Integrale Vroeghulp

Kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand zijn geholpen als hun problematiek zo snel mogelijk wordt gesignaleerd. Tegelijk geldt dat die problematiek in een vroeg stadium nog diffuus is en vaak meervoudig. Integrale Vroeghulp bundelt kennis en ervaring van alle professionals binnen de keten­­­­ van zorg en onderwijs. In die multidisciplinaire aanpak komen we sneller tot oplossingen

Hulpvragen
Wanneer je het gevoel hebt dat er iets met de ontwikkeling van het jonge kind anders verloopt, bijvoorbeeld rondom gedrag, concentratie, taal – of spelontwikkeling, motoriek. Daarbij gaat het vaak om complexe ontwikkelingsproblematiek, (dreigende) ontwikkelingsachterstanden of gedragsproblemen.

Behandelaanbod
Onderzoek & diagnostiek – Integrale Vroeghulp biedt multidisciplinair overleg, advies en trajectbegeleiding vanuit het kernteam in Almelo voor de regio Twente Noord

De kernpartners bij IVH Twente zijn:

De Twentse Zorgcentra, Karakter kinderpsychiatrie, het Roessingh, Pento Audiologisch Centrum, GGD regio Twente, Jarabee, Gemeente Twenterand, Gemeente Hellendoorn, SWV Twente Noord, MEE IJsseloevers (coördinatie)

Contact gegevens

IVH Twente Noord
s.dulk@meeijsseloevers.nl
06-13625038
www.integralevroeghulp.nl

Dokter van Deenweg 2-10
8025 BG Zwolle

Saskia Dulk
IVH coördinator