Achtergrond

Wat doen wij?

Samen met tientallen andere professionals zorgen wij dat ouders het juiste antwoord krijgen op hun vragen in de opvoeding. Daarbij willen we dat de wens van ouders centraal staat en de informatie dichtbij huis gevonden kan worden. Dat betekent dat onze professionals op een nieuwe manier samenwerken om te zorgen dat kennis van specialisten beschikbaar is op het moment dat ouders daar behoefte aan hebben.

Consultatiedienst & Expertisedienst
We horen vaak terug dat verwijzers zoeken naar de juiste expertise en kortste wachtlijst. Daar denken wij in mee, omdat we steeds zorgen voor een overzicht van aanbod in de regio. Daarom hebben wij telefoondiensten ingericht, waar ouders en verwijzers naar toe kunnen bellen. Ook kunnen Infant Mental Health experts (leden geschoold in IMH) aan sluiten bij MDO’s of kunnen ze meedenken met de hulpvraag en het maken van het juiste gezinsplan. Zo hoeft niet elke professionals in het voorveld alles te weten over de nieuwste inzichten over ondersteuning van zwangeren, baby’s en jonge kinderen., maar kan de expertise van onze leden wel benut worden om de zorg te verbeteren. We denken dus actief mee over de juiste ondersteuning en willen dat vraag en aanbod zorgvuldig gematcht worden.

Zorg op het juiste moment
Ouders die zwanger zijn of een jong kind hebben, willen we niet laten wachten op de juiste hulp. Daarom gaan we vanaf het voorjaar 2020 hulpvragen van ouders actief matchen aan de juiste deskundige professionals, die snel beschikbaar zijn. We zullen onze database met leden dan ook gaan uitbreiden. Leden krijgen de mogelijkheid om zich digitaal aan te melden voor hulpvragen die via het platform gesteld worden, zodat ouders, ongeacht locatie/tijd het snelst geholpen kunnen worden. We kunnen dit organiseren, doordat leden en organisaties een eigen digitaal portfolio hebben, die zij up-to-date houden, waardoor we overzicht hebben van kennis en kunde van professionals die werkzaam in de regio van ouders.

Scholing op maat
In samenwerking met opleidingspartijen initiëren wij geaccrediteerde scholingen ten aanzien van het jonge kind. Ons doel is dat jonge kind professionals werken volgens de laatste (wetenschappelijke) inzichten. Het aanbod aan Infant Mental Health scholing is in Nederland nog beperkt (online) beschikbaar. Wij participeren dan ook in de IMH Academy, waar we samen met andere professionals eigen (online) materiaal ontwikkelen, die we aan kunnen passen op de vraag van organisaties en professionals. Dit betekent flexibel onderwijs en gericht op de vraag binnen jouw organisatie. Zo kan elke professional en branche (van kinderopvang, IKC tot aan specialistische GGZ) profiteren van Infant Mental Health kennis. Organisaties en lokale IMH Netwerken die vanuit de IMH-visie willen gaan werken, hebben zo de mogelijkheid om zich gericht te laten trainen in kennis en vaardigheden Infant Mental Health.

Wat kan jij in je eigen regio doen?

We werken graag samen met professionals die zich binnen hun regio profileren als jonge kind expert en die de vraag van ouders centraal willen stellen, geloven in ontschotten en samenwerken. Wij richten in heel Nederland multidisciplinaire netwerken op met daarin een mix van zorgverleners betrokken bij het jonge kind. Zij kijken integraal naar het gezin, de ontwikkeling van het kind en de interactie tussen ouders en kind. Daarbij hebben zij onderling snel contact en kennisuitwisseling voor de juiste zorg. 

Twentse samenwerking als voorbeeld
Wat er inmiddels in Twente is ontstaan is bijzonder. Vanuit allerlei sectoren zijn professionals geschoold in Infant Mental Health. Er vindt kruisbestuiving plaats tussen kinderopvang, onderwijs, ziekenhuis, jeugdzorg en verloskunde. We draaien regionale pilots, voor een betere verbinding tussen ziekenhuiszorg en eerstelijn. Bijvoorbeeld hoe we het netwerk rondom onrustige baby’s kunnen versterken of hoe we stress en onveiligheid in jonge gezinnen kunnen voorkomen. Omdat professionals die IMH-geschoold zijn elkaar willen blijven ontmoeten, organiseren we in 2020 voor het eerst een regionale IMH-kennisdag. 

Arnhem als voorbeeld van casuistiekbespreking
Naast Twente is er een nieuw netwerk in Arhem opgericht. Dit netwerk onderzoekt of intervisie kan bijdragen aan een betere verbinding tussen voorveld en specialistische jeugdzorg. De professionals in de regio zijn zelf de spil in het web. 

Heb je zelf interesse om in jouw regio iets op te zetten of te kunnen betekenen rondom IMH? Wil je werken aan het wegwerken van schotten en over sectoren en organisaties heen bouwen om de allerbeste zorg voor het jonge kind te kunnen bieden? Wij kunnen ondersteunen en met je meedenken.

Vul dan ons contactformulier in zodat we met je mee kunnen denken!