Ga naar de inhoud

Cursus Verbindende taal voor het bevorderen van de ouder-kind band – 1 gespreksmodel

Introductie

Donderdag 26 september en woensdag 16 oktober 2024 van 10.00 tot 13.00 uur

Beschrijving

Missie cursus 

Ouders en baby’s helpen verbinden met woorden

Studierichtingen die opleiden tot professionals in de ouder-kindzorg besteden zelden aandacht aan de woorden die we spreken met cliënten: ouders en baby’s. Dat terwijl de taal het belangrijkste middel voor hulp bij uitstek is, vindt Pauline Kuipers. Want met woorden wordt betekenis gegeven aan de cliëntsituatie. Als een ouder-kind band problemen oplevert, willen we die band helpen versterken. In deze cursus leer je woorden zo te gebruiken, dat zowel ouders als de baby zich door de ander gezien voelen en de binding tussen hen positiever wordt. De cursus richt zich bij uitstek op professionals die korte contacten hebben met gezinnen. Daarin kun je als professional heel goed hechtingsbevorderend zijn. We maken gebruik van het boek en de opgenomen uitleg van Pauline Kuipers, GZ-psycholoog en voormalig oprichter van Stichting Kinderleven in Limburg, die inmiddels geniet van een welverdiend pensioen. Ze heeft de cursus opzet en vormgegeven.

Inhoud van de cursus

Na afloop van de cursus, kent de cursist.. 

In termen van kennis: 

 1. De cursist kent de ontwikkeling van de ouder-kind band
 2. De cursist kent het belang van mentaliseren: in het bijzonder waarachtig spreken (Dolto)
 3. De cursist kent de visie op het kind en de ouders
 4. De cursist kent het adoptie-proces tussen ouder en baby (claiming the baby)
 5. De cursist kent de kracht en de waarde van verbindingstaal
 6. De cursist kent de invloed van trauma’s uit de voorgeschiedenis op de ouder-kind relatie
 7. De cursist kent de stappen van het 1 gespreksmodel
 8. De cursist kent de grondhouding van zorgprofessionals in de ouder-kind zorg
 9. De cursist kent de meetpretentie, doel en beperkingen van de Lijst Aandachtspunten Band Ouders – Kind
 10. De cursist kent de verbindingstaal in verslaglegging

 

In termen van Vaardigheid: 

 1. De cursist kan de verbindingstaal gebruiken in gesprek met ouders en baby
 2. De cursist kan waarachtig spreken met de baby ondersteunen
 3. De cursist kan de adoptie tussen ouder en baby herkennen en ondersteunen
 4. De cursist kan de stappen van het 1-gespreksmodel uitvoeren
 5. De cursist kan ernst van de trauma’s in de voorgeschiedenis herkennen in relatie tot het uitblijven van adoptie en verwijzen naar een collega
 6. De cursist kan gebruik maken van en bespreken van de Lijst AandachtsPunten Ouder-Kind
 7. De cursist kan helpende en minder helpende verslaglegging herkennen

Extra informatie

Docenten

Jessica Boerema, medisch pedagogisch zorgverlener & trainer baby- en jonge kindcommunicatie

Jessica Boerema - Docent IMH Nederland

Nike Mencke, IMH Consulent, Lactatiekundige IBCLc

Praktische informatie

De cursus wordt blended georganiseerd wat inhoudt dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen  2 x 3 uur= 6 uur online via Zoom én 2 x 3 uur voorbereiding via online leeromgeving. Cursisten werken in een afgeschermde online leeromgeving, waar ze vanaf de start van de cursus tot één jaar na aankoop in kunnen loggen. In deze leeromgeving staan eveneens alle opdrachten, uitleg en (online) werkvormen klaar.

Studiebelasting

12 uur exclusief 140 bladzijden literatuur

Data

Donderdag 26 september en 16 oktober 2024 van 10.00 – 13.00 uur.

Deze cursus wordt online via ZOOM gegeven.

Toetsoverzicht

 1. 1x vaardigheidstoets

Er is voor de vaardigheidstoets een herkansingsmogelijkheid na de afsluitende lesdagen, af te stemmen met je docent.

Toelatingseisen

Basiskennis aan IMH is toelatingsvoorwaarde. Het gaat hierbij om een cursus van minimaal 8 uur (dit mag ook bij externe aanbieders gevolgd zijn). Voldoe je hier niet aan? Dan krijg je van ons na aanmelding de e-learning om je IMH kennis op te frissen of er mee aan de slag te gaan. Laat het ons weten via leren@imhnederland.nl


Deze cursus veronderstelt basiskennis over risico- en protectieve factoren, de Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen, ouderschapsontwikkeling, the Motherhood Constellation, Regulatie & Coregulatie en de ontwikkeling daarvan. 

Doelgroep

HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en het jonge kind, die geregistreerd staan in het SKJ-register, BIG-/RIVIZ-register, Register voor Vaktherapie of Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP), in het bijzonder zijn JGZ en GGD-professionals uitgenodigd en Praktijkondersteuners bij de Huisarts.

Accreditatie

SKJ
Jeugd en gezinsprofessionals: 13 punten

NIP/NVO: 12 punten

V&VN: op verzoek

Literatuur

Aan te schaffen boeken
Kuipers P. (2015). Eerste hulp bij hechting – Taal voor ouders en hun jonge kind. Utrecht: De tijdstroom. (boek)

 575

11 op voorraad

OOK INCOMPANY

Wij kunnen deze cursus ook in company verzorgen. Geïnteresseerd naar de mogelijkheden?