Kinderfysiotherapeut

Wat doet een kinderfysiotherapeut

Fysiotherapeuten hebben kennis over lichaamshouding en motoriek. Middels therapie voorkomen of verminderen ze fysieke klachten. Fysiotherapie kan worden ingezet bij blessures, pijnklachten maar ook bij chronische aandoeningen.

Kinderfysiotherapeuten zijn na hun basisopleiding gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar. Kinderfysiotherapie is geïndiceerd wanneer er problemen in de motorische ontwikkeling zijn, bijvoorbeeld omdat er een ontwikkelingsvertraging is, er een voorkeurshouding dreigt of omdat de schrijfmotoriek niet op gang komt. Ook wordt kinderfysiotherapie ingezet bij medische aandoeningen als Cerebrale Parese, Spina Bifida of bij kinderen met Down Syndroom.

Kinderfysiotherapeuten kunnen zich daarnaast verder bekwamen in de zorg aan prematuren. Dit kan middels de ToP-opleiding. Kinderfysiotherapeuten die tevens de ToP-opleiding gehad hebben, behandelen premature kinderen tijdens het eerste levensjaar en begeleiden ouders na ontslag uit het ziekenhuis. Zie voor nadere informatie Expertise Centrum Prematuren.

In Twente

Diane Wulms

ToP-kinderfysiotherapeut
Kinderfysioteam

Lees meer

Kinderpraktijk Almelo

Kinderergotherapie – en kinderfysiotherapie praktijk Almelo

Lees meer

Ylva Lemmers

Kinderfysiotherapeut
Teesinkbeek Kinderfysio

Lees meer

Else Hemeltjen

Kinderfysiotherapeut
Fysio Centrum Kamminga

Lees meer

Nicole Strikker

Kinderfysiotherapeut
Fysiotherapie Dijkhuis

Lees meer

Hellen Kotte

ToP-kinderfysiotherapeut
DINK kinderfysio

Lees meer

Marjolein Doldersum

Kinderfysiotherapeut
Fysiotherapie Fleminghof

Fysio Fleminghof