Kwalitatieve scholing

Kwalitatieve scholing

CRKBO erkenning

Na een uitvoerige audit van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) zijn wij als instelling geregistreerd. Deze audit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs, die zijn vertaald naar zeven onderwerpen zoals: organisatie, uitvoering en examinering. Deze registratie houdt in dat we jou als deelnemer, onze opleidingen en cursussen vrij van btw kunnen aanbieden. Ons opleidingsaanbod is hierdoor aantrekkelijker geprijsd.

Structurele evaluaties

Wij laten alle e-learning modules, cursussen, webinars en opleidingen ook zelf evalueren door deelnemers, docenten en opdrachtgevers. Deze
evaluaties bespreken we met onze docenten en in ons opleidingsteam om samen concrete verbeteracties te bepalen en door te voeren.