Ga naar de inhoud

Licht Verstandelijke Beperking

Ontwikkeling en leren hoort eenvoudig te gaan
Alle baby’s en jonge kinderen hebben een natuurlijke interesse om de wereld te ontdekken. Als een kind zich veilig voelt, lichamelijk gezond is en de omgeving voldoende steunend is, verloopt de ontwikkeling vaak vanzelf. Er zijn jonge kinderen die vanuit zichzelf niet deze drive hebben om de wereld te verkennen. Je merkt dat vaak al op jonge leeftijd, bijvoorbeeld bij baby’s die niet erg reageren op prikkels op de omgeving of die niet gevarieerd gaan spelen met speelgoed in de box. Een achterstand in de ontwikkeling ontstaat dan snel.

In enkele gevallen zijn dit de eerste signalen dat er sprake zou kunnen zijn van leerproblemen of een licht verstandelijke beperking. Soms hangt dit samen met specifieke syndromen. Het is dan ook van belang om snel en zorgvuldig te handelen en om de juiste behandeling te bieden.

Kind met licht verstandelijke beperking
Bij (zeer) jonge kinderen spreken we nog niet over een licht verstandelijke beperking. Dit komt omdat we nog niet goed kunnen vaststellen in hoeverre ze achter lopen en of dit blijvend is. Wel kunnen we met grote zekerheid zeggen of er op dat moment van onderzoek sprake is van een achterstand in de ontwikkeling en kunnen we vermoedens uitspreken van een verstandelijke beperking. De mate van de verstandelijke beperking en hoe groot de achterstand gaat worden in de toekomst is bij de meeste kinderen nog niet vast te stellen.

Ouder met licht verstandelijke beperking
Het kan ook zijn dat er bij ouders sprake is van een licht verstandelijke beperking. Het opvoeden kan dan op sommige onderdelen wat moeilijker zijn dan bij andere ouders. Daarom krijgen ouders met een licht verstandelijke beperking vaak extra ondersteuning. Die ondersteuning is nodig, mede ook omdat sommige kinderen (bijvoorbeeld de kinderen met een normale intelligentie) zich sneller ontwikkelen dan hun ouders. Op problemen te voorkomen is het goed om samen met ouders met een licht verstandelijke beperking een opvoedplan te maken.

Richtlijnen:

  •  Landelijk kenniscentrum LVB: Handreiking (vroeg)signalering van een lichte verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid (2017). Lees richtlijn
  •  DAIMH Screening, triage en diagnostiek bij 0-5 jarigen. Lees richtlijn