PMTK Carry Lubbers

Psychomotorische Kindertherapie “PMKT” is therapie gericht op kinderen van wie de ontwikkeling stagneert en waarbij de stagnatie zichtbaar is in het gedrag dat zij laten zien.

Hulpvragen
Voor kinderen van nul tot ongeveer tien jaar die enigerwijze vastlopen in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het sociaal emotioneel gebied zoals lastig vriendjes maken of om contact met volwassenen te hebben, faalangstig, spanning. Moeite met assertiviteit, zelfvertrouwen, boosheid hanteren en sociale vaardigheden. Kinderen met HSP, ADHD, Autisme en hechtingsproblemen die vast lopen in hun ontwikkeling

Behandelaanbod
Psychomotorische Kindertherapie

Contact gegevens

PMTK Carry Lubbers
info@carrylubbers.nl
06-24621441
www.carrylubbers.nl

Theresiaplein 1
7622 HK Borne

Carry Lubbers
PMTK