Ga naar de inhoud

Basiscursus Infant Mental Health voor domein Opvang Leren & werk locatie Delden

Introductie

September 2025 tot maart 2026

 

Beschrijving

De basiscursus leidt op tot Infant Family Associate.

Missie cursus

Deze basiscursus is speciaal gericht op professionals die zich willen verdiepen in werken vanuit de Infant Mental Health-visie, maar die niet direct een uitvoerende behandelfunctie hebben. Je werkt dus wel met (groepen) jonge kinderen en hun ouders, maar niet in de rol als behandelaar. Denk bijvoorbeeld aan professionals die werken binnen het domein Opvang Leren en Werk (vijf domeinen Zero to Three), zoals Pedagogisch Coaches, Intern begeleiders, groepsbegeleiders, pedagogisch medewerkers op een behandelgroep, orthopedagogen binnen het onderwijs, casusregisseurs en arbo-artsen. 

Het doel van deze basiscursus is om professionals te helpen om hun dagelijkse werk met bijvoorbeeld zwangeren en jonge kinderen met hun ouders uit te voeren in overeenstemming met de principes van Infant Mental Health. We helpen je om de IMH visie in jouw werk te vertalen én toe te passen. Het didactisch klimaat voor professionals is inspirerend, uitnodigend, uitdagend en veilig tegelijk. Reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking in de keten zijn dan ook belangrijke kernwaarden die terugkomen in het scholingsaanbod van IMH Nederland.

Indien de cursus incompany wordt aangeboden, streeft de basiscursus er tevens na dat je intern dezelfde taal gaat spreken, zodat je met elkaar op een eenduidige manier binnen je organisatie kan handelen met betrekking tot zwangeren en gezinnen met jonge kinderen.

 

 

 


Impressie van de leeromgeving

Voorbeeld overzicht basiscursus

 

BasiscursusIMH screenshop les 11 1

 


 

 

Extra informatie

Docent

Nanniek van den Heuvel: Orthopedoog & IMH-consulent. Achtergrond als leerkracht en IB-er.

Anne Vink: Orthopedagoog, GZ-Psycholoog en IMH specialist

Anne Vink

Praktische informatie

De cursus wordt blended georganiseerd. Dat betekent dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen. We ontmoeten elkaar 3 dagen live aan het begin én het einde van de cursus (3 x 6 uur). Daarnaast werken we met elkaar in een online leeromgeving (totaal 37 uur). Het werk in de online leeromgeving wordt verdeeld in 5 blokken, die steeds worden afgerond met een kennistoets en een interactief online college waar klassikaal de individuele en groepsopdrachten worden besproken. Daarnaast is er ruimte in deze online colleges voor vaardigheidsonderwijs in subgroepen. Je hebt toegang tot de online leeromgeving tot één jaar na de start. In deze leeromgeving staan alle opdrachten klaar. Je kunt de individuele opdrachten op je eigen tijd doen. De groepsopdrachten doe je in kleine vaste subgroepjes op een af te spreken moment.

Studiebelasting
De cursus bedraagt 60 uur, exclusief 780 bladzijden literatuur

Data

Live lesdagen:
Aftrap: Live lesdag donderdag 18 september 2025 van 9.30 – 16.30 uur
Afsluitende dagen: woensdag 4 en donderdag 5 maart 2026 van 9.30 – 16.30 uur.

Locatie: Stadcentrum het parochiehuis
Langestraat 79, 7491 AB Delden

Online interactieve sessies:

online lesmoment 1 donderdag 16 oktober van 9.00 – 12.00 uur
online lesmoment 2 donderdag 13 november van 9.00 – 12.00 uur
online lesmoment 3 donderdag 18 december van 9.00 – 12.00 uur
online lesmoment 4 donderdag 22 januari 2026 van 9.00 – 12.00 uur

Toetsoverzicht
a. 1x Ecologisch Model van Belsky met risicofactoren en protectieve factoren + hypothesen over samenhang met klachtgedrag + behandelplan bij mentordocent
b. 5x kennistoets (te behalen voordat je gaat deelnemen aan het online werkcollege)
c. 1x netwerkopdracht: 1x 3 uur meelopen bij een ketenpartner. Kennis hiervan wordt omgezet naar een zichtbare vorm, zoals een post op sociale media, een
reflectieverslag of via een vlog.
d. 1x ouder-kind relatie opname + analyse van de ouder-kind relatie. Maak een opname van een ouder met zijn/haar kind. Je analyseert deze opname voor jezelf. Uit deze opname kies je een optimaal en een suboptimaal moment welke je met de groep wilt delen. Denk hierbij voor jezelf na waarom je deze momenten hebt gekozen, welke theorie of welk model vanuit IMH wil je laten zien? Bedenk ook voor jezelf welke vraag je aan je medecursisten hebt naar aanleiding van jouw gekozen moment of
welke feedback je graag zou willen ontvangen. Tijdens de laatste lesdagen laat je deze twee gekozen momenten zien.
e. 1x professional-client opname + analyse van de professional-cliënt relatie. Maak een opname van een ouder, die in gesprek is met jou. Je analyseert deze
opname voor jezelf. Uit deze opname kies je een optimaal en een suboptimaal moment welke je met de groep wilt delen. Denk hierbij voor jezelf na waarom je deze
momenten hebt gekozen, welke theorie of welk model vanuit IMH wil je laten zien? Bedenk ook voor jezelf welke vraag je aan je medecursisten hebt naar aanleiding van
jouw gekozen moment of welke feedback je graag zou willen ontvangen. Tijdens de laatste lesdagen laat je deze twee gekozen momenten zien.
f. 1x gesprek binnen de werksetting met cursist, werkbegeleider en mentordocent

Er is voor de vaardigheidstoetsen een herkansingsmogelijkheid na de afsluitende lesdagen, af te stemmen met je mentordocent.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je voldoet aan de volgende eisen:

– Je bent minimaal voor 83% aanwezig bij de contactmomenten (je mag niet meer dan 1 uur per 6 uur missen).
– De aanwezigheidseis geldt voor de online meetings en de face to face bijeenkomsten gezamenlijk.
– Je hebt alle opdrachten uit het toetsoverzicht met een voldoende afgerond.

Aanmelden

De inschrijving is definitief als je van ons een bevestiging van inschrijving gehad hebt en de factuur betaald is. Inschrijving en bevestiging via de website betekent dus nog niet dat je al een cursusplek hebt.

* De opleiding gaat door bij minimaal 12 deelnemers en er is een maximum van 18 deelnemers

Bekijk ook onze FAQ voor meer informatie en meest gestelde vragen

Toelatingseisen

Doelgroep

HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en het jonge kind, die geregistreerd staan in het SKJ register, BIG-register, Register voor Vaktherapie of Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP), in het bijzonder zijn JGZ en GGD-professionals uitgenodigd en Praktijkondersteuners bij de Huisarts.

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via leren@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

Literatuur

Accreditatie

Accreditatie
SKJ
Jeugd en gezinsprofessionals: 85 punten

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
K&J/OG herregistratie: 53 punten
K&J/OG opleiding – behandeling: 24 punten
K&J/OG opleiding – diagnostiek: 29 punten
K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie: 21 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten register
Scholing verpleegkundig specialisten: 55 punten

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Scholing GGZ: 55 punten
Scholing Jeugdverpleegkunde: 55 punten
Scholing Kinderverpleegkunde: 55 punten
Scholing SPV: 55 punten
Scholing Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie: 55 punten

ABAN
Scholing: 40 punten

Registerplein
Scholing: 60 punten

 2198

6 op voorraad

OOK INCOMPANY

Wij kunnen deze cursus ook in company verzorgen. Geïnteresseerd naar de mogelijkheden?