Ga naar de inhoud

Basiscursus Infant Mental Health leslocatie Delden 2025

Introductie

September 2025 t/m maart 2026

Beschrijving

De basiscursus leidt op tot Infant Family Associate.

Missie cursus

Het doel van deze basiscursus is om professionals die werken met gezinnen met jonge kinderen kennis te laten maken met de basisprincipes van Infant Mental Health en hoe je dit gedachtegoed kan toepassen in de (klinische) praktijk. In deze cursus, met recente empirische kennis, leren we professionals werken en denken vanuit de Infant Mental Health, een visie die alle behoeftes meeneemt: het kind, de ouders, de hulpverleners én het netwerk hier omheen. Het didactisch klimaat voor professionals is inspirerend, uitnodigend, uitdagend en veilig tegelijk. Reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking in de keten zijn dan ook belangrijke kernwaarden die terugkomen in het scholingsaanbod van IMH Nederland. En daar is deze basiscursus Infant Mental Health op ingericht. Indien de cursus incompany wordt aangeboden, streeft de basiscursus er tevens na dat je intern dezelfde taal gaat spreken, zodat je met elkaar op een eenduidige manier binnen je organisatie kan handelen met betrekking tot zwangeren en gezinnen met jonge kinderen.

Download hier onze volledige folder voor alle informatie over de blended basiscursus Infant Mental Health

Inhoud van de cursus

Na afloop kan de cursist…

In termen van kennis:

 1. De cursist kent diverse theorieën en modellen die veel worden gebruikt in de Infant Mental Health en weet deze toe te passen in de diagnostiek, behandelplanning, begeleiding en/of behandeling.
 2. De cursist geeft blijk van een gezinsgerichte of systemische visie. Dit betekent dat een cursist bij een hulpvraag van een gezin meerdere perspectieven (of ports of entry) kan innemen en hier rekening mee houdt; zowel van de (ongeboren) baby of peuter, gezinsleden en netwerk als van betrokken professionals.

In termen van vaardigheid:

 1. De cursist kan ouders uitleg geven en/ of besteedt aandacht aan de belangrijkste elementen uit de Infant Mental Health in contact met gezinnen met jonge kinderen, zoals sensitieve relaties tussen alle gezinsleden, spel, de competente baby, individuele verschillen als het gaat om temperament, sensorische gevoeligheid, cultuur, trauma en een netwerk aan steunende relaties die de groei en ontwikkeling van het kind bevorderen door te bufferen voor stress/Adverse Life Experiences en veerkracht te bevorderen.
 2. De cursist kan een eerste indruk formuleren over de ouder-kind relatie op basis van observatie en gesprek.
 3. De cursist kan representaties herkennen en negatieve representaties signaleren die het kind en de ouder van zichzelf en van elkaar hebben, en kan de geschiedenis van ouder herkennen in taal en gedrag van de ouder.
 4. De cursist kan positieve gevoelens en gedrag tussen ouder en kind bevorderen en kan op beginnend niveau schadelijk gedrag herkennen tussen ouder en kind
 5. De cursist heeft een aantal mogelijkheden om te interveniëren in een driehoek, nl. naar het kind in aanwezigheid van de ouder en naar de ouder in aanwezigheid van het kind
 6. De cursist helpt ouders hun kind door het leven te helpen en helpt ouders vertrouwen te ontwikkelen in hun ouderlijke rol.
 7. De cursist kan de basis-houding vanuit de Infant Mental Health innemen; o.a. affectief afstemmen op de zorgen van ouders, weet een “not knowing stance” in te nemen, en is terughoudend met adviezen, betrekt de baby/peuter en verplaatst zich in de baby én ouders en kan verbanden leggen met eigen ontwikkelingsgeschiedenis van ouders.
 8. De cursist kent beginnend zijn sterke kanten en valkuilen in de professional – gezin relatie en kan hierop reflecteren.
 9. De cursist kan andere professionals (verwijzers, collega’s en professionals in andere organisaties) uitleg te geven over de belangrijkste elementen uit de Infant Mental Health
 10. De cursist werkt samen met andere professionals aan hulpvraag van ouder en kind en kent daarin de mogelijkheden en beperkingen van zijn eigen professie.

Impressie van de leeromgeving

Voorbeeld overzicht basiscursus

 

BasiscursusIMH screenshop les 11 1

 


 

Wil je de basiscursus volgen op een andere locatie of andere data? Bekijk dan hier het actuele aanbod voor basiscursussen

Extra informatie

Docent(en)

Nanniek van den Heuvel: Orthopedoog & IMH-consulent. Achtergrond als leerkracht en IB-er.

Anne Vink: Orthopedagoog, GZ-Psycholoog en IMH specialist

Anne Vink

 

 

Praktische informatie

De cursus wordt blended georganiseerd. Dat betekent dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen. We ontmoeten elkaar 3 dagen live aan het begin én het einde van de cursus (3 x 6 uur). Daarnaast werken we met elkaar in een online leeromgeving (totaal 37 uur). Het werk in de online leeromgeving wordt verdeeld in 5 blokken, die steeds worden afgerond met een kennistoets en een interactief online college waar klassikaal de individuele en groepsopdrachten worden besproken. Daarnaast is er ruimte in deze online colleges voor vaardigheidsonderwijs in subgroepen. Je hebt toegang tot de online leeromgeving tot één jaar na de start. In deze leeromgeving staan alle opdrachten klaar. Je kunt de individuele opdrachten op je eigen tijd doen. De groepsopdrachten doe je in kleine vaste subgroepjes op een af te spreken moment.

Studiebelasting
De cursus bedraagt 60 uur, exclusief 780 bladzijden literatuur

Data

Data

Live lesdagen:
Aftrap: Live lesdag donderdag 18 september 2025 van 9.30 – 16.30 uur
Afsluitende dagen: woensdag 4 en donderdag 5 maart 2026 van 9.30 – 16.30 uur.

Locatie: Stadcentrum het parochiehuis
Langestraat 79, 7491 AB Delden

Online interactieve sessies:

online lesmoment 1 donderdag 16 oktober van 9.00 – 12.00 uur
online lesmoment 2 donderdag 13 november van 9.00 – 12.00 uur
online lesmoment 3 donderdag 18 december van 9.00 – 12.00 uur
online lesmoment 4 donderdag 22 januari 2026 van 9.00 – 12.00 uur

Toetsoverzicht
a. 1x Ecologisch Model van Belsky met risicofactoren en protectieve factoren + hypothesen over samenhang met klachtgedrag + behandelplan bij mentordocent
b. 5x kennistoets (te behalen voordat je gaat deelnemen aan het online werkcollege)
c. 1x netwerkopdracht: 1x 3 uur meelopen bij een ketenpartner. Kennis hiervan wordt omgezet naar een zichtbare vorm, zoals een post op sociale media, een
reflectieverslag of via een vlog.
d. 1x ouder-kind relatie opname + analyse van de ouder-kind relatie. Maak een opname van een ouder met zijn/haar kind. Je analyseert deze opname voor jezelf. Uit deze opname kies je een optimaal en een suboptimaal moment welke je met de groep wilt delen. Denk hierbij voor jezelf na waarom je deze momenten hebt gekozen, welke theorie of welk model vanuit IMH wil je laten zien? Bedenk ook voor jezelf welke vraag je aan je medecursisten hebt naar aanleiding van jouw gekozen moment of
welke feedback je graag zou willen ontvangen. Tijdens de laatste lesdagen laat je deze twee gekozen momenten zien.
e. 1x professional-client opname + analyse van de professional-cliënt relatie. Maak een opname van een ouder, die in gesprek is met jou. Je analyseert deze
opname voor jezelf. Uit deze opname kies je een optimaal en een suboptimaal moment welke je met de groep wilt delen. Denk hierbij voor jezelf na waarom je deze
momenten hebt gekozen, welke theorie of welk model vanuit IMH wil je laten zien? Bedenk ook voor jezelf welke vraag je aan je medecursisten hebt naar aanleiding van
jouw gekozen moment of welke feedback je graag zou willen ontvangen. Tijdens de laatste lesdagen laat je deze twee gekozen momenten zien.
f. 1x gesprek binnen de werksetting met cursist, werkbegeleider en mentordocent

Er is voor de vaardigheidstoetsen een herkansingsmogelijkheid na de afsluitende lesdagen, af te stemmen met je mentordocent.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je voldoet aan de volgende eisen:

– Je bent minimaal voor 83% aanwezig bij de contactmomenten (je mag niet meer dan 1 uur per 6 uur missen).
– De aanwezigheidseis geldt voor de online meetings en de face to face bijeenkomsten gezamenlijk.
– Je hebt alle opdrachten uit het toetsoverzicht met een voldoende afgerond.

Aanmelden

De inschrijving is definitief als je van ons een bevestiging van inschrijving gehad hebt en de factuur betaald is. Inschrijving en bevestiging via de website betekent dus nog niet dat je al een cursusplek hebt.

* De opleiding gaat door bij minimaal 12 deelnemers en er is een maximum van 18 deelnemers

Bekijk ook onze FAQ voor meer informatie en meest gestelde vragen

Toelatingseisen

Doelgroep

HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en het jonge kind, die geregistreerd staan in het SKJ register, BIG-register, Register voor Vaktherapie of Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP), in het bijzonder zijn JGZ en GGD-professionals uitgenodigd en Praktijkondersteuners bij de Huisarts.

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via leren@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

Literatuur

Accreditatie

Accreditatie
SKJ
Jeugd en gezinsprofessionals: 85 punten

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
K&J/OG herregistratie: 53 punten
K&J/OG opleiding – behandeling: 24 punten
K&J/OG opleiding – diagnostiek: 29 punten
K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie: 21 punten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten register
Scholing verpleegkundig specialisten: 55 punten

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Scholing GGZ: 55 punten
Scholing Jeugdverpleegkunde: 55 punten
Scholing Kinderverpleegkunde: 55 punten
Scholing SPV: 55 punten
Scholing Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie: 55 punten

ABAN
Scholing: 40 punten

Registerplein
Scholing: 60 punten

 2198

10 op voorraad

OOK INCOMPANY

Wij kunnen deze cursus ook in company verzorgen. Geïnteresseerd naar de mogelijkheden?