Meteen naar de inhoud

Triple P

Triple P is een methode voor opvoedondersteuning voor ouders van kinderen in de leeftijd 0-16 jaar. De naam Triple P staat voor “Postive, Parenting Program”. Het programma is breed toepasbaar en is opgedeeld in 5 niveau’s; van laagdrempelige voorlichtingsavonden (niveau 1)  tot de inzet bij ernstige gedragsproblemen (niveau 5). De niveau’s zijn uitgeschreven op de website van Triple P. Triple P biedt verschillende vormen aan; groepssessie, individueel en online.

In de methodiek zijn 17 opvoedvaardigheden voor ouders uitgewerkt. Ouders krijgen psycho-educatie over het gedrag en opvoeding. Ze leren o.m. voor zichzelf te zorgen, leren kinderen op een positieve manier te ondersteunen en leren kinderen een veilige om stimulerende omgeving te bieden.

Triple P heeft daarnaast een aangepast programma voor kinderen onder de 12 jaar met een syndroom, verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornis of andere gedragsproblemen. Dit programma heet Stepping Stones.

Doelgroep:
Ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar met opvoedondersteuningsvragen; waarbij niveau 4 en 5 inzetbaar zijn vanaf de leeftijd 2 jaar starten.

Effectiviteit:
Triple P niveau 4 en 5 zijn opgenomen in de databank NJI als interventie die effectief is volgens eerste aanwijzingen