Ga naar de inhoud

Jonge Kind Specialist

Leerkrachten die werken met kleuters hebben specifieke pedagogische en didactische kennis nodig om het juiste onderwijsaanbod te bieden aan jonge kinderen. Daartoe is de post-HBO-opleiding tot jonge kind specialist opgezet.

Jonge kind specialisten weten hoe zij binnen het groepsklimaat en het schoolklimaat de behoefte van het jonge kind goed kunnen verwoorden. Zij hebben kennis  van de ontwikkelingslijnen van alle ontwikkelingsgebieden die noodzakelijk zijn om een rijke leeromgeving te creëren.


Kunnen we met je meedenken? Neem contact met ons op!