Ga naar de inhoud

Nu Niet Zwanger

Sommige volwassene die in de vruchtbare leeftijd zitten hebben zoveel problemen of zorgen, waardoor ze niet bewust nadenken over het krijgen van een kind. Ze zijn vooral bezig met het overleven in het hier en nu en hebben geen ruimte in hun hoofd om na te denken over de juiste anticonceptie. Het gevolg hiervan is dat ze soms onbedoeld zwanger raken en niet blij zijn met deze zwangerschap (ongewenste zwangerschap). De situaties waarbij er sprake is van een onbedoelde en ongewenste zwangerschap leveren zowel veel stress bij de opvoeders als bij het kind.

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt deze kwetsbare volwassenen om tijdig na te denken over het al dan niet zwanger raken en ondersteunt kwetsbare volwassenen bij het maken van keuzes over anticonceptie. Daar waar nodig wordt het gebruik van de anticonceptie gefinancierd.

Doelgroep:
Volwassenen kwetsbaar zijn door een opeenstapeling van problematieken en die in de vruchtbare leeftijd zitten.

Effectiviteit:
In onderzoek

Meer informatie is te vinden op:
Kijk of in jouw regio het programma Nu Niet Zwanger ook draait

Een greep uit ons aanbod

Samenwerking

Nieuwsbrief