Basic Trust

Basic Trust is een organisatie die zich gespecialiseerd heeft in trauma en hechting. Zij hebben inmiddels verschillende producten ontwikkeld voor ouders en professionals. Enerzijds zijn dit diagnostische middelen; zoals de vragenlijst ARI-CP 2,5-5 jaar, AISI en de GIH. Anderzijds heeft Basic Trust een methodiek ontwikkeld; namelijk de Basic Trustmethode. Deze methode bevat onder ander stappen voor een intake, een ouder-kind observatie en psycho-educatie voor ouders. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van videofeedback.

De methode is goed te combineren met andere vormen van behandeling zoals EMDR en CGT.

Doelgroep:
Kinderen en jongeren waarbij sprake is van gehechtheidsproblemen

Effectiviteit:
De Basic Trustmethode is opgenomen in de NJI databank.

Lees meer over de Basic Trustmethode op de website van Basic Trust