KiECON

KiECON

KiECON (Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland) is een diagnostisch centrum voor kinderen met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen. KiECON maakt snel passende hulp mogelijk. Ouders en kinderen doorlopen het totale diagnostiekproces binnen een streeftijd van drie tot zes maanden na aanmelding en ontvangen aansluitend een advies voor het vervolg. Aansluitend aan de diagnostiek zorgt KiECON ervoor dat het kind naar de juiste organisatie wordt verwezen voor verdere behandeling en/of begeleiding

Hulpvragen

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar die problemen hebben met hun ontwikkeling op meerdere gebieden. Bijvoorbeeld een combinatie van onderstaande problemen:

  •  Algemene ontwikkelingsachterstand
  •  Afwijkende of te trage ontwikkeling van het bewegen
  •  Leerproblemen
  •  Taal- of spraakproblemen
  •  Afwijkend of opvallend gedrag (bijvoorbeeld angsten of extreem druk gedrag)
  •  Problemen in contact maken
  •  Onduidelijke problemen
  •  Opvoedingsproblemen


Behandelaanbod
KiECON biedt advies, onderzoek & diagnostiek.

Hoe ziet het traject eruit
Wanneer uw kind wordt aangemeld bij KiECON ontvangt u een vragenlijst. Zodra wij deze vragenlijst ingevuld retour hebben ontvangen, word u uitgenodigd voor een intakegesprek met een kinderarts en een gedragswetenschapper. Dit gesprek duurt één uur en vindt plaats in de screeningsruimte van KiECON in ZGT, ziekenhuislocatie Hengelo. Tijdens dit gesprek worden alle factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw kind. Hiervoor wordt uw kind gefilmd en (lichamelijk) onderzocht. Dit wordt vervolgens besproken in ons team. Ook wordt de film bekeken. Na het overleg volgt een afspraak om uit te leggen hoe de diagnostiek van uw kind verder gaat en welke organisatie(s) hierbij betrokken zijn. Als u met de uitvoering van ons advies akkoord gaat, regelen wij dat vanuit KiECON. Nadat alle uitslagen van deze onderzoeken bekend zijn, zal het team uw kind opnieuw bespreken om mogelijk een diagnose te kunnen stellen en aan u advies uitbrengen over de plek waar de verdere begeleiding en/of behandeling zal gaan plaatsvinden. Zowel de diagnostiek als de behandeling kunnen eventueel ook plaatsvinden bij zorgaanbieders die niet verbonden zijn aan KiECON.

Participerende instellingen
Accare, Aveleijn, Jarabee, Karakter, Kentalis, Roessingh, MST, ZGT