Meteen naar de inhoud

Medische zorg

Iedereen in Nederland heeft het recht om naar de dokter te gaan en de medische noodzakelijke zorg te krijgen die nodig is bij ziekte of een aandoening. Ongeachte bijvoorbeeld financiële middelen, zorgverzekering, verblijfsvergunning of geloofsovertuiging. Een arts bepaalt in hoeverre er sprake is van medisch noodzakelijke zorg. De basisvoorzieningen zijn in Nederland op allerlei gebieden geregeld; van huisarts, tandarts, spoedeisende hulp, geestelijke gezondheidszorg, verloskunde tot  jeugdgezondheidszorg en krijgen van medicijnen via een apotheek. In elke regio is er een ziekenhuis en zijn er diverse professionals die afspraken hebben met Zorginstituut Nederland om de zorg vergoed te krijgen die zij uitvoeren voor ten behoeve van doelgroepen als ongedocumenteerde Nederlanders.

Het kan ook zo zijn dat de gezinnen wel toegang hebben tot medische zorg, maar bewust de keuze maken om er geen gebruik van te maken waardoor een gezinslid niet de zorg krijgt die nodig is. Als dit een dreiging voor de gezondheid is van het gezinslid, kan er overwogen worden om een melding te maken bij Veilig Thuis.

Het is dus afhankelijk van de situatie van het gezin waarbij je betrokken bent, welke route voor het plan van aanpak je kiest. Je kan samen met het gezin verschillende professionals betrekken zoals de gemeente, een medische zorgverlener of veilig thuis.

Doelgroep:
Iedere burger die woonachtig is in Nederland heeft recht op medische basiszorg

Effectiviteit:
We weten uit diverse langlopende onderzoeken dat het belangrijk is om tijdig de juiste onderzoeken en zorg te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de preventieve werking van de controles op het consultatiebureau, vroegtijdige tandartsbezoeken of verloskundige zorg tijdens de zwangerschap. Als ook de medische zorg die nodig is bij aandoeningen als luchtwegziekten of medische behandelingen bij syndromen of aandoeningen.

Meer informatie is te vinden op:
Stichting Landelijk Ongedocumenteerd Steunpunt

Dokters van de wereld

Veilig Thuis