Ga naar de inhoud

Incompany Ouders met een LVB (Licht) Verstandelijke Beperking begeleiden vanuit de IMH-visie

Informatie

Neem contact met ons op voor onze incompany mogelijkheden

Beschrijving

Werk jij met gezinnen met baby’s en/of jonge kinderen waarbij ouders een LVB: (Licht) Verstandelijke Beperking hebben? En wil je meer kennis en handvatten op het gebied van signaleren, begeleiden en behandelen van deze gezinnen? Ga dan samen met ons aan de slag in deze cursus.

Wat ga je leren?

De Incompany cursus richt zich op werken met ouders met een LVB die zwanger zijn of baby’s en jonge kinderen opvoeden. Daarbij werk je of wil je werken vanuit de Infant Mental Health visie. Het werken vanuit de IMH-visie betekent dat je zowel rekening houdt met het perspectief van de ouder als ook van het jonge kind. En je houdt rekening met het perspectief van andere belangrijke anderen. 

Met theoretische modellen gaan we aan de slag om je handvatten te geven hoe je zowel ouder als kind zo goed mogelijk kan ondersteunen. Ook delen we kennis over vroegsignalering, diagnostiek en behandeling bij deze brede doelgroep. 

De cursus is praktisch van aard. We gaan met je aan de slag met concrete handvatten en tools om de band tussen ouder en kind zo goed mogelijk te ondersteunen. En zoals passend is bij deze doelgroep, zal dat gebeuren aan de hand van visuele materialen.

Leerdoelen

In termen van kennis:
 • Je leert de kernbegrippen vanuit de Infant Mental Health-visie
 • Je weet wat de kansen en de risico’s zijn van ouderschap en LVB (ouder-perspectief)
 • Je weet na afloop wat de impact kan zijn van opgroeien met ouders met een LVB
 • Je weet wat jonge kinderen nodig hebben wanneer zij opgroeien bij ouders met een LVB (kind perspectief)
 • Je geeft na afloop blijk van de IMH-visie en hoe dit te vertalen naar gezinsplannen voor ouders met een LVB. Dit betekent dat een cursist bij een hulpvraag van een gezin meerdere perspectieven (of ports of entry) kan innemen en hier rekening mee houdt; zowel van de (ongeboren) baby of peuter, gezinsleden en netwerk als van betrokken hulpverleners.
 • Je kent/hebt overzicht van goed werkende interventies bij LVB (database van Nederlands JeugdInstituut (NJI), Kenniscentrum LVB & Kennisplein
In termen van vaardigheid:
 • Je weet na afloop hoe ouders met LVB uitleg te geven over ouderschap (ouder-perspectief)
  • transitie ouderschap uitleggen/begeleiden (aandacht voor rollen en taken in het huishouden)
  • kinderwens bespreken
  • belang goede ouder-kind relatie uitleggen
  • uitleg geven over/begeleiden van mentaliserend bevorderende vragen 
 • Je kan na afloop in de praktijk vaardigheden toepassen om het perspectief van de baby een plek te geven in een gesprek (kind perspectief)
  • speaking for the child
  • samenvatten naar het kind
  • uitleg geven over/begeleiden van mentaliserend bevorderende vragen 
 • Je kan na afloop een gezinsgericht plan samen met ouders en overige hulpverleners maken gebaseerd op uitgangspunten van het Sociaal Ecologisch Model van Belsky, Huismodel, Ecogram en de Piramide van Greenspan. 

Extra informatie

Docenten

Niels van Delden: Orthopedagoog, IMH-specialist & Floorplay Specialist

Niels van Delden - Docent IMH Nederland

Zillah Holtkamp: GZ-psycholoog & IMH-specialist

Zillah Holtkamp

 

Praktische informatie

De cursus wordt blended georganiseerd wat inhoudt dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen live via Zoom (6 uur) én online in de online leeromgeving (6 uur). Cursisten werken in een afgeschermde leeromgeving, waar ze vanaf de start van de cursus tot een maand na afronding in kunnen loggen. In deze leeromgeving staan eveneens alle opdrachten en (online) werkvormen klaar.

 

Totaal contacturen
12 uur

Zelfstudie
De cursus is afgerond als je hebt voldaan aan een aantal formatieve opdrachten. De cursist krijgt meer gevoel voor de complexe dynamiek tussen levensfase en ouderschap, ouderschap en partnerschap, ouderschap in meerdere gedaantes en ouderschap binnen complexe en meervoudige gezinsvormen.

Data

Dinsdag 3 oktober van 9.00 – 12.00 uur en Dinsdag 7 november van 9.00 – 12.00 uur.

De lesmomenten zijn online via Zoom i.c.m. met een online leeromgeving.

Toelatingseisen

Basiskennis aan IMH is een voorwaarde. Neem je deel aan de cursus LVB ouders begeleiden vanuit de IMH-visie, dan krijg je onze e-learning IMH gratis (normaliter €99,-). Heb je al voldoende IMH kennis, dan kan je de e-learning benutten als naslagwerk of om je IMH kennis op te frissen.

Doelgroep

HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en (ongeboren) jonge kinderen (-9 maanden t/m 5 jaar), die geregistreerd staan in het SKJ-register, BIG-/RIVIZ-register, Register voor Vaktherapie of Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP).

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via leren@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

Accreditatie

Voor deze nieuwe cursus is nog geen accreditatie aangevraagd maar dit kunnen we op verzoek alsnog indienen. Neem dan contact met ons op via info@imhnederland.nl

 479

Wil jij IMH materialen altijd bij de hand hebben? Tot 1 maart kun je bij ons een fysieke map met daarin een overzicht van IMH vaardigheden, modellen en materialen verkrijgen. Lees meer