Meteen naar de inhoud

(Preverbaal) EMDR

Wanneer kinderen of volwassenen een nare ervaring mee maken of daar getuige van zijn geweest, kan het zijn dat ze hier nadien klachten van krijgen. Bij jonge kinderen kan het ook zijn dat ze horen dat een belangrijke persoon in het leven van het kind, iets traumatisch heeft meegemaakt.  Klachten kunnen o.m. vermijden van de nare situatie, nachtmerries, opdringende herinneringen, stemmings – en of gedragswisselingen en angst. In de DSM-V en de DC 0-5 worden deze symptomen systematisch opgenoemd. Als deze klachten dusdanig belemmerd zijn, kan er gesproken worden over Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Een arts of BIG(/RIVIZ)-geregistreerde gedragswetenschapper mag deze diagnose stellen.

Een effectieve en kortdurende interventie die ingezet kan worden is Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Wanneer het trauma zich op jonge leeftijd heeft voorgedaan, wordt er ook wel gesproken over Preverbale EMDR. Daarbij wordt in de behandeling gebruik gemaakt van Storytelling. Veelal wordt dit aangevuld met ouder-kind (spel)behandeling, om de relatie tussen ouder en kind weer te herstellen.  Zie daarvoor ook Ouder-Kind Trauma Therapie.

Doelgroep:
De effecten van EMDR zijn zichtbaar bij o.m. trauma n.a.v. medische handelingen, bevalling, misbruik – en of mishandeling of ongevallen. Ook bij intrusieve angst (van toekomstige) gebeurtenissen kan EMDR effectief zijn. EMDR kan ingezet worden bij personen die een nare ervaring of meerdere nare ervaringen hebben meegemaakt. Het is inzetbaar voor alle leeftijd (inclusief baby’s). Bij baby’s en jonge kinderen is aanvullende Infant Mental Health expertise nodig.

Effectiviteit:
EMDR is voor vele doelgroepen in beeld gebracht en effectief bevonden. Zie daarvoor ook de Vereniging EMDR Nederland

Zoek je een EMDR-therapeut die specifieke aandacht heeft voor Infant Mental Health neem contact met ons op en wij matchen je met een therapeut in jouw regio