Matchen

Wij brengen vraag en aanbod in de jonge kind zorg bij elkaar

Snelle matching tussen hulpvraag en de juiste deskundige professionals

Het doel van IMH Nederland is om zoveel mogelijk kinderen, zo zorgeloos mogelijk te laten opgroeien. Om dat mogelijk te maken, ondersteunen wij ouders en verwijzers actief bij het vinden van de juiste professional. Hiermee voorkomen we dat gezinnen en jonge kinderen onnodig lang met opvoedvragen en vragen over de ontwikkeling blijven rondlopen. Bovendien willen we dat ze zo snel mogelijk aan de juiste ondersteuning gekoppeld worden. Van een stepped care naar matched care model. Dit laatste is juist in de jonge kind zorg belangrijk, omdat de ontwikkeling van het kind zo snel verloopt. 

Om vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten, bieden we al onze zorgverleners een digitaal portfolio. 

Digitaal portfolio
In het online digitaal portfolio kan een zorgprofessional zijn of haar gegevens uploaden, zoals diploma’s, specialismen en vakinhoudelijke kennis. Ook informatie over werkdagen, wachttijden en geografisch werkgebied kun je als professional aangeven. Met slimme software en professionals die de hulpvraag in beeld brengen, vinden we zo op een efficiënte manier de juiste match tussen ouders en hulpverleners.

Direct meer weten? Lees dan alvast onze brochure over het digitaal portfolio:

Ik Werk In De Zorg
De portfolio’s van professionals komen tot stand in samenwerking met het platform IkWerkindeZorg.nl. 
Via dat platform zal er (op termijn) niet alleen gematcht gaan worden op Infant Mental Health, maar ook voor andere leeftijds– en doelgroepen.

Voor zelfstandige professionals

De voordelen

De informatie uit je portfolio nemen we als uitgangspunt. Wij benaderen professionals alleen met zorgvragen die daadwerkelijk passen bij hun expertise, vakgebied en geografische bereik.

Als zelfstandige professional (ZZP-er) in de eerste lijn bieden we jou ook ondersteuning bij de administratie. Wij maken de factuur op en regelen alles achter de schermen. Je hoeft alleen door te geven wanneer en hoeveel je gewerkt hebt. Een bijkomend voordeel: je kunt jouw eigen werkdagen en vakanties bepalen, want je geeft zelf je beschikbaarheid door.

Inschrijven als zelfstandige zorgverlener is gratis. Kijk op www.IkWerkindeZorg.nl/zorgverlener voor meer informatie.

Criteria voor inschrijven

  • Je bent min. 12 uur per week werkzaam met zwangeren, baby’s,  jonge kinderen en/of jonge gezinnen.
  • Je beschikt over de bij jouw vakgebied behorende jonge kind specialisaties.
  • Je hebt een IMH-scholing gevolgd van minimaal 12 uur of geintegreerd zitten in een specialistische opleiding, zoals ToP-opleiding voor kinderfysiotherapie of Floorplay. Heb jij het idee dat dit voor jouw opleiding geldt, laat het weten en dan stemmen we even af.
  • Aanvullend kunnen we vragen om kopieën van diploma’s en/of plannen we een werkbezoek.

Geïnteresseerd?

Wil jij ook meedoen? Schrijf je dan in via onderstaande button.
Wij sturen je zo spoedig mogelijk de eerste inloggegevens van jouw eigen digitale portfolio, die jij zelf kunt aanvullen met jouw kennis en kunde.

Of neem vrijblijvend contact met ons op via info@imhnederland.nl of bel ons: 085-1300435

De voordelen voor zorgorganisaties

Als zorgorganisatie kun je op twee manieren aansluiten bij ons platform. Een organisatie kan het aanbod van Infant Mental Health zorg aan ons doorgeven, zodat wij dat kunnen matchen als er hulpvragen zijn. Of je kunt bij ons terecht voor ZZP-ers die je kunt inzetten om te voorkomen dat je wachtlijsten krijgt (of die je inzet om wachttijd te verminderen). 

Zorg aanbieden

Sommige organisaties kiezen ervoor om hun totale Infant Mental Health aanbod in het digitaal portfolio te zetten, anderen kiezen om elke jonge kind medewerker in te laten schrijven. We kunnen hier afspraken over maken, zodat onze diensten aansluiten bij jullie werksetting.

Zorg vragen

Hebben jullie als organisatie extra inzet nodig? Dan kunnen wij dat voor jullie regelen. Wij zien snel welke ZZP’er de juiste kennis heeft en beschikbaar is.

Inschrijven als organisatie is gratis. Kijk op www.IkWerkindeZorg.nl/zorgorganisaties voor meer informatie.

Aanmelden?

Willen jullie als organisatie meedoen? Neem dan contact met ons op door je in te schrijven via onderstaande button.

Of neem vrijblijvend contact met ons op via info@imhnederland.nl of 085-1300435

De voordelen voor verwijzers en ouders

Verwijzers hoeven niet langer te zoeken welke professional of instelling een kind of ouder het beste en snel kan helpen.
Door ons overzicht aan professionals en organisaties met Infant Mental Health aanbod, weten wij eenvoudig de beste aansluiting te vinden bij de hulpvraag die er ligt.

Verwijzers signaleren en de rest pakken wij op. Dat scheelt voor jou als verwijzer veel uitzoekwerk en rondbellen.

Wij brengen vraag en aanbod in de jonge kind zorg bij elkaar

Geinteresseerd?

Heb je als ouder(s) een vraag? Of ben je als verwijzer zoekende naar welke zorgverlener het beste kan ondersteunen in een casus?

Of neem vrijblijvend contact met ons op via info@imhnederland.nl of 085-1300435

Volg ons ook op social media