Meteen naar de inhoud

Voor – en vroegschoolse educatie

Voor – en vroegschoolse educatie wordt ook wel VVE genoemd. VVE is een aanvullend programma dat wordt aangeboden op de kinderopvang of peuterspeelschool. Zij moeten voldoen aan strengere eisen, alvorens zij het VVE programma mogen aanbieden. Kinderen die een risico lopen op onderwijsachterstand krijgen een indicatie om mee te mogen doen aan dit programma. Het gaat dan om kinderen die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben of opgroeien in een gezinsomgeving die weinig ontwikkelingsstimulering kan bieden. De indicatie voor VVE wordt in Nederland veelal afgegeven door een jeugdarts a.d.h.v. de screeningen op het consultatiebureau of op basis van observatiegegevens vanuit de kinderopvang of peuterspeelschool.

Doelgroep:
Peuters (2,5-4 jaar) met een risico op een onderwijsachterstand

Effectiviteit:
De Rijksoverheid geeft op haar site aan dat de inzet van VVE goed werkt om onderwijsachterstanden tegen te gaan. Op de databank van het NIJ staat dat het aanvullende programma voor thuis (VVE thuis) goed onderbouwd is.