Meteen naar de inhoud

Onrustige baby keten verbeteren

02-03-2020 (met update september 2021) Jonge ouders van baby’s die erg onrustig zijn of veel huilen, gaan door een moeilijke periode. Soms loopt de stress dusdanig op, dat ouders de baby maar ook zichzelf niet meer kalm krijgen. Slaapgebruik, minder geduld en zorgen om wat er mogelijk aan de hand is leiden vaak tot veel onrust.

Ouders gaan daardoor op zoek naar oplossingen en adviezen. Ze vinden die op allerlei plekken zoals online, bij familie en vrienden, het consultatiebureau en de huisarts. Het gevolg is dat ouders soms tegenstrijdige adviezen horen en daardoor niet meer weten waar te beginnen of wat vol te houden.

Binnen Twente willen we daarom graag dat specialistische kennis over onrustige baby’s, laagdrempelig en snel bij ouders terecht kan komen. Dat doen we door in lokale teams samen te werken, die nauw contact hebben met het consultatiebureau en het ziekenhuis. Zo kan de vraag van ouders snel en breed opgepakt worden. We maken daarbij ondersteuning van digitale tools, zodat we snel met elkaar kunnen afstemmen. Onderzoekers van Saxion brengen momenteel de effectiviteit van de nieuwe werkwijze in beeld.

Samenwerking onrustige baby september 2021

Soms zie je een oud bericht, zoals hierboven over de aftrap en realiser je je ineens dat er in de periode erna veel gebeurd is. 

We zijn namelijk gestart met een relatief klein groepje in Twente en zijn nu 1,5 jaar verder uitgegroeid tot een grote beweging. Samen met onderzoekers uit andere regio’s zoals kinderarts Ineke de Kruijf van St Anthonius Ziekenhuis en haar collega AIOS Karola de Graaf zijn we kennis gaan uitwisselen. Lectoraat kinderfysiotherapie van Hogeschool Utrecht ondersteunt ons daarbij.

Inmiddels heeft dat het inzicht gegeven dat er velen in Nederland bezig zijn met onrustige baby. Ieder op zijn eigen eilandje. We willen verbinden en zijn een kleine nulmeting gestart. Met als doel: in beeld brengen welke onderlinge verbindingen er tussen regio’s zijn. 

Bijdrage leveren aan betere zorg voor gezinnen met een baby die excessief huilt

Wat kan jij nu doen, om de zorg voor onrustige zuigelingen te verbeteren?

Je kan als eerste aansluiten bij ons netwerk. Door dit formulier in te vullen meld jij je aan voor de online community ‘samenwerken voor onrustige baby’s’. Je komt dan in een community of practise, met anderen die aan de slag zijn met onrustige baby’s. We delen kennis, zijn elkaars vraagbaak en willen ons inzetten om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. In deze groep kan je vervolgens bedenken wat jou volgende stap wordt. Hoef je het niet meer alleen te doen. Fijn toch!