Ga naar de inhoud

Kinderfysiotherapeut

Fysiotherapeuten hebben kennis over lichaamshouding en motoriek. Middels therapie voorkomen of verminderen ze fysieke klachten. Fysiotherapie kan worden ingezet bij blessures, pijnklachten maar ook bij chronische aandoeningen.

Kinderfysiotherapeuten zijn na hun basisopleiding gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar. Kinderfysiotherapie is geïndiceerd wanneer er problemen in de motorische ontwikkeling zijn, bijvoorbeeld omdat er een ontwikkelingsvertraging is, er een voorkeurshouding dreigt of omdat de schrijfmotoriek niet op gang komt. Ook wordt kinderfysiotherapie ingezet bij medische aandoeningen als Cerebrale Parese, Spina Bifida of bij kinderen met Down Syndroom.

Kinderfysiotherapeuten kunnen zich daarnaast verder bekwamen in de zorg aan prematuren. Dit kan middels de ToP-opleiding. Kinderfysiotherapeuten die tevens de ToP-opleiding gehad hebben, behandelen premature kinderen tijdens het eerste levensjaar en begeleiden ouders na ontslag uit het ziekenhuis. Zie voor nadere informatie Expertise Centrum Prematuren.


Kunnen we met je meedenken? Neem contact met ons op!