Meteen naar de inhoud

Meeleefgezinnen

Een kind maakt in de eerste 1000 dagen van zijn leven een sterke ontwikkeling door. Positieve aandacht, een voorspelbare leefomgeving, structuur en rust zijn belangrijk in deze tijd voor een kind. Een ouder met psychische problemen is soms kwetsbaar en is niet altijd in staat om de behoefte van het jonge kind te voorzien. Een ouder kan vrijwillig kiezen voor de inzet van een Meeleefgezin. Een Meeleefgezin ontlast de ouders, en zorgt ervoor dat het kind positieve ervaringen opdoet wat bijdraagt aan het welzijn van ouder en de relatie met hun kind.

Doelgroep: Kinderen van -9 maanden tot en met 4 jaar van ouders met psychische problemen

Effectiviteit:
De interventie staat niet in de databank NJI. Er ligt een motie om de interventie te onderzoeken