Ga naar de inhoud

Basiscursus Infant Mental Health voor domein Opvang Leren & werk locatie Delden

Introductie

Mei 2024 tot November 2024

 

Beschrijving

Missie cursus

Deze basiscursus is speciaal gericht op professionals die zich willen verdiepen in werken vanuit de Infant Mental Health-visie, maar die niet direct een uitvoerende behandelfunctie hebben. Je werkt dus wel met (groepen) jonge kinderen en hun ouders, maar niet in de rol als behandelaar. Denk bijvoorbeeld aan professionals die werken binnen het domein Opvang Leren en Werk (vijf domeinen Zero to Three), zoals Pedagogisch Coaches, Intern begeleiders, groepsbegeleiders, pedagogisch medewerkers op een behandelgroep, orthopedagogen binnen het onderwijs, casusregisseurs en arbo-artsen. 

Het doel van deze basiscursus is om professionals te helpen om hun dagelijkse werk met bijvoorbeeld zwangeren en jonge kinderen met hun ouders uit te voeren in overeenstemming met de principes van Infant Mental Health. We helpen je om de IMH visie in jouw werk te vertalen én toe te passen. Het didactisch klimaat voor professionals is inspirerend, uitnodigend, uitdagend en veilig tegelijk. Reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking in de keten zijn dan ook belangrijke kernwaarden die terugkomen in het scholingsaanbod van IMH Nederland.

Indien de cursus incompany wordt aangeboden, streeft de basiscursus er tevens na dat je intern dezelfde taal gaat spreken, zodat je met elkaar op een eenduidige manier binnen je organisatie kan handelen met betrekking tot zwangeren en gezinnen met jonge kinderen.

 

 

 


Impressie van de leeromgeving

Voorbeeld overzicht basiscursus

Printscreen gehechtheid en intuitief ouderschap 2a

BasiscursusIMH screenshop les 11 1

 


 

 

Extra informatie

Docent

Zillah Holtkamp: GZ-psycholoog & IMH-specialist

Zillah Holtkamp

Anne Vink: Orthopedagoog, GZ-Psycholoog en IMH specialist

Anne Vink

Praktische informatie

De cursus bedraagt 60 uur. De cursus wordt blended georganiseerd. Dat betekent dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen. We ontmoeten elkaar in totaal 3 dagen live en 4 dagen online. De 1e dag aan het begin van de cursus en 2 afsluitende lesdagen aan het eind van de cursus zijn live lesmomenten. Daarnaast werken we met elkaar in een digitaal klaslokaal. Het werk in het digitale klaslokaal wordt verdeeld in 5 blokken, die steeds worden afgerond met een kennistoets en een interactief (online) college waar klassikaal de individuele en groepsopdrachten worden besproken. Daarnaast is er ruimte in deze online colleges voor vaardigheidsonderwijs in subgroepen. Je hebt toegang tot dit digitale klaslokaal vanaf de aanmelding tot een jaar na afronding. In deze leeromgeving staan alle opdrachten klaar. Je kunt de individuele opdrachten op je eigen tijd doen. De groepsopdrachten doe je in kleine vaste subgroepjes op een af te spreken moment. Er is in de online omgeving voldoende ruimte om tussentijds vragen te stellen. In de live bijeenkomsten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de groep om het leren te bevorderen en staat vooral vaardigheidsontwikkeling centraal.

Studiebelasting

De cursus bedraagt 60 uur.

Data

Live lesdagen:
Aftrap: donderdag 16 mei 2024 van 9.30 – 16.30 uur
Afsluitende dagen: donderdag 7 november en vrijdag 8 november 2024 van 9.30 – 16.30 uur

Locatie:
Stadcentrum het parochiehuis
Langestraat 79, 7491 AB Delden

Online interactieve sessies:
1e online lesmoment : donderdag 13 juni 2024 van 9.00 – 12.00 uur
2e online lesmoment: donderdag 4 juli 2024 van 9.00 – 12.00 uur
3e online lesmoment : donderdag 12 september 2024 van 9.00 – 12.00 uur
4e online lesmoment : donderdag 3 oktober 2024 van 9.00 – 12.00 uur

Aanmelden

De inschrijving is definitief als je van ons een bevestiging van inschrijving gehad hebt en de factuur betaald is. Inschrijving en bevestiging via de website betekent dus nog niet dat je al een cursusplek hebt.

* De opleiding gaat door bij minimaal 12 deelnemers en er is een maximum van 18 deelnemers

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je voldoet aan de volgende eisen:

– Je bent minimaal voor 83% aanwezig bij de contactmomenten (je mag niet meer dan 1 uur per 6 uur missen).
– De aanwezigheidseis geldt voor de online meetings en de face to face bijeenkomsten gezamenlijk.
– Je hebt alle opdrachten uit het toetsoverzicht met een voldoende afgerond.

FAQ

Bekijk ook onze FAQ voor meer informatie en meest gestelde vragen

Toelatingseisen

– Minimaal 2 jaar werkervaring met jonge kindzorg.
– Minimaal 8 uur per week werkzaam met jongekindzorg.

Doelgroep

Professionals die werkzaam zijn met ouders en (ongeboren) jonge kinderen (-9 maanden t/m 5 jaar). De professionals in deze cursus hebben in hun functie geen directe uitvoerende behandelfunctie. Denk bijvoorbeeld HBO (+) professionals en WO (+) professionals werkzaam in de kinderopvang en het onderwijs. Beleidsmedewerkers die zich meer willen verdiepen in IMH, gemeentefunctionarissen en arbo-artsen.

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via leren@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

Zelfstudie 

Naast de opdrachten in de online leeromgeving, dien je literatuur voor te bereiden. De cursus is afgerond als je hebt voldaan aan een aantal formatieve opdrachten en de kennistoetsen.

 

 

Accreditatie

SKJ
Jeugd en gezinsprofessionals: 85 punten

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
K&J/OG herregistratie: 53 punten
K&J/OG opleiding – behandeling: 24 punten
K&J/OG opleiding – diagnostiek: 29 punten
K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie: 21 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten register
Scholing verpleegkundig specialisten: 55 punten

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Scholing GGZ: 55 punten
Scholing Jeugdverpleegkunde: 55 punten
Scholing Kinderverpleegkunde: 55 punten
Scholing SPV: 55 punten
Scholing Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie: 55 punten

ABAN : Aangevraagd

Aanbevolen literatuur

 2198

9 op voorraad

OOK INCOMPANY

Wij kunnen deze cursus ook in company verzorgen. Geïnteresseerd naar de mogelijkheden?