Ga naar de inhoud

Online Kick-Off ketensamenwerking regio Vechtdal

Op initiatief van Anne Vink (Accare & IVH), Elsbeth van Eerde (Baalderborg Groep & IVH), Minarda Bosman (Saxenburgh) en Miranda Breukelaar (GGD IJsseland) houden we in de regio Vechtdal een kick-off. Doel is om een IMH-regionetwerk op te zetten voor de jonge kind professionals. Daarmee willen we net als in o.m. Twente en Arnhem, de verbinding tussen professionals onderling verstevigen en de netwerken tussen ziekenhuiszorg, voorveld, 1e en 2e lijn verbeteren. 

De kick-off is bedoeld voor professionals die werken met kinderen en/of (aanstaande) ouders van kinderwens tot en met 5 jaar. Te denken valt aan pedagogisch medewerkers kinderopvang of peuterspeelzaal, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, kinderartsen, professionals werkzaam in de jeugdzorg, professionals werkzaam in de geboortezorg, jeugdbeschermers, huisartsen en POH’s, intern begeleiders, 1e lijnstherapeuten als kinderfysiotherapeut, pre-verbaal logopedist en kinderergotherapeut, professionals uit het jeugdteam, beleidsmedewerkers sociaal domein, professionals werkzaam binnen Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming. 

Professionals uit de regio’s Hardenberg, Ommen en Dalfsen zijn welkom op dinsdag 2 maart 19:30 – 21:00 uur – online

Programma

19:30 – 19:40 Aftrap door Zillah Holtkamp (IMH Nederland) 
19:40 – 20:10 Belang van Infant Mental Health door Anne Vink (Accare)
20:10 – 20:20 Medisch Maatschappelijk werk ziekenhuis – POP-poli door Minarda Bosman (Saxenburgh)
20:20 – 20:30 Aanbod jeugdgezondheidszorg door Miranda Breukelaar (GGD IJsselland)
20:30 – 20:40 Vroegbehandeling door Elsbeth van Eerde (Baalderborg Groep)
20:40 – 20:50 (Pre-verbale) logopedie door Annemarie Broekhoven (Baalderborg Groep)
20:50 – 21:00 Afsluiting 

Heb jij ook interesse? Meld je dan aan via het formulier onderaan deze pagina. Deelname aan de avond is gratis

Voorbereiding

Aanmelden

Samenwerking

Nieuwsbrief