Ga naar de inhoud

Online Kick-Off ketensamenwerking regio Utrecht West

Op initiatief van PHHaastrecht  houden we in de regio Utrecht West een kick-off. Doel is om een IMH-regionetwerk op te zetten voor jonge kind professionals. Daarmee willen we net als in o.m. Twente en Arnhem, de verbinding tussen professionals onderling verstevigen en de netwerken tussen ziekenhuiszorg, voorveld, 1e en 2e lijn verbeteren.

De kick-off is bedoeld voor professionals die werken met kinderen en/of (aanstaande) ouders van kinderwens tot en met 5 jaar. Te denken valt aan pedagogisch medewerkers kinderopvang of peuterspeelzaal, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, kinderartsen, professionals werkzaam in de jeugdzorg, professionals werkzaam in de geboortezorg, jeugdbeschermers, huisartsen en POH’s, intern begeleiders, 1e lijnstherapeuten als kinderfysiotherapeut, pre-verbaal logopedist en kinderergotherapeut, professionals uit het jeugdteam, beleidsmedewerkers sociaal domein, professionals werkzaam binnen Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming. 

Professionals uit de regio’s Oudewater, Linschoten en Montfoort zijn welkom op maandag 29 maart 19:30 – 21:00 uur – online

Programma

19.15 – 19.30 uur        Inloop en naar behoefte voorstellen
19.30 – 19.40 uur        Aftrap door Zillah Holtkamp (GZ psycholoog/IMH Specialist IMH Nederland) 
19.40 – 19.50 uur        Belang van Infant Mental Health door Cyrelle Spruijt  (Orthopedagoog-Generalist/IMH Consulent PHHaastrecht)
19.50 – 20.00 uur        Invloed van een ingrijpende bevalling door Willemiek Timmermans
20.00 – 20.15 uur        Huilen bij stress door Ineke de Kruijff  (Kinderarts Antonius Ziekenhuis)
20.15 – 20.25 uur        Signalering/consultatie door Alinda Boiten (Jeugdverpleegkundige GGD)
20.25 – 20.35 uur        Hechting door Marty den Hollander  (Kinder- en Jeugdpsycholoog, Psychologiepraktijk den Hollander) 
20.35 – 20.45 uur       Port of entry in de ouder kind behandeling door Sanne Smit  (Beeldend Therapeut, PHHaastrecht/Moeder Baby Unit Antonius Ziekenhuis)
20.45 – 21.00 uur        Afsluiting door IMH Nederland 
21.00 – 21.15 uur        Mogelijkheid tot nabespreking en bespreken samenwerking/vervolg 

Heb jij interesse om aanwezig te zijn? Meld je dan aan via het formulier onderaan deze pagina. Deelname aan de avond is gratis.

Voorbereiding

Aanmelden

Een greep uit ons aanbod

Samenwerking

Nieuwsbrief

Wil jij IMH materialen altijd bij de hand hebben? Tot 1 maart kun je bij ons een fysieke map met daarin een overzicht van IMH vaardigheden, modellen en materialen verkrijgen. Lees meer