunnen loggen. In deze leeromgeving staan eveneens alle opdrachten, uitleg en (online) werkvormen klaar.

Studiebelasting

12 uur exclusief 140 bladzijden literatuur

Data

Informatie volgt

Beoogde accreditatie

SKJ, NIP/NVO, V&VN

Toelatingseisen

Basiskennis aan IMH is toelatingsvoorwaarde. Het gaat hierbij om een cursus van minimaal 8 uur (dit mag ook bij externe aanbieders gevolgd zijn). Voldoe je hier niet aan? Wij hebben een e-learning of introductiecursus voor je klaar staan om met de IMH kennis aan de slag te gaan of om deze op te frissen. Neem contact met ons op via leren@imhnederland.nl voor meer informatie.
Deze cursus veronderstelt basiskennis over risico- en protectieve factoren, de Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen, ouderschapsontwikkeling, the Motherhood Constellation, Regulatie & Coregulatie en de ontwikkeling daarvan. 

Doelgroep

HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en het jonge kind, die geregistreerd staan in het SKJ-register, BIG-/RIVIZ-register, Register voor Vaktherapie of Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP), in het bijzonder zijn JGZ en GGD-professionals uitgenodigd en Praktijkondersteuners bij de Huisarts.

Literatuur

Aan te schaffen boeken
Kuipers P. (2015). Eerste hulp bij hechting – Taal voor ouders en hun jonge kind. Utrecht: De tijdstroom. (boek)

Neem contact met ons op

/offerte aanvragen