Kinderfysioteam Enschede

Kinderen ontwikkelen hun motoriek en zintuigen door beweging en spel. Bij sommige kinderen verloopt deze ontwikkeling trager of anders dan gebruikelijk. Deze kinderen kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie.

Hulpvragen
O.m. je kind reageert niet zoals verwacht, bijvoorbeeld bij aankijken, geluidjes maken of aanraken, kind voelt slap aan of juist heel gespannen, te weinig of juist te veel spierkracht, passief of juist overactief, gewrichten kunnen heel ver worden doorbewogen of juist niet ver genoeg, er is verschil in bewegen tussen linker- en rechterlichaamshelft, kind wordt angstig en/of gaat huilen als het wordt bewogen, kind heeft last van onverklaarbaar huilen, onrustige baby

Behandelaanbod
Onderzoek en diagnostiek, Kinderfysiotherapie, TOP-kinderfysiotherapie (voor ex-prematuren), DUNSTAN babytaal, groepsactiviteiten als peuterfysio