Over Ons

Wie zijn we en waar staan we voor!

Zillah Holtkamp

Mijn naam is Zillah Holtkamp, moeder van twee vrolijke meiden. Zij zorgen dat elke dag een verrassingseffect heeft, want sinds ik moeder ben loopt niets meer zoals ik vooraf plan :-). Daarnaast werk ik als Infant Mental Health-specialist/psycholoog en heb ik het platform IMH Nederland opgezet. Mijn werk laat mij gelukkig zien dat ik niet de enige moeder ben die met van alles worstelt. In mijn blogs mix ik mijn ervaring als moeder met de kennis vanuit mijn werk en hopelijk geeft dit wat inspiratie bij de grote ontdekkingstocht van het ouderschap.

Anouk van Vossen

Mijn naam is Anouk van Vossen. Ik ben projectleider bij IMH Nederland, hier houd ik me onder andere bezig met het organiseren van projecten rondom kennisdeling. Daarnaast ben ik me aan het specialiseren op Infant Mental Health. Het is voor mij belangrijk om goed te luisteren en te kijken naar wat ouders nodig hebben. Dat is niet altijd vanzelfsprekend in de zorg, want vaak zie ik dat er soms vergeten wordt welke drempel ouders over moeten om hulp te moeten vragen. Dat kan anders en daar zet ik mij voor in!

Nick Hogt

Mijn naam is Nick Hogt. Reeds als student Bedrijfskundige Informatie ben ik in 2007 in de zorg terecht gekomen met mijn bijbaan als Alphahulp. Sindsdien heb ik vanaf verschillende rollen bijgedragen aan het verbeteren van bedrijfsprocessen in de zorg middels ICT oplossingen. Met IMH Nederland volgt de nieuwe stap, waarbij we jonge gezinnen en jonge kind professionals ondersteunen om bestaande schotten te doorbreken en om over administratieve drempels in de zorg heen te kunnen stappen. Daarnaast mag ik thuis als vader van een kleine dreumes elke dag weer nieuwe verrassingen en uitdagingen meemaken.


Liza Kamp

Mijn naam is Liza Kamp, projectmedewerker bij IMH Nederland. Ik houd me voornamelijk bezig met matching en het online platform Ik Werk in de Zorg. Ik heb een passie voor taal; stoeien met woorden om uiteindelijk een tekst neer te kunnen zetten die meer is dan een samenvatting van woorden. Ik kan mij goed identificeren met de onderwerpen waar ik bij IMH Nederland mee te maken krijg. Als echtgenote en moeder van een vrolijke peuter geniet ik enorm van de gezellige, chaotische reuring van het gezinsleven, maar ik herken ook de angsten en dilemma's die het ouderschap met zich meebrengt. Mooi om me in te mogen zetten voor andere ouders die worstelen met vragen in de opvoeding!

Harry Kamp

Mijn naam is Harry Kamp, oprichter van CareMatch. Mijn visie is de zorg dusdanig te organiseren dat overhead overbodig wordt en zo de financiën beschikbaar blijven voor de directe zorgvraag. Dit idee wordt gefaciliteerd door ons zelf-bedachte en ontwikkelde IT-platform plus herinrichting van processen. Vanuit deze ervaring in de ouderenzorg willen we de problematiek in de jeugdzorg in Nederland proberen wezenlijk te veranderen. Jeugdzorg kan namelijk sneller beschikbaar zijn voor cliënten en ook goedkoper.

Nanniek Bijen IMH Nederland

Nanniek Bijen

Mijn naam is Nanniek Bijen. Ik ben orthopedagoog en Infant Mental Health consulent. Ik ben sinds 2011 werkzaam binnen het onderwijs en sinds 2018 ook binnen de kinderopvangorganisaties. Door te werken vanuit de gedachtegoed van IMH ben ik altijd op zoek naar wat passend is voor het kind en zijn/haar ouders. Ik ben onder andere actief bij IMH Nederland in het schrijven van blogs en het ontwikkelen van scholingen binnen de kinderopvang. In mijn blogs mix ik mijn ervaring vanuit het onderwijs en de kinderopvang met de kennis die ik vanuit de IMH opleiding heb opgedaan. Mijn doel is om laagdrempelig, op een praktische manier, de gedachtegoed van IMH te verspreiden bij ouders en professionals.

Vera Herbrink

Mijn naam is Vera Herbrink en ik ben 22 jaar oud. Momenteel ben ik student Pedagogische Wetenschappen – Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Mijn interesse ligt onder andere in het werken met jonge kinderen en hun ouders ofwel verzorgers. Binnen IMH Nederland pak ik als student kleine taken op om mij vooral te ontwikkelen tot professional!Bloggers

Orthopedagoog en GZ-psycholoog binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie

Eigenaar DIKOcoaching

Coördinator KiECON en
begeleider kinderdagcentrum

Orthopedagoog Expertisecentrum Jonge Kind en binnen een schoolsamenwerkingsverband

Gezinsbehandelaar kinder- en jeugdpsychiatrie

IMH Nederland beeldmerk

Gastbloggers

Regelmatig zijn er ook gastbloggers actief voor IMH Nederland. Interesse? Neem dan contact op!

IMH Specialisten

IMH Nederland beeldmerk

Infant Mental Health-specialisten zijn zorgverleners die zich specifiek geschoold hebben in de ontwikkeling van kinderen van 0-6 jaar en hun ouders. Zij houden zich bezig met onderzoek en behandeling, maar denken ook mee in het uitzetten van beleid en zorgvernieuwing. IMH-specialisten kijken vanuit een brede blik en multidisciplinaire benadering naar de ontwikkeling van het kind. Meerdere invalshoeken (biologisch, cognitief, communicatief, motorisch, sociaal-emotioneel en omgeving) komen samen, waarbij de ouder-kind interactie steeds het centrale uitgangspunt is.

Na de opleiding kunnen IMH-specialisten zich inschrijven in het register van Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH). DAIMH toetst haar leden op de juiste kennis en kundigheid van deze doelgroep en middels herregistratie blijven professionals op de hoogte van de laatste inzichten.