Ga naar de inhoud

Prikkelverwerking

Informatie verwerken
Er komt veel informatie op baby’s en jonge kinderen af. Dit gebeurt in allerlei vormen namelijk visueel, auditief, geur, smaak, tactiel, vestibulair en propriocepsis. Met al deze informatie (prikkels) dient een kind wat te doen; prikkels worden  gefilterd, indien relevant verwerkt en het kind zet dit al dan niet om in een actie.

Bij sommige baby’s en jonge kinderen verloopt deze ontwikkeling niet goed. Veel factoren kunnen hierbij meespelen, zoals ziekte, ouders die niet goed afgestemd zijn op het kind of overgevoeligheid op bepaalde zintuigen. Het kan ook zijn dat de verstoorde prikkelverwerking een symptoom is van een overkoepelende aandoening, zoals Autisme of ADHD.

Het niet goed kunnen reguleren van prikkels heeft veel invloed op dagelijkse situaties, van slapen en huilen, tot aan eten en leren. Expertise is nodig om te kijken wat het kind en de ouders kan helpen.

Richtlijnen

  •  Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking (NSSI). Zie website