IMH Vechtdal

Regiopagina voor laatste ontwikkelingen m.b.t. (zorgaanbod) Infant Mental Health 

Infant Mental Health netwerk in Vechtdal (gemeente Ommen, Hardenberg, Dalfsen)

Welkom op de pagina van IMH Vechtdal. Met een hele groep IMH-geschoolde professionals rollen we het werken vanuit de IMH-visie in de regio steeds verder uit. We bouwen samen aan een stevig netwerk, betrekken zo veel mogelijk organisaties en hebben samen intervisie. 

Regiocoördinatoren:
Anne Vink – Orthopedagoog, GZ-psycholoog i.o. IMH-specialist, Accare
Contactgegevens: a.vink@accare.nl

Elsbeth van Eerde – GZ-psycholoog Baalderborg Groep
Contactgegevens: e.vaneerde@baalderborggroep.nl

Minarda Bosman – Medisch Maatschappelijk Werk & IMH-consulent Saxenburgh
Contactgegevens: mi.bosman@sxb.nl

Miranda Breukelaar – Orthopedagoog Jeugdgezondheidszorg, GGD IJsselland
Contactgegevens: m.breukelaar@ggdijsselland.nl

Minarda Bosman
Medisch Maatschappelijk Werk i.o. IMH-consulent Saxenburgh
Anne Vink
Orthopedagoog, GZ-psycholoog i.o. IMH-specialist, Accare
Miranda Breukelaar
orthopedagoog Jeugdgezondheidszorg, GGD IJsselland
Elsbeth van Eerde
GZ- psycholoog Baalderborg Groep
Previous
Next

Welke stappen gaan we zetten in de regio Vechtdal

  • Regiobijeenkomsten Vechtdal:
    Twee keer per jaar een thema-avond. Leren van elkaar! Heb jij een idee voor de invulling? Laat het ons weten door een mail te sturen naar Miranda Breukelaar of Minarda Bosman
 
  • Woensdag 11 mei 19.30-21.00 (online)
    Themabespreking: vroeg signaleren autisme spectrum stoornis IMH Vechtdal: nader kennismaken met elkaar: Waar staan we? Waar willen we naar toe? Wat zijn behoeftes? Aanmelden mag via a.vink@accare.nl of m.bosman@sxb.nl

  • Elkaar vinden op casusniveau
    We willen met professionals samen reflecteren en elkaar ondersteunen in het bieden van de beste ondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen. Dit willen we doen met professionals uit verschillende domeinen. Hoe we dit gaan doen, moet nog vorm krijgen. Wil jij ook een bijdrage leveren en hierbij aansluiten? Heel graag. Laat het ons weten door een mail te sturen naar Miranda Breukelaar of Minarda Bosman.

  • IMH Nederland ondersteund ons netwerk door het bieden van scholing, intervisie en een online community

Meer weten over vroeginterventie binnen de logopedie? Lees het artikel van Connect Logopedie over hoe vroegsignalering problemen kan voorkomen

Ontwikkelingen regionetwerk:

Aftrap netwerk in Vechtdal
Op dinsdagavond 2 maart 2021 hebben we met meer dan 100 professionals een kick-off gehad van het netwerk IMH Vechtdal. Deze avond werd geïnitieerd door bovenstaande professionals, die samen het regioteam IMH Vechtdal vormen. Tijdens deze avond hebben we stilgestaan bij wat Infant Mental Health is. De leden van de regioteam hebben iets verteld over hun eigen werk binnen het werkveld voor jonge kinderen en hun gezinnen. Met zoveel belangstelling en enthousiaste professionals die aanwezig waren, was het een zeer geslaagde kick-off en een mooie basis voor een verdere regio-samenwerking! Lees meer over de plannen van het regioteam

Samenwerken jonge kind Vechtdal

Korte lijntjes onderling in Vechtdal

Verbinding in de regio
In Nederland worden steeds meer IMH netwerken opgezet. IMH Nederland biedt professionals daarbij ondersteuning, met als doel verbindingen leggen tussen basisvoorzieningen, ziekenhuiszorg, voorveld, voorschool en 1e en 2e lijnszorg. Elk netwerk sluit aan bij de kansen die professionals in hun regio zien. 

Ook in regio Vechtdal willen we een betere ketensamenwerking, zodat we (nog) preventiever kunnen werken. Het is namelijk prettig om korte lijnen onderling te hebben om snel gebruik te kunnen maken van elkaars expertise. Vanuit het IMH-gedachtegoed zeggen we dat alle professionals elkaar nodig hebben. Dit maakt dat Infant Mental Health juist domeinoverstijgend is. Iedere professional is daarbij even belangrijk in deze keten, ook naar ouders toe. 

Het doel is om met elkaar te zorgen voor een goede start en eerste levensjaren voor elk kind in het Vechtdal!

Samenwerkingspartners

Zoek je passende ondersteuning in Vechtdal, zonder wachtlijst?

Wetenschappelijk onderzoek IMH NederlandIn onze database staan (zorg)organisaties in de regio Vechtdal die Infant Mental Health expertise hebben. Onze database bestaat uit portfolio’s van leden. Organisaties en professionals geven in hun digitale portfolio aan wat hun aanbod en methodes zijn. Als platform zijn we bovendien op de hoogte van de actuele wachtlijst.  Met deze informatie denken wij mee met verwijzers en matchen de hulpvraag met de juiste expertise. Zo hoef je als huisarts, jeugdarts of gemeente niet meer op zoek naar het beste aanbod en kan je aandacht uit gaan naar de zorg voor het gezin.

Kunnen we jou ergens mee van dienst zijn? Neem vrijblijvend contact met ons op 

Over IMH Nederland

Samen met onze partners zorgen wij dat ouders het juiste antwoord krijgen op hun vragen in de opvoeding. Daarbij willen we dat de wens van ouders centraal staat en de informatie dichtbij huis gevonden kan worden. Dat betekent dat onze professionals op een nieuwe manier samenwerken om te zorgen dat kennis van specialisten beschikbaar is op het moment dat ouders daar behoefte aan hebben. 

We matchen hulpvraag met het juiste aanbod, bieden scholing, hebben een online IMH-behandelomgeving, verkorten de keten en zetten ons in voor zorginnovatie. 

Ook deelnemen? Meld je aan! 

Waarom een Infant Mental Health professional?

Infant Mental Health richt zich op een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen en hun ouders. Als je de visie en uitgangspunten kent, dan weet je dat dit een breed gebied is. En dat is ook het fijne van Infant Mental Health. Het richt zich niet op 1 aspect van de groei of ontwikkeling van het kind, maar allerlei gebieden komen samen. Dat biedt kansen voor een goede ketensamenwerking en het maken van 1 gezinsplan. 

Infant Mental Health professionals hebben naast hun eigen basisberoep, zoals kinderarts, kinderpsycholoog of kinderfysiotherapeut aanvullende scholing gehad. Daardoor letten ze op verbanden en patronen die kunnen ontstaan bij (zeer) jonge kinderen. Behandelplannen zijn niet alleen gericht op het eigen vakgebied, maar zijn integraal van opzet en het plan houdt ook rekening met de specifieke situatie van het gezin. Op die manier krijg je als ouder en/of verwijzer een totaal aanpak.

Antwoord op jouw vraag?

Heb jij een vraag over je zwangerschap, de opvoeding van je kleintje of over je rol als ouder? Je kan hiervoor bij je huisarts of consultatiebureau-arts terecht. Wil je onafhankelijk advies, of wil je samen met je verwijzer weten welke expert jou verder kan helpen, dan mag je gerust contact opnemen met het adviesteam van IMH Nederland. Wij staan dagelijks voor je klaar!

IMH Adviesteam

Volg ons ook op social media