Meteen naar de inhoud

Ouder-kind trauma therapie

Wat is ouder-kind trauma therapie (OKT):

Ouder-kind trauma therapie is kortgezegd een vorm van traumabehandeling die je inzet bij zeer jonge kinderen. Je behandelt jonge kinderen namelijk altijd in relatie met hun verzorgers. Bij deze traumabehandeling wordt EMDR ingezet, aangevuld met technieken specifiek gericht op jonge kinderen en het herstel in de relatie tussen ouder en kind. De EMDR gaat binnen de OKTT samen met principes van Infant Mental Health.

Bij welke klachten zet je OKTT in:

  • Klachten zijn ontstaan nadat zich een of herhaaldelijk een nare ervaring heeft voorgedaan
  • Het jonge kind kan deze nare ervaring(en) zelf hebben meegemaakt, er getuige van zijn geweest of vernemen dat belangrijke anderen de nare ervaring(en) hebben meegemaakt
  • Klachten presenteren zich op het gebied van:
    • Herbelevingen
    • Alertheid (hyperalertheid of juist passief of andere verandering in de mate van alertheid)
    • Verandering in stemming (meer boos, somber, verdrietig, afwijzend, angstig)