Basis + verdiepingscursus Infant Mental Health tot Infant Family Practitioner start najaar 2022

Introductie

In het najaar van 2022 starten we weer met een opleidingsroute: basiscursus + verdiepingscursus Infant Mental Health, wat opleidt tot Infant Family Practitioner.

Indien je je alleen voor de basiscursus, klik dan hier of als je je alleen voor de verdiepingscursus wilt aanmelden, mail dan naar leren@imhnederland.nl

Basiscursus Infant Mental Health

Wil jij meer kennis opdoen over het gedachtegoed Infant Mental Health? Wil jij handvatten en tools krijgen om IMH toe te passen in je dagelijkse praktijk? Lees dan verder en schrijf je in voor onze basiscursus Infant Mental Health!

In deze cursus, met recente empirische kennis, leren we professionals werken en denken vanuit de Infant Mental Health, een visie die alle behoeftes meeneemt: het kind, de ouders, de hulpverleners én het netwerk hierom heen. Het didactisch klimaat voor professionals is inspirerend, uitnodigend, uitdagend en veilig tegelijk. Reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking in de keten zijn dan ook belangrijke kernwaarden die terugkomen in het scholingsaanbod van IMH Nederland. En daar is deze basiscursus Infant Mental Health op ingericht.

Download hier onze volledige folder voor alle informatie over de basiscursus Infant Mental Health

Docenten

Basiscursus Zwolle : Nanniek Bijen & Carla Brok

Basiscursus Eindhoven: Nanniek Bijen & Anouk de Bruijn

Basiscursus Arnhem: Marilene de Zeeuw & Lotte van Drunen

Blended leren

De cursus wordt blended georganiseerd. Dat betekent dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen. We ontmoeten elkaar 3 dagen live. Een dag aan het begin én twee dagen aan het einde van de cursus (3 x 6 uur). Daarnaast werken we met elkaar in een digitaal klaslokaal (totaal 37 uur). Het werk in het digitale klaslokaal wordt verdeeld in 5 blokken, die steeds worden afgerond met een kennistoets en een interactief online college waar klassikaal de individuele en groepsopdrachten worden besproken. Daarnaast is er ruimte in deze online colleges voor vaardigheidsonderwijs in subgroepen. Je hebt toegang tot dit digitale klaslokaal vanaf de aanmelding tot een jaar na afronding. In deze leeromgeving staan alle opdrachten klaar. Je kunt de individuele opdrachten op je eigen tijd doen. De groepsopdrachten doe je in kleine vaste subgroepjes op een af te spreken moment.

Opbouw cursus
De blended basiscursus stelt enerzijds theoretische uitgangspunten van Infant Mental Health centraal en wil anderzijds een accent leggen op praktische toepasbaarheid. Om dit laatste te bereiken, wordt binnen de blended basiscursus Infant Mental Health  het ecologisch model van Belsky als uitgangspunt genomen. Op basis hiervan zijn de theorie en de praktische vaardigheden in 6 blokken opgedeeld:

 • Blok 1: Introductie Infant Mental Health
 • Blok 2: Normale ontwikkeling van het ouderschap en van de kindontwikkeling
 • Blok 3: Ouder-kind relatie
 • Blok 4: Kindfactoren en ouderfactoren
 • Blok 5: Contextuele factoren
 • Blok 6: Integratie

Lesdagen & interactieve online colleges
De basiscursus bestaat uit 3 live lesdagen. Een dag bij aanvang van het traject (als afsluiting van blok 1) en twee lesdagen aan het einde (als afsluiting van blok 6). Blok 2, 3, 4 en 5 worden afgesloten met een interactief online college. De lesdagen & online colleges staan in het teken van oefenen van praktische vaardigheden en casuïstiek.

Zelfstudie
Naast de opdrachten in het digitaal klaslokaal, dien je literatuur voor te bereiden. De cursus is afgerond als je hebt voldaan aan een aantal formatieve opdrachten. Het lezen van de literatuur en de formatieve opdrachten, komen neer op ongeveer 47 uur studiebelasting.

Literatuur

Onder andere:

 • Vliegen, N., Verhaest, Y. (2020). Vroege ontwikkeling alle kansen geven – Geestelijke gezondheidszorg voor baby’s, jonge kinderen en ouders.
 • Lambregtse-van den Berg, M., Van Kamp, I. Wennink, H. (2015). Handboek Psychiatrie en zwangerschap. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij.

 

Verdiepingscursus Infant Mental Health

Wil jij na de basiscursus IMH je handvatten en tools verder verdiepen in je dagelijkse praktijk en je verder ontwikkelen als behandelaar en begeleider in de Infant Mental Health? Lees dan verder en schrijf je in voor onze Verdiepingscursus Infant Mental Health! We gaan in september 2023 van start met de verdiepingscursus IMH. Live leslocatie: Delden.

Docenten

Volgt!

Beschrijving

Je hebt de basiscursus afgerond of een vergelijkbaar equivalent hiervan en merkt dat dit een fijne start was, maar nog niet voldoende om je werk vorm te kunnen geven met complexe gezinnen en hun (ongeboren) baby’s en peuters die bij je over de vloer komen of waar je op huis bezoek gaat. We bieden je een vervolg met alles wat je nodig hebt om uit de voeten te kunnen in de 1e lijn en/of in de gezinsbehandeling náast andere professionals, vanuit de Infant Mental Health Visie. We gaan hierbij uit van een systemische visie die alle perspectieven bij een hulpvraag meeneemt: het kind, de ouders, de zorgverleners én het netwerk eromheen. We verbinden nadrukkelijk de IMH visie met de bestaande referentiekaders. In deze cursus is dit specifiek de cognitieve gedragstherapie. Dat betekent dat je zorgvuldige casusconceptualisaties leert maken, steeds gebaseerd op de empirische kennis van de vroege ontwikkeling. Coregulatie en sensitieve afstemming kun je toenemend bevorderen met meerdere middelen. Verwarrend ouderschap leer je herkennen en passend begeleiden en verwijzen. Je vaardigheden om te observeren in gezinnen en het mentaliseren over en met gezinnen is vergroot. Je kunt beter werken met ingewikkelde ouders met behulp van schemacoaching. Na afloop heb je een aantal concrete methodieken waar je mee kunt werken, passend bij jouw werkveld.

Het didactisch klimaat van de cursus is voor professionals inspirerend, uitnodigend, uitdagend en veilig tegelijk. Reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking in de keten zijn dan ook belangrijke kernwaarden die terugkomen in deze cursus van IMH Nederland.

Na afloop:

Kun je onder meer: 

 • diverse (screenende) diagnostische instrumenten gebruiken gericht op psychische problemen van de ouder en ontwikkelingsproblematiek bij jonge kinderen
 • ruim voldoende observeren en heb je kennis gemaakt met variaties in goed-genoeg functionerende jonge gezinnen.
 • beginnend de bronnen van je eigen tegenoverdracht onderscheiden
 • werken met interventies, zoals de Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen
 • kortdurend met ouders in gesprek via 1 of 5 gesprekken volgens specifieke IMH modellen (Eerste Hulp bij Hechting – Kuipers & KOP model & Rexwinkel) en langdurig in gezinsbehandeling werken vanuit de Infant Mental Health-visie. 
 • werken met de CAVES Video feedback gericht op het bevorderen van mentaliseren over oudergedrag, gedrag van het kind en de relatie ouder-kind. 
 • goed samenwerken in een intern of extern multidisciplinair team in complexe casuïstiek.   
 • de Infant Mental Health-visie vertalen naar de dagelijkse praktijk in je team, organisatie of binnen je regio

N.B. Indien je specifiek een OBI training al eerder gevolgd hebt, kun je een vrijstelling krijgen voor deze OBI-onderdelen.

Na afloop kun je jezelf, conform de twee internationale gebruikelijke richtlijnen, Infant Family Practitioner noemen. Bekijk ook onze FAQ voor meer informatie hierover

Blended leren

De cursus wordt blended georganiseerd. Dat betekent dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen. We ontmoeten elkaar 82 uur in de synchrone groepsles, verdeeld over ruim een jaar, 9 live dagen, de overige uren online. Daarnaast werken we met elkaar in een digitaal klaslokaal (78 uur). De cursus bestaat totaal uit 160 uur.

Het werk in het digitale klaslokaal wordt verdeeld in 4 blokken, die steeds worden afgerond met een kennistoets en een interactieve groepscolleges waar klassikaal de individuele en groepsopdrachten worden besproken. Daarnaast is er ruimte in deze groepscolleges voor vaardigheidsonderwijs en intervisie over eigen casuïstiek in subgroepen. 

Je hebt toegang tot dit digitale klaslokaal vanaf de aanmelding tot een jaar na afronding. In deze leeromgeving staan alle opdrachten klaar. Je kunt de individuele opdrachten inplannen op momenten dat het goed voor je uitkomt. De groepsopdrachten doe je in kleine vaste subgroepjes op een af te spreken moment.

Opbouw cursus

De blended basiscursus stelt enerzijds theoretische uitgangspunten van Infant Mental Health centraal en wil tevens een accent leggen op praktische toepasbaarheid. Om dit laatste te bereiken, wordt binnen de blended verdiepingscursus Infant Mental Health het sociaal ecologisch model van Belsky als uitgangspunt genomen naast de casusconceptualisatie met functie- en betekenisanalyses zoals gebruikt en toegepast in de cognitieve gedragstherapie. Op basis hiervan zijn de theorie en de praktische vaardigheden in 4 blokken opgedeeld:

 • Blok 1: Screenende en observatiediagnostiek
 • Blok 2: Observatievaardigheden in het gezin
 • Blok 3: Behandelvaardigheden met VGCt referentiekader
  met o.a., werken met de Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen en CAVES, begeleiden van ouders met Acceptance & Commitment, 1-gespreksmodel en 5-gesprekkenmodel, helpen bij problemen met eten, huilen en slapen vanuit een casusconceptualisatie, werken met schema coaching bij ouders met persoonlijkheidsproblemen en veerkracht versterkende vaardigheden.
 • Blok 4: Integratie 

Lesdagen & interactieve online colleges

De verdiepingscursus bestaat uit 6 live lesdagen verdeeld over de opleiding. Overige uren zijn blended verdeeld over online groepsbijeenkomsten voor groepsdiscussie, rollenspelen, gezamenlijk beelden observeren en in het tweede deel van de opleiding ook intervisie op diagnostiek- en behandeltrajecten. Blokken met diverse werkvormen al dan niet in duo’s worden afgerond met een interactief groepscollege waarin cursisten vaardigheden laten zien. De lesdagen & online colleges staan in het teken van oefenen van praktische vaardigheden en casuïstiek.

N.B.: in geval van een opleving van COVID zullen de lessen volledig online zijn, inclusief de live lesdagen. Er zal regelmatig bezien worden of live lesgeven weer tot de mogelijkheden behoort.

Zelfstudie

Naast de opdrachten in het digitaal klaslokaal, dien je literatuur voor te bereiden. De cursus is afgerond als je hebt voldaan aan een aantal formatieve opdrachten. Het lezen van de literatuur en de formatieve opdrachten, komen neer op ongeveer 80 uur studiebelasting.

Literatuur

Voor de ‘Basiscursus IMH’:

 • Vliegen, N. & Verhaest, Y. (2020). Vroege ontwikkeling alle kansen geven – Geestelijke gezondheidszorg voor baby’s, jonge kinderen en ouders. Antwerpen: Pelckmans Pro.

 • Lambregtse-van den Berg, M., Van Kamp, I. & Wennink, H. (2015). Handboek Psychiatrie en zwangerschap. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij.

Voor de Verdieping:

 • Douglas, P. (2014). The discontented little baby book – all you need to know about feeds, sleep and crying. Queensland: University of Queensland Press.

 • Harris, R. (2020) Acceptatie en Commitmenttherapie in de praktijk. Herziene editie. Hogrefe Uitgevers. ISBN 9789492297327

 • Hurks, P., Vander Meulen, M., Ruiter, S. & Hendriksen, J. (2020). Amsterdam: Pearson. Psychodiagnostiek. Van nul tot zes jaar – Ontwikkeling, testgebruik en casuïstiek.

 • Kuipers P. (2015). Eerste hulp bij hechting – Taal voor ouders en hun jonge kind. Utrecht: De tijdstroom.

 • Stern, D.N. (1992). Diary Of A Baby: What Your Child Sees, Feels, And Experiences. Ingram Publisher Services US

+ Aanvullende reader met losse artikelen.
Docenten & data Verdiepingscursus

Volgt! Start 2023

Aanmelden

De inschrijving is definitief als je van ons een bevestiging van inschrijving gehad hebt en de factuur betaald is.

Toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor Orthopedagogen, Orthopedagogen-Generalist, Psychologen, GZ-psychologen, Klinische psychologen, Maatschappelijk werkers, Psychotherapeuten, Vaktherapeuten, Artsen, Jeugdartsen, Jeugdverpleegkundigen, Jeugdzorgwerker, Social Workers, Psychiaters, Jeugdverpleegkundigen, Jeugdregisseurs, Verloskundigen, Kinderfysiotherapeuten, pre-verbaal logopedisten**

* Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op via leren@imhnederland.nl om op maat te kijken naar de toelatingseisen.

Accreditatie

Accreditatie voor de Basiscursus:

 • SKJ
  Jeugd en gezinsprofessionals: 85 punten
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  K&J/OG herregistratie: 53 punten
  K&J/OG opleiding – behandeling: 24 punten
  K&J/OG opleiding – diagnostiek: 29 punten
  K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie: 21 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten register
  Scholing verpleegkundig specialisten: 55 punten
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  Scholing GGZ: 55 punten
  Scholing Jeugdverpleegkunde: 55 punten
  Scholing Kinderverpleegkunde: 55 punten
  Scholing SPV: 55 punten
  Scholing Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie: 55 punten

 

Accreditatie Verdiepingscursus:

SKJ

Jeugd en gezin professionals: 245.00

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

K&J/OG herregistratie:  100 punten

K&J/OG opleiding – behandeling:   50

K&J/OG opleiding – diagnostiek:  50

K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie:  25

Accreditatiebureau Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapieën (VGCt)

Gedragstherapeutisch medewerker – nascholing: in aanvraag

Gedragstherapeut – nascholing: in aanvraag

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten register

Scholing verpleegkundig specialisten:  in aanvraag

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Scholing GGZ:  in aanvraag

Scholing Jeugdverpleegkunde:  in aanvraag

Scholing Kinderverpleegkunde:  in aanvraag

Scholing SPV:  in aanvraag

Scholing Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie:  in aanvraag

Accreditatiebureau Dutch Association Infant Mental Health

Scholing IMH Consulent: in aanvraag

 

* Let op: de accreditatie is nog in aanvraag. Dit betekent dat IMH Nederland niet kan garanderen dat de accreditatie toegekend wordt.

 

Locaties basiscursus

Leslocatie Zwolle:

Advies- en Trainingscentrum De Wipstrik B.V
Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
(parkeren kan in de wijk voor het gebouw, daar is het vrij parkeren)

Live lesdagen:
Aftrap: dinsdag 27 september 2022 / 09:30 – 16:30 uur
Afsluitende dagen: maandag 13 februari 2023 / 09:30 – 16:30 en dinsdag 14 februari / 09:30 – 16:30

Online interactieve sessies:
1: 1 november 2022 / 09:00 – 12:00 uur
2: 22 november 2022 / 09:00 – 12:00 uur
3: 20 december 2022 / 09:00 -12:00 uur
4: 17 januari 2023 / 09:00 – 12:00 uur

 

Leslocatie Eindhoven

PlaceforBizz,
Noord Brabantlaan 265
5652 LD Eindhoven

Live lesdagen:
Aftrap: donderdag 15 september 2022 / 09:30 – 16:30 uur
Afsluitende dagen: Woensdag 8 februari 2023 / 09:30 – 16:30 uur
Donderdag 9 februari 23023 / 09:30 – 16:30 uur

Online interactieve sessies:
Donderdag 13 oktober 2022 online lesmoment 9.00 – 12.00 uur
Donderdag 17 november 2022 online lesmoment 13.00 – 16.00 uur
Donderdag 15 december 2022 online lesmoment 9.00 – 12.00 uur
Donderdag 19 januari 2023 online lesmoment 9.00 – 12.00 uur

 

Leslocatie Arnhem (volgt start januari 2023)

Live lesdagen:
Aftrap: volgt
Afsluitende dagen: volgt

Online interactieve sessies:

1e online lesmoment volgt
2e online lesmoment volgt
3e online lesmoment volgt
4e online lesmoment volgt

 

Let op de leslocatie voor de live lesdagen voor de verdiepingscursus zullen waarschijnlijk in Delden (Overijssel) zijn!!

5.990,00

4 op voorraad

OOK INCOMPANY

Wij kunnen deze cursus ook in company verzorgen. Geïnteresseerd naar de mogelijkheden?