Meteen naar de inhoud

Stepping Stones

Stepping Stones is een programma van de ketenbrede methodiek Triple P. Triple P is een methode voor opvoedondersteuning voor ouders van kinderen in de leeftijd 0-16 jaar. De naam Triple P staat voor “Postive, Parenting Program”. Het programma is breed toepasbaar en is opgedeeld in 5 niveau’s; van laagdrempelige voorlichtingsavonden (niveau 1)  tot de inzet bij ernstige gedragsproblemen (niveau 5). De niveau’s zijn uitgeschreven op de website van Triple P. Triple P biedt verschillende vormen aan; groepssessie, individueel en online.

In de methodiek zijn 17 opvoedvaardigheden voor ouders uitgewerkt. Ouders krijgen psycho-educatie over het gedrag en opvoeding. Ze leren o.m. voor zichzelf te zorgen, leren kinderen op een positieve manier te ondersteunen en leren kinderen een veilige om stimulerende omgeving te bieden.

Stepping Stones is daarbij een aangepast programma voor kinderen onder de 12 jaar met een syndroom, verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornis of andere ontwikkelings – en gedragsproblemen. Het biedt ouders een aanpassing op het standaard programma.

Doelgroep:
Ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 waarbij het kind bekend is met een beperking. Ouders hebben opvoedondersteuningsvragen. Het programma dient dan ingezet te worden naast interventies die specifiek gericht zijn op de ontwikkelingsstimulering van het kind.

Effectiviteit:
Er is in de periode 2008 – 2010 onderzoek gedaan door Triple naar de effectiviteit bij Nederlandse gezinnen