Meteen naar de inhoud

Hulp in 3 gesprekken

Informatie

Wil jij je sterker voelen in het ouderschap? Wil je meer achtergronden over opvoeden van een jong kind, zodat je met meer zelfvertrouwen keuzes kan maken die passen bij jullie gezin? Ga zelf aan de slag en krijg ondersteuning van één van onze experts

Beschrijving

Als (aanstaande) ouder komt er veel op je af. Soms lukt het om hier goed mee om te gaan. Maar er kunnen ook periodes zijn waarbij je merkt dat je veel vragen hebt. Of waarbij je veel gevoelens van angst, stress of somberheid ervaart. Dit kan je behoorlijk onzeker maken, zeker als je niet precies weet hoe je hier mee om kan gaan. Het is dan goed om te kijken hoe jij, je partner of je kindje zich beter kan voelen.

Wij kunnen helpen

Door samen te kijken wat je moeilijk vindt in jullie (aankomende) rol als ouder(s), ondersteunen we je om patronen en gedrag te herkennen.
Als jij als aanstaande of jonge ouder(s) bepaalde gevoelens hebt die je als niet prettig ervaart, dingen meemaakt of meegemaakt hebt die van invloed zijn op de relatie met je kind of de opvoeding, of wanneer je merkt dat je kind bepaalde gedragingen heeft waarvan je niet goed weet of jij je zorgen moet maken, dan kunnen onze professionals jou én je kind hiermee helpen.

Voor wie?

 • Voor ouders die enige angst, somberheid of stress rondom de zwangerschap ervaren
 • Voor ouders die moeilijk kunnen genieten van het ouderschap
 • Voor ouders die meer achtergronden willen hebben over de overgang naar het ouderschap

Onderwerpen die aan bod komen (gedurende 5 sessies):

 • Thema’s die op je afkomen als je vader of moeder wordt
 • Verwachtingen versus realiteit van ouderschap
 • Rollen en taakverdeling binnen nieuw te vormen (aanstaande) gezin
 • Invloed van eigen gemoedstoestand op kind(eren)
 • Intuïtief ouderschap: Wat mag je op basis van je eigen gevoel doen?
 • Uitleg over de psychologie van het ouderschap
 • Informatie over de band tussen ouder en kind
 • Kennis over de ontwikkeling van je jonge kind
 • Met praktische tips, opdrachten en filmpjes om thuis aan de slag te gaan

Onze werkwijze

Om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen zal het aanvragen van een ondersteuning altijd in overleg gaan met een betrokken professional. Op die manier kunnen we je beter ondersteunen en weten we dat er meegedacht is, of counseling ook bij jouw situatie past. De verwijzer kan een jeugdarts of verpleegkundige van het consultatiebureau zijn, een medisch specialist waar jullie al contact mee hebben, of je (huis)arts. Laat hen dit formulier invullen en voeg deze toe. Zodoende krijgen wij direct een goed beeld van jullie situatie en aan welke doelen jullie willen werken.

Om het zo goed mogelijk te laten passen, kunnen er door ons aanvullende vragenlijsten afgenomen worden die dan met jullie besproken worden. Op basis van een kennismakingsgesprek en de voorinformatie, wordt met jullie een plan van aanpak gemaakt en zal de inhoud van de gesprekken bepaald worden.

Geen crisishulp

Het kan voorkomen dat je (ook) intensievere hulp nodig hebt dan wij je kunnen bieden. In dat geval zullen wij, in overleg met jou en je huisarts, zoeken naar een passendere vorm van hulp.
Ook zijn wij niet ingericht op het bieden van hulp in crisissituaties. In dat geval adviseren wij je om contact op te nemen met je (huis)arts of huisartsenpost.

 

Wat krijg je

In het pakket dat je afneemt zit het volgende:

 • intakegesprek zodat er een goed behandelplan opgesteld kan worden, eventueel in afstemming met professionals uit de netwerkzorg in jouw regio
 • 3 online of live in Delden behandelsessies
 • online tools, die je kan gebruiken om thuis aan de slag te gaan met de informatie vanuit de behandelsessies eventuele overdracht naar een professional bij je in de buurt

Vergoeding

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars (voor vergoeding van volwassenen) of met de gemeenten (voor vergoeding voor kinderen). Dat betekent dat onze zorg niet vergoed wordt.

 320 ( 387,20 incl. BTW)