IMH Incompany

Voor incompany trajecten en implementatie-advies

Welkom op de Incompany pagina van IMH Nederland. 

Ons cursusaanbod leent zich goed voor incompany scholen. Dat betekent dat we ons aanbod ook in company kunnen aanbieden. We kijken daarbij altijd breed mee op welke wijze Infant Mental Health binnen je organisatie uitgerold kan worden. 

Interesse in ons incompany aanbod?
Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs.
We zijn elke dag (m.u. van woensdag) telefonisch bereikbaar van 14:00 – 17:00 uur.

085 1300436
leren@imhnederland.nl
Marilene de Zeeuw
Specialist Leren en Innovatie, Klinisch psycholoog en IMH Specialist
Neem contact op
Anouk van Vossen
Projectleider, Sociaal pedagogisch Hulpverlener en IMH Consulent
Neem contact op
Previous
Next

Deze organisaties gingen je voor

Basis + verdiepingscursus Infant Mental Health IMH Nederland

Basiscursus Infant Mental Health

De basiscursus Infant Mental Health zorgt voor een stevige IMH-fundering bouwen in je organisatie. Professionals worden getraind in het brede IMH-referentiekader, krijgen praktische tools om de vertaalslag naar de praktijk te maken en leren reflecteren op hun eigen handelen. 

Aansluitend op de basiscursus (60 uur) kun je kiezen voor de verdiepingscursus (160 uur). De cursus heeft als doel om de professionals een uitgebreide basis mee te geven van werken en denken vanuit de Infant Mental Health en praktische (behandel)vaardigheden te oefenen. Werken vanuit meerdere perspectieven, een integrale kijk krijgen op ontwikkelingsproblematiek en groeikansen, reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking in de keten zijn belangrijke kernwaarden die terugkomen in de cursus. Tijdens de verdiepingscursus krijgen ze specifieke interventiemodules aangereikt, die ze direct kunnen toepassen in het dagelijks werk. 

Introductiecursus Infant Mental Health

De introductiecursus IMH heeft als doel om intern afdelingen en teams met elkaar te verbinden, dezelfde uitgangspunten te hanteren en een opmaat te maken voor een integrale uitrol van de IMH-visie in de organisatie. We nemen professionals in 15 uur mee langs de Infant Mental Health Visie en het risico – en protectieve factorenmodel

Aansluitend op de introductiecursus (15 uur) kan er gekozen worden voor praktische vaardigheidscursussen (ca. 12 uur), om praktische vaardigheden te oefenen die passen bij jullie setting. De training zorgt voor verbinding onderling en geeft inzicht over de noodzaak om als organisatie integraal te handelen. Het is een praktisch opleidingstraject, waarbij professionals leren om de Infant Mental Health-visie in de organisatie verder uit te rollen en dit toe te passen bij de specifieke doelgroep van jullie organisatie.

Introductiecursus + vaardigheidscursus Infant Mental Health IMH Nederland

IMH in de kinderopvang & onderwijs

In deze blended cursus krijg je de basisprincipes van Infant Mental Health uitgelegd. Je krijgt informatie over de ontwikkeling van gedrag van baby’s en jonge kinderen en de samenhang tussen gedrag op de groep en interactiepatronen die thuis tussen ouder – en kind plaats vinden. De cursus bedraagt 15 uur.

IMH Nederland zet zich er voor in dat ook binnen de kinderopvang met het gedachtegoed Infant Mental Health gewerkt wordt. Hoe kunnen leidsters de gezonde ontwikkeling van het kind en het gezin ondersteunen? Hoe kunnen zij er zijn om stress bij het kind en het gezin te voorkomen? Wat wil je uitstralen naar ouders en hoe verbind je de thuissituatie met de ontwikkeling van het kind binnen de groep?

Kennismakingswebinar Infant Mental Health

Wil je een grote groep professionals laten scholen, maar ben je niet op zoek naar een uitgebreide scholing? 

IMH Nederland bied een kennismakingswebinar aan van circa 2 uur (+ 20 minuten voorbereiding) met als doel om kort kennis te maken met de Infant Mental Health principes en daardoor meer dezelfde taal te leren spreken binnen je organisatie

Incompany kennismakingswebinar Infant Mental Health IMH Nederland

FAQ

Heb je vragen over onze cursussen? Bekijk dan onze FAQ, of neem contact met ons op via leren@imhnederland.nl. Hieronder vind je al enkele veelgestelde vragen. Klik op onderstaande link voor het complete overzicht van alle vragen.

Bekijk hier de FAQ

Een deel van onze cursussen wordt blended georganiseerd. Dat betekent dat er wordt gewerkt door middel van een mengeling van werkvormen online en offline. We verzorgen een deel van de scholing in een digitaal klaslokaal waar je elkaar kan ontmoeten en via zelfstudie aan de slag kan EN we zorgen dat je daarnaast altijd live trainingsmomenten hebt als groep. Die live trainingsmomenten kunnen zowel online als in een klaslokaal (offline) zijn. In de beschrijving van iedere cursus staat altijd precies hoe de scholing opgebouwd is. 

Een opleiding op het gebied van Infant Mental Health zien wij als extra aanvulling op een basisopleiding binnen de zorg of het onderwijs. Deelnemers die meedoen aan onze scholingen hebben dan ook altijd een registratie op het gebied van een (of meer) van onderstaande registers:

  • SKJ
  • BIG
  • Kwaliteitsregister Paramedici
  • Registervaktherapie

     

Heb je geen vooropleiding in de zorg of het onderwijs, dan is het helaas niet mogelijk om mee te doen aan onze scholingen. Meedoen aan webinars of scholingsaanbod waarbij geen specifieke vooropleidingseis gevraagd wordt, is wel mogelijk. 

Indien je functie niet bij de doelgroep van toelatingseisen staat en je toch wil kijken of er mogelijkheden zijn om je in te schrijven, dan kun je contact opnemen met ons via leren@imhnederland.nl

De blended basiscursus IMH van IMH Nederland is een uitgebreide basis opleiding. Het geeft helaas (nog) geen toegang tot de vervolgopleiding IMH consulent bij andere aanbieders. We hebben bij IMH Nederland een verdiepingscursus die aansluit op de basiscursus. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op via leren@imhnederland.nl. Daarnaast kun je de basiscursus heel goed als eerste vertrekpunt nemen om Infant Mental Health toe te passen binnen je organisatie. 

Er is ook een introductiecursus. Die legt de principes van Infant Mental Health uit, maar is minder uitgebreid. Het oefenen met praktische vaardigheden kun je na de introductiecursus aanvullen met specifieke praktijk cursussen. Deze zijn nu in ontwikkeling.  

Onze verdiepingscursus is vergelijkbaar met de andere opleidingen tot IMH consulent elders in het land. We vragen hiervoor accreditatie aan bij diverse beroepsverenigingen, waaronder de VGCt en de DAIMH in de periode september – december 2021.

We bieden je een vervolg met alles wat je nodig hebt om uit de voeten te kunnen in de 1e lijn, 2e lijn, jeugdhulpverlening en/of in de gezinsbehandeling náast andere professionals, vanuit de Infant Mental Health Visie. We gaan hierbij uit van een systemische visie die alle perspectieven bij een hulpvraag meeneemt: het kind, de ouders, de zorgverleners én het netwerk eromheen. We verbinden de IMH visie met de bestaande referentiekaders. In deze Verdiepingscursus is dit nadrukkelijk het Cognitief Gedragstherapeutische Referentiekader. Na afloop heb je een aantal concrete methodieken waar je mee kunt werken, passend bij jouw werkveld. 

Heb je hierin interesse laat het ons dan weten via leren@imhnederland.nl

Het is helaas niet mogelijk om met de basiscursus vrijstellingen te krijgen voor consulentroutes elders. Heb je een basiscursus bij een andere opleidingsinstelling gevolgd met een vergelijkbaar aantal uur, dan ben je welkom om deel te nemen.