Meteen naar de inhoud

Floorplay

Floorplay richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, waarbij ouders leren om het kind te volgen en vandaaruit aan te sluiten bij de interesses van het kind en het kind uit te dagen voor nieuwe (spel)activiteiten. Door het volgen van het kind en aan te sluiten bij diens behoeften ontstaan positieve communicatiecirkels. Die positieve communicatiecirkels maken het samen spelen, samen probleem oplossen en samen ontdekken van nieuwe materialen  laagdrempelig en veilig. Om ouders goed te ondersteunen bij dit aansluiten, is het belangrijk om te weten welk ontwikkelingsniveau een kind bereikt heeft. Normaliter loopt dit vaak gelijk aan de kalenderleeftijd, maar bij kinderen met ontwikkelingsproblematiek loopt dit niet parallel. Daarom wordt middels de mijlpalen van Greenspan samen met de Floorplay therapeut in beeld gebracht waar het jonge kind zich qua ontwikkeling ongeveer bevindt. De mijlenpalen zijn door Judith Hoevenaars (GZ-psycholoog & IMH-specialist) goed uitgeschreven en zij heeft de mijlpalen van Greenspan online gezet.

Doelgroep:
Kinderen in de leeftijd 0-7 jaar waarbij er sprake is van ontwikkelingsproblematiek, te denken valt aan taalontwikkelingsproblemen, ontwikkelingsvertraging of Autisme.

Effectiviteit
Floorplay is niet opgenomen in de databank NJI. Floorplay wordt aanbevolen in de richtlijnen Jeugdggz voor baby’s, peuters en kleuters van het Kenniscentrum Kinder – en Jeugdpsychiatrie en binnen het kennisplatform Autisme Jonge Kind
Kentalis heeft in 2016 eerste resultaten van effectonderzoek van Floorplay bij kinderen met taalontwikkelingsproblemen.