Meteen naar de inhoud

Modified Interaction Guidance (MIG)

De Modified Interaction Guidane wordt ook wel MIG genoemd. Het is een interventie die zich richt op “risicovolle ouders” die al zichtbaar verstoord gedrag in de ouder-kind relatie laten zien. Het is een kortdurende interventie gedragstherapeutische interventie die erop gericht is om de gehechtheid te bevorderen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de ouder-kind relatie, waarbij ouders via videofeedback zicht krijgen op hun eigen gedrag richting het kind. Daarnaast is er aandacht om het mentaliserend vermogen van de ouder te versterken.

De MIG bestaat uit een diagnostische  en behandelfase. In de diagnostische fase wordt gebruik gemaakt van een observatieschaal (AMBIANCE) om het ouder gedrag in beeld te brengen en er wordt een interview gedaan (WMCI) om zicht te krijgen op de representaties die de ouder heeft over het ouderschap en het kind. Afhankelijk van de uitkomsten, kan er voor gekozen worden om de kortdurende behandelfase in te gaan. De behandelfase bestaat uit vijf tot zeven sessies.

Doelgroep:
Ouders van kinderen tussen de 6 maanden en 6 jaar die aan de hand van de observatieschalen van de AMBIANCE affectief verstoord oudergedrag laten zien.
Bij acute psychiatrie, verslaving of onveiligheid moet eerst gezorgd worden voor veiligheid.

Effectiviteit:
De interventie is in het buitenland onderzocht naar effectiviteit. Daaruit blijkt een gunstig effect. De MIG is in Nederland niet opgenomen in de databank van het NJI. Elementen uit de MIG zijn opgenomen in de interventiebeschrijving van de NIKA. De NIKA is wel opgenomen in de databank van het NJI als goed onderbouwd.