(Preverbaal) Logopedist

Logopedie helpt mensen die o.m. problemen hebben met de taal, spraak, stem, het gehoor of met slikken. Logopedie kan bij jonge kinderen voor diverse vragen geïndiceerd zijn, bijvoorbeeld bij vragen rondom eten en drinken, het taalbegrip of de taalproductie en bij specifieke syndromen zoals het Syndroom van Down of het Rett-syndroom.

Logopedisten worden breed opgeleid, er zijn geen specialisaties. Wel kunnen logopedisten na hun opleiding trainingen volgen waarbij ze kennis verwerven over specifieke doelgroepen zoals het jonge kind. Zo zijn er logopedisten die bevoegd zijn om eet – en drinkproblemen bij kinderen onder de 2 jaar te behandelen en zijn er logopedisten die zich richten op kinderen met een verstandelijke beperking. Deze specifiek geschoolde logopedisten kunnen zich inschrijven in het register voor preverbale logopedie.