Incompany pakket 3: Basis

Introductie

Het basispakket zorgt voor een stevige IMH-fundering bouwen in je organisatie. Professionals worden getraind in het brede IMH-referentiekader, krijgen praktische tools om de vertaalslag naar de praktijk te maken en leren reflecteren op hun eigen handelen. Ze krijgen training on the job en kunnen parallel aan de cursus hun casuistiek bespreken in door IMH Nederland begeleide intervisie.

Het basispakket heeft als doel om de professionals een uitgebreide basis mee te geven van werken en denken vanuit de Infant Mental Health. Een visie die alle behoeftes meeneemt: het kind, de ouders, de hulpverleners én het netwerk hierom heen. Het didactisch klimaat voor professionals is inspirerend, uitnodigend, uitdagend en veilig tegelijk. Werken vanuit meerdere perspectieven, een integrale kijk krijgen op ontwikkelingsproblematiek en groeikansen, reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking in de keten zijn belangrijke kernwaarden die terugkomen in de cursus.

Wat zit er in het pakket:

 • Voorbereiding uitrol incompany traject binnen je organisatie
 • Strategiegesprek met adviseur van IMH Nederland
 • Plan van aanpak gemaakt door adviseur IMH Nederland
 • De basiscursus Infant Mental Health. Deze cursus geeft de professionals een breed referentiekader van Infant Mental Health en oefent daarbij praktische vaardigheden van integraal kijken, analyseren en de eerste vaardigheden om een gezinsbreed plan te maken.
 • Intervisiepakket van 4 momenten à 1,5 uur met 4 IMH professionals uit de organisatie
 • 2x Live 3 uur meekijken trainer op de werkvloer (bijv. bij een teamoverleg aansluiten of bij een behandelgroep).
 • Na de cursus is er een strategiegesprek met jullie adviseur van IMH Nederland over een plan van aanpak fase 2. De fase nadat de groepen getraind zijn om hun ontwikkeling verder te ondersteunen en het IMH-werken verder door te ontwikkelen
 • Tijdens de cursusperiode gratis basisabonnement op online community en portfolio

Download hier onze volledige folder voor alle informatie over de blended basiscursus Infant Mental Health

Vul je incompany pakket naar wens aan met bijvoorbeeld:

 • Live webinar om meer professionals binnen je organisatie te bereiken
 • Supervisie
 • Kick-off om een IMH-netwerk in je regio te starten

Praktische informatie

De cursus wordt blended georganiseerd. Dat betekent dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen. We ontmoeten elkaar 3 dagen live. Een dag aan het begin én twee dagen aan het einde van de cursus (3 x 6 uur). Daarnaast werken we met elkaar in een digitaal klaslokaal (totaal 37 uur). Het werk in het digitale klaslokaal wordt verdeeld in 5 blokken, die steeds worden afgerond met een kennistoets en een interactief online college waar klassikaal de individuele en groepsopdrachten worden besproken. Daarnaast is er ruimte in deze online colleges voor vaardigheidsonderwijs in subgroepen. Je hebt toegang tot dit digitale klaslokaal vanaf de aanmelding tot een jaar na afronding. In deze leeromgeving staan alle opdrachten klaar. Je kunt de individuele opdrachten op je eigen tijd doen. De groepsopdrachten doe je in kleine vaste subgroepjes op een af te spreken moment.

Opbouw cursus
De blended basiscursus stelt enerzijds theoretische uitgangspunten van Infant Mental Health centraal en wil tevens een accent leggen op praktische toepasbaarheid. Om dit laatste te bereiken, wordt binnen de blended basiscursus Infant Mental Health  het ecologisch model van Belsky als uitgangspunt genomen. Op basis hiervan zijn de theorie en de praktische vaardigheden in 6 blokken opgedeeld:

 • Blok 1: Introductie Infant Mental Health
 • Blok 2: Normale ontwikkeling van het ouderschap en van de kindontwikkeling
 • Blok 3: Ouder-kind relatie
 • Blok 4: Kindfactoren en ouderfactoren
 • Blok 5: Contextuele factoren
 • Blok 6: Integratie

Lesdagen & interactieve online colleges
De basiscursus bestaat uit 3 live lesdagen. Een dag bij aanvang van het traject (als afsluiting van blok 1) en twee lesdagen aan het einde (als afsluiting van blok 6). Blok 2, 3, 4 en 5 worden afgesloten met een interactief online college. De lesdagen & online colleges staan in het teken van oefenen van praktische vaardigheden en casuïstiek.

N.B.: in verband met corona zullen de lessen basiscursussen Infant Mental Health volledig online zijn, inclusief de live lesdagen. Er zal in het najaar opnieuw gekeken worden of live les geven weer tot de mogelijkheden behoort.

Zelfstudie
Naast de opdrachten in het digitaal klaslokaal, dien je literatuur voor te bereiden. De cursus is afgerond als je hebt voldaan aan een aantal formatieve opdrachten. Het lezen van de literatuur en de formatieve opdrachten, komen neer op ongeveer 47 uur studiebelasting.

Toelatingseisen
De cursus is bedoeld voor Orthopedagogen, Orthopedagogen-Generalist, Psychologen, GZ-psychologen, Klinische psychologen, Maatschappelijk werkers, Psychotherapeuten, Vaktherapeuten, Artsen, Jeugdartsen, Jeugdverpleegkundigen, Jeugdzorgwerker, Social Workers, Psychiaters, Jeugdverpleegkundigen, Jeugdregisseurs, Verloskundigen*

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via opleidingen@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

Literatuur

 • Vliegen, N., Verhaest, Y. (2020). Vroege ontwikkeling alle kansen geven – Geestelijke gezondheidszorg voor baby’s, jonge kinderen en ouders.
 • Lambregtse-van den Berg, M., Van Kamp, I. Wennink, H. (2015). Handboek Psychiatrie en zwangerschap. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij.

 

Let op: deze cursus geeft (nog) geen toegang tot opleidingen IMH-consulent of specialist.

Aanmelden

Geïnteresseerd om deze cursus binnen jou organisatie aan te bieden? Neem contact met ons op via leren@imhnederland.nl voor aanvullende afspraken.

Accreditatie

SKJ
Jeugd en gezinsprofessionals: 85 punten

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
K&J/OG herregistratie: 53 punten
K&J/OG opleiding – behandeling: 24 punten
K&J/OG opleiding – diagnostiek: 29 punten
K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie: 21 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten register
Scholing verpleegkundig specialisten: 55 punten

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Scholing GGZ: 55 punten
Scholing Jeugdverpleegkunde: 55 punten
Scholing Kinderverpleegkunde: 55 punten
Scholing SPV: 55 punten
Scholing Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie: 55 punten

Literatuur

Vliegen, N., Verhaest, Y. (2020). Vroege ontwikkeling alle kansen geven – Geestelijke gezondheidszorg voor baby’s, jonge kinderen en ouders.
Lambregtse-van den Berg, M., Van Kamp, I. Wennink, H. (2015). Handboek Psychiatrie en zwangerschap. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij.
Verdiepende literatuur (Niet verplicht)

Categorieën ,