Kinderpraktijk Almelo

Door te bewegen en spelen, doen kinderen veel ervaring op en ontwikkelen zo spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen echter verloopt deze ontwikkeling langzamer of anders dan gebruikelijk. Voor deze kinderen kan kinderfysiotherapie en/of kinderergotherapie een uitkomst zijn.

Als het aanleren van praktische/dagelijkse vaardigheden van kinderen niet vanzelf verloopt, kan het kind baat hebben bij ergotherapie. Daarnaast zijn onze ergotherapeuten gespecialiseerd op de zintuigelijke prikkelverwerking maar ook op het structureren en plannen van taken. Kinderfysiotherapie en kinderergotherapie vullen elkaar goed aan maar er zit ook enige overlap in onze werkvelden. Als u niet zeker weet bij wie uw kind het beste op de plek is, denken wij graag met u mee!

Hulpvragen
O.m. Voorkeurshouding, onrust, veel strekken, overmatig huilen, hoge/lage spierspanning, achterblijven motorische ontwikkeling, overmatig bewegen, opvallend looppatroon, instabiliteit, veel vallen, moeite verwerken prikkels, pijnklachten, moeite met zindelijk worden,  bepaalde syndromen, spierziekten of neurologische afwijkingen.

Behandelaanbod
Oefentherapie, multidisciplinaire behandeling

Contact gegevens

Kinderpraktijk Almelo
info@kinderpraktijkalmelo.nl
0546 538663
www.kinderpraktijkalmelo.nl

Locatie Acaciaplein, Integraal Kindcentrum, Medisch Centrum de Kolk & Terra

Team Kinderpraktijk