Onrustige baby keten verbeteren

02-03-2020 Jonge ouders van baby’s die erg onrustig zijn of veel huilen, gaan door een moeilijke periode. Soms loopt de stress dusdanig op, dat ouders de baby maar ook zichzelf niet meer kalm krijgen. Slaapgebruik, minder geduld en zorgen om wat er mogelijk aan de hand is leiden vaak tot veel onrust.

Ouders gaan daardoor op zoek naar oplossingen en adviezen. Ze vinden die op allerlei plekken zoals online, bij familie en vrienden, het consultatiebureau en de huisarts. Het gevolg is dat ouders soms tegenstrijdige adviezen horen en daardoor niet meer weten waar te beginnen of wat vol te houden.

Binnen Twente willen we daarom graag dat specialistische kennis over onrustige baby’s, laagdrempelig en snel bij ouders terecht kan komen. Dat doen we door in lokale teams samen te werken, die nauw contact hebben met het consultatiebureau en het ziekenhuis. Zo kan de vraag van ouders snel en breed opgepakt worden. We maken daarbij ondersteuning van digitale tools, zodat we snel met elkaar kunnen afstemmen. Onderzoekers van Saxion brengen momenteel de effectiviteit van de nieuwe werkwijze in beeld.