Ga naar de inhoud

Een dag uit het leven van…een orthopedagoog Jonge Kind

Mijn naam is Nanniek Bijen. Ik wil je graag meenemen in een dag uit mijn werkleven. Ik ben orthopedagoog bij het Expertisecentrum Jonge Kind. Vanuit het Expertisecentrum Jonge Kind ben ik, samen met mijn collega’s, verbonden aan elk kinderdagverblijf, elke peuterspeelschool en elke gastouder in de gemeente Hengelo. Wij ondersteunen kinderopvangorganisaties in hun kwaliteitsontwikkeling en als er sprake is van zorg bij jonge kinderen (tussen de 0-4 jaar).

Wat doet een orthopedagoog

Orthopedagogen ondersteunen ouders en andere opvoeders (zoals leidsters en leerkrachten) als er problemen zijn in de ontwikkeling van kinderen. Ze geven advies en doen onderzoek. In  mijn setting adviseren wij leidsters, ouders, intern begeleiders, pedagogisch coaches en IKC-directeuren. Voordat wij de kinderen zien, maken we kennis met hun ouders. Ondanks dat de aanmeldingen altijd via een kinderopvangorganisatie binnen komen, vinden wij het fijn om ook ouders te spreken. De informatie die uit het gesprek met ouders en het aanmeldformulier komt wordt altijd samen met mijn collega’s besproken. Vanuit deze bespreking bepalen we hoe de aanmelding vervolgd gaat worden. Als orthopedagoog kom ik op een van de kinderopvanglocaties om het kind te observeren of win ik informatie in bij anderen die betrokken zijn (zoals een consultatiebureau) om van hieruit samen de beste plek voor onderwijs of zorg te kunnen vinden.

Mijn dagen zijn zeer gevarieerd gevuld. Ik ben op een dag nooit op één plek. Ik kan dus ook geen algemene dag beschrijven, omdat gewoon geen dag hetzelfde is. Daarom leek het mij net zo handig om gewoon mijn agenda te openen en er een dag uit te kiezen.

Een dag uit het leven van Nanniek

Op maandag start ik om 08.15 uur op kantoor om samen met mijn collega een rapportage te schrijven van een van onze kwaliteitsmetingen. Een paar weken geleden zijn mijn collega en ik bij een Integraal Kindcentrum in Hengelo geweest om de peuterspeelschool, de groepen 1, groepen 2 en de schakelklas te bezoeken (Wisten jullie trouwens dat een schakelklas een speciale klas is waar kinderen een jaar lang intensief taalonderwijs krijgen om achterstanden in te lopen? Lees hierover meer op de site van de Rijksoverheid)
Vandaag aan ons de taak om alles wat we gezien hebben in een rapportage te verwerken. Mijn collega en ik bespreken onze bevindingen en ontdekken al snel waar overeenkomsten zitten en waar verschillen. Het schrijven van de rapportage en de aanbevelingen schiet al mooi op. Dit heeft er vast mee te maken dat mijn collega en ik het allebei niet konden laten om alvast wat voorwerk te doen. Na een goede kop cappuccino is het tijd om op de fiets te stappen.

Om 10.30 uur kom ik aan bij een van mijn peuterspeelscholen voor een observatie. Bij binnenkomst zijn alle kinderen aan het spelen. In dit lokaal bevinden zich op dit moment 15 peuters. Deze peuters zijn verdeeld over de huishoek, de bouwhoek, in de leeshoek, zijn aan tafel aan het knutselen, tekenen of kleien, staan bij de zandtafel of zijn bij de thematafel. Je moet je voorstellen dat dit allemaal vanzelf gaat. Alle kinderen bepalen zelf waar ze spelen en wisselen van activiteit wanneer dit kan. De pedagogisch medewerkers begeleiden en sturen bij waar nodig, maar laten de kinderen vooral ontdekken en zelf ontwikkelen.

¨Ik probeer mezelf tijdens een observatie onzichtbaar te maken, zodat de kinderen vooral zichzelf kunnen zijn.¨

Tijdens de observatie probeer ik zoveel mogelijk op te schrijven van wat ik zie en hoor.  Als het belletje klinkt verzamelen alle kinderen zich binnen een mum van tijd rondom de pedagogisch medewerkers. Alle kinderen krijgen een gerichte opruimopdracht en binnen een paar seconden lopen alle peuters richting een hoek of tafel om op te ruimen. De pedagogisch medewerkers lopen rond om te ondersteunen daar waar nodig is. Als de kinderen naar buiten gaan neem ik afscheid van de pedagogisch medewerkers en de kinderen en stap ik weer op mijn fiets.

Om 12.00 uur ben ik weer terug op kantoor voor onze tweewekelijkse casuïstiekbespreking. Tijdens deze bespreking lopen we de casussen langs waar op dit moment ontwikkelingen zijn. We bespreken welke stappen we gaan zetten, vullen elkaar aan of brengen nieuwe literatuur of kennis in. Mijn collega is erg goed in het uittekenen van een casus en tijdens onze besprekingen staat dan ook het whiteboard centraal. We tekenen de casussen uit en schrijven de hypotheses, informatie en stappen erbij. Om de beurt werken we dat wat we bespreken uit in ons dossier. We mogen af en toe wel een timer aanzetten als we casussen bespreken. Als we eenmaal begonnen zijn met kletsen, dan komt de passie van iedereen naar boven en moeten we elkaar regelmatig afremmen.

Om 14.00 uur gaat mijn telefoon vanwege een telefonische afspraak met een gemeenteregisseur om te overleggen over een casus. Ik deel mijn laatste observaties en de regisseur vertelt de huidige stand van zaken. (Uiteraard doe ik dit alleen als ouders hiervoor toestemming gegeven hebben). We besluiten het gesprek met het plannen van een nieuw multidisciplinair overleg.

Dan bel ik om 14.30 uur met een jeugdarts van de GGD om over een andere casus te overleggen. We leggen onze observaties naast elkaar en bespreken de ontwikkeling van dit kind. De jeugdarts zegt dat ze het gezin zal uitnodigen om samen te kijken wat ouders en kind nodig hebben. We sluiten het gesprek af met de woorden dat we elkaar op de hoogte houden, zoals we in vele casussen doen.

Voordat ik om 15.00 uur op de fiets stap bespreken mijn collega en ik nog snel de verdeling van een van onze scholingen. Want het delen van kennis is ook een belangrijke taak van orthopedagogen. Vervolgens heb ik om 15.15 uur een afspraak met een gedragswetenschapper bij een kinderdagcentrum. Een kinderdagcentrum is een speciale kinderopvang voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden. Het ondersteuningsaanbod is veel groter dan op een reguliere peuterspeelzaal. Ouders zijn blij dat hun kind een overstap kan maken naar dit gespecialiseerde centrum. Gedurende deze afspraak lopen we samen de aanmelding door. Dit kind zal na de vakantie gaan starten op één van de ontwikkelgroepen.

Nanniek werkt bij het Expertisecentrum Jonge Kind (EJK) van de gemeente Hengelo. De gemeente Hengelo heeft samen met het samenwerkingsverband Plein Midden Twente het doel om de kwaliteit van kinderopvang, peuterspeelzalen en Integrale Kindcentra te vergroten. Wil jij meer weten over deze vorm van samenwerking? Bekijk dan de website van het EJK.

Een greep uit ons aanbod

Samenwerking

Nieuwsbrief