Groepssupervisie Infant Mental Health door Hetty Jonker

Introductie

Hetty wil hulpverleners supervisie geven die een steuntje in de rug prettig vinden als het gaat om het vormgeven van IMH hulpverlening. Schrijf je in voor de groepssupervisie Infant Mental Health.

Drs. H.M. (Hetty) Jonker is GZ-psycholoog, psychotherapeut en eigenaar van NultotZes Psychotherapie. Recentelijk werkzaam bij Karakter en Youz. Hetty heeft een brede ervaring o.a. bij expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Oost-Nederland en als behandelcoördinator deeltijdbehandeling nul- tot zesjarigen.

Er wordt gestreefd naar een voldoende veilig groepsklimaat. Waarin het kan gaan over je eigen kwetsbaarheden, je eigen professionele vaardigheden, overdracht en tegenoverdracht naast het methodische werken. Hetty werkt graag met de groep als reflecting team vanuit haar systemische achtergrond en haar ervaring met de psychodynamische traditie. En zal dit ook in de groepssupervisie toepassen.

Doelgroep, met nadruk: (GGZ) behandelaars in opleiding tot IMH specialist. Of IMH specialisten die op de werkvloer hun deskundigheden verder willen vergroten. Daarnaast IMH consulenten met andere disciplines, zoals GZ-psychologen, psychotherapeuten etc. werkzaam in het werkveld 0-6 jarigen. Bij twijfel of deelname mogelijk is, mail naar leren@imhnederland.nl

Praktische informatie

Duur: 2 uur
Waar: online

Data (elke eerste maandag van de maand van oktober t/m maart)

Van 09:00 tot 11:00 uur:
4 oktober
1 november
6 december
7 februari
7  maart

Groepssupervisie kan starten zodra er 3 deelnemers zijn, maximum van 4.

Je wilt profiteren van sociaal leren, dat wil zeggen ook leren van elkaars casuïstiek en werkwijze. Dat betekent dat je soms aan de beurt bent, maar niet steeds en dat je een constructieve bijdrage kunt leveren als het werk van anderen centraal staat.

Supervisor

Hetty Jonker (GZ-psycholoog, psychotherapeut en eigenaar van NultotZes Psychotherapie)

Data

Data (elke eerste maandag van de maand van oktober t/m maart)

Van 10:00 tot 11:00 uur:
4 oktober
1 november
6 december
7 februari
7  maart

895,00