Wat doen we

IMH Nederland zet zich in om kennis en expertise over jonge kinderen en ouders in regio's te vergroten en sneller vindbaar te maken. Dit doen we door op meerdere niveau's in te steken namelijk:

  • een online platform waar betrouwbare kennis en professionals op te vinden zijn
  • vertalen professionele & behandeltaal naar inspiratie voor ouders via een blog
  • organiseren  kennisbijeenkomsten, bieden scholing, geven advies en supervisie & intervisie
  • begeleiden studenten voor onderzoek m.b.t. innovatie op jonge kind zorg
  • zetten met partners nieuwe pilots en projecten op

Infant Mental Health

Binnen 5 jaar ontwikkelt een kind zich van foetus tot een levendige kleuter. In geen enkele levensfase gaat de ontwikkeling van een mens dan ook zo snel als tijdens deze eerste levensjaren. Het is daarom meer dan logisch dat er steeds meer aandacht uit gaat naar het vakgebied jonge kinderen. Onder de vlag van Infant Mental Health komen de lijnen van psychologie van het ouderschap, de hechting, vroeginterventie, onderwijs, zorg en preventie samen. Lees meer

Missie

IMH Nederland heeft als doel zoveel mogelijk kinderen zorgeloos op te laten groeien. Om dit te bereiken is het nodig dat ouders het opvoeden als plezierig ervaren. Professionals hebben hierbij een belangrijke rol, maar weten vaak van elkaar niet wat er allemaal aangeboden wordt en welke projecten er draaien.

Daarom is IMH Nederland gestart. IMH Nederland helpt ouders en professionals om sneller de juiste expertise te vinden, waardoor problemen in de opvoeding voorkomen kunnen worden of minder ernstig worden. 

Hoe doen we dit

Samen met andere jonge kind professionals bouwt IMH Nederland aan een ketensamenwerking waarin de verbinding tussen alle sectoren centraal staat. Door krachten te bundelen kunnen we met elkaar vraagstukken oplossen en kennis in de regio verhogen.

IMH Nederland wil een platform zijn voor professionals zodat we met elkaar de ketensamenwerking van jonge kinderen versterken. Het platform is enerzijds een digitale omgeving waar kennis gevonden kan worden. Anderzijds zal IMH Nederland jonge kind professionals faciliteren elkaar te ontmoeten zodat laagdrempeliger samenwerken ontstaat.

Wie zijn we

Afbeelding Anouk

Anouk van Vossen

Wij, Anouk van Vosssen en Zillah Holtkamp, hebben IMH Nederland uitgerold.  We zochten allebei naar meer verbinding tussen de verschillende jonge kind professionals en we vinden dat veel kennis die binnen de zorg beschikbaar is, alleen gedeeld wordt als kind en ouders al vastgelopen zijn. Wij willen dat die kennis eerder & laagdrempelig met alle ouders gedeeld wordt, zodat problemen juist voorkomen kunnen worden.

Het platform biedt ons de mogelijkheid om met andere professionals (leden) in gesprek te gaan en om al die informatie te delen met ouders. En door samen in gesprek te zijn, ontstaan ook weer nieuwe ideeën en projecten.

Zillah Holtkamp

Anouk is social worker met aandachtsgebied jonge kinderen. Zillah Holtkamp is moeder van twee meisjes en Infant Mental Health-specialist & GZ-psycholoog.