Meteen naar de inhoud

Pivotal Respons Treatment

Pivotal Response Treatment richt zich op het stimuleren van sociaal communicatieve vaardigheden bij jonge kinderen.  Het wordt ingezet bij kinderen waarbij er sprake is of sterke vermoedens zijn van kenmerken binnen het Autisme Spectrum. PRT is een intensieve behandeling waarbij oudertraining centraal staat. Daarbij kennen de technieken die gebruik worden zijn grondslag vanuit de Applied Behavior Analysis  (ABA), en daarmee is PRT een vroegtijdige intensieve gedragstherapeutische behandeling.  De behandeling bestaat uit drie fases waarin voornamelijk ouders getraind worden in de aanpak en technieken. Begeleiders en leerkrachten kunnen in de tweede fase ook meegenomen worden en de laatste fase kent aandacht voor de overdracht van opgedane vaardigheden naar andere situaties. Vier kernvaardigheden worden gestimuleerd (motivatie tot interactie, sociaal initiatief nemen, contextdenken en zelfmanagement). Door in te zetten op deze kernvaardigheden, worden andere vaardigheden indirect ook gestimuleerd zullen worden.

Behandelplan bij vermoedens van Autisme:
Als er na onderzoek een classificatie Autisme is gedaan, of als er sterke aanwijzingen zijn voor Autisme kunnen er verschillende interventies ingezet worden. Vaak wordt er gestart met uitleg over Autisme (psycho-educatie). Dit wordt vaak gegeven aan ouders/verzorgers en aan andere volwassene uit het leefmilieu van het kind (denk bijv. aan kinderopvang of school). Daarnaast zijn er interventies die erop gericht zijn om de ontwikkeling van het kind te ondersteunen/stimuleren. Autisme Jonge Kind heeft geeft een overzicht van alle verschillende vormen.

Op dit moment wordt in Nederland veel ingezet op PRT en Floorplay. Daarbij kent PRT meer de gedragstherapeutische achtergrond en Floorplay steekt in op het DIR model. In Nederland is door Karakter onderzoek gedaan naar PRT, waarbij de aanvangsleeftijd op een ontwikkelingsniveau van ongeveer 3 jaar ligt. Floorplay kan op een jongere ontwikkelingsleeftijd ingezet worden. Daarnaast zijn er nog diverse andere interventies die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling, zoals het inzetten van bijvoorbeeld ondersteunende communicatiemiddelen als PECS of het inzetten van sensorische informatieverwerkingstherapie (SI-therapie) en er dient aandacht te zijn voor aanpassingen in het leefmilieu van het kind. Waar nodig kan een medicamenteuze behandeling geïndiceerd zijn.

Doelgroep:
Kinderen waarbij de classificatie autisme gesteld is, of waarbij sterke vermoedens zijn van gedragingen die passen bij de classificatie autisme.

Effectiviteit
PRT staat niet in de databank NJI
PRT wordt aanbevolen als een behandelwijze door Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Meer informatie over effectonderzoek is te vinden op Nederlandse Vereniging voor Autisme

Zoek je een PRT-therapeut neem contact met ons op en wij matchen je met een therapeut in jouw regio