Ga naar de inhoud

Kindertolk

PresentChild Methode

Een kind wat bijvoorbeeld driftig, onrustig, angstig is of slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen heeft is een bron van zorg. Toch kan juist dit kind positieve ontwikkelingen brengen in het gezin. Een gecertificeerde kindertolk® volgens de PresentChild methode maakt duidelijk dat kinderen zich net zo intens en actief inzetten voor ons levensgeluk als wij voor dat van onze kinderen.

Via hun gedrag, spel, (leer)ontwikkeling en/of klachten tonen kinderen op een heldere en liefdevolle wijze wat wij op dit moment nodig hebben in ons leven.

Wat doet een kindertolk

Om er achter te komen welke boodschap je kind jou wil geven, kun je een bezoek brengen aan een gecertificeerde kindertolk. Die is er in getraind om de signalen van kinderen zo te ‘vertalen’ dat jij die kunt voelen en aannemen. Laat je verrassen door de levensles van je kind voor jou. Jij vindt het toch ook fijn als je kind openstaat voor jouw aanwijzingen?

Het verhaal over een kind wordt door de kindertolk op methodische wijze vertaald waardoor het ineens over het leven van de vertellende ouder gaat. Dat raakt een snaar van binnen, geeft inzicht, motiveert en brengt verandering. We worden in toenemende mate liefdevolle, krachtige mensen en daarmee evenwichtige opvoeders.

Precies dat is het wat kinderen in hun eigen belang van ons vragen. Kinderen helpen ons… om er zelf beter van te worden.Het bijzondere is dat de stappen die ouders in hun eigen leven ondernemen zowel hen zelf ten goede komen als ook direct positief doorwerken op de kinderen.


Kunnen we met je meedenken? Neem contact met ons op!