Meteen naar de inhoud

Griefelen

Griefelen is een programma waarbij volwassenen het kind ondersteunen om lichaamssignalen en lichaamservaringen te ervaren en daarop te anticiperen. Het grijpt in op de prikkelverwerking van kinderen en de manier waarop zij om gaan met alle verschillende sensaties. Griefelen is dan ook het proces om van spanning te komen tot ontspanning. Van een ontregeling naar een (hernieuwd) evenwicht. Het Griefelprogramma geeft jonge kinderen handvatten om de gewaarwordingen te leren (her)kennen, hier taal voor te ontwikkelen en om van de (bij de gewaarwordingen behorende) spanning te komen tot ontspanning. Dit alles met een voor hen vertrouwde volwassene, waardoor de hechting versterkt wordt.

Doelgroep:
Het Griefelen heeft op dit moment vorm gekregen binnen een Griefelprogramma voor kinderen in de ontwikkelingsleeftijd van 2, 5 – 7 jaar. Er zijn modules in ontwikkeling voor andere leeftijden, zoals voor baby’s.

Voor specifieke doelgroepen zijn  aanpassingen van het Griefelprogramma ontwikkeld, te weten:

  • kinderen met trauma gerelateerde klachten
  • kinderen met hechtingsproblemen waaronder adoptiekinderen
  • kinderen met ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD, etc.)
  • kinderen met (compliceerde) rouw- en verlieservaringen
  • kinderen met een chronische (medische) conditie

 

Effectiviteit:
Het Griefelprogramma rust op een aantal theoretische fundamenten:

  • Somatic Experiencing van Peter Levine & Maggi Kline; Polyvagale theorie van Stephen Porges et al.  klik hier voor meer informatie (tabblad 1)
  • Bruce Perry en het belang van ritme voor een kind klik hier voor meer informatie (tabblad 2)
  • Hellendoorn et al met het communiceren binnen beelden (de beeldcommunicatie) klik hier voor meer informatie (tabblad 3)
  • Kabat Zinn’s mindfulness klik hier voor meer informatie (tabblad 4)

Meer informatie over Griefelen is te vinden op de website van Griefelen