Meteen naar de inhoud

IMH IJsselland

IMH IJsselland | Regionale ontwikkelingen & aanbod Infant Mental Health in IJsselland

Vind een IMH-professional of specifieke methode in IJsselland

In onze database staan gescreende (zorg)professionals & (zorg)organisaties uit de regio. Onze database bestaat uit portfolio’s van leden, die allen minimaal een IMH-scholing van 15 uur en actief werkzaam zijn met gezinnen met jonge kinderen. Organisaties en professionals geven in hun digitale portfolio aan wat hun expertise, zorgaanbod en methodes zijn. Wil jij ook zichtbaar zijn, ben je IMH-geschool en wil je vindbaar zijn voor ouders en professionals op onze website? Meld je dan aan voor ons Pakket 2 IMH netwerkzorg!

Zorgvuldig opstellen van een interventieplan

IMH Nederland vindt het belangrijk om bij aanvang van een interventieplan, zorgvuldig na te denken waarom je kiest voor welke interventie of combinaties van interventies. Dit betekent dat een zorgvuldige triage, gebaseerd op hypothesen nodig is, dat duidelijk is wie wat doet en hoe er geëvalueerd wordt. Hoe er tot een juiste interventieplan en samenwerking gekomen kan worden, wordt beschreven binnen de IMH-netwerkzorg. Elke professionals en organisatie houdt zijn eigen behandelverantwoordelijkheid, IMH Nederland faciliteert en stimuleert samenwerking. 

Welke stappen gaan we zetten in de regio Vechtdal

 • Meetups geweest. 
  Inmiddels zijn er 4 meetups geweest. De laatste was in maart 2023. Binnenkort zal er meer informatie volgen over een vervolg. Voor opgeven of vragen: Stuur een mail naar Anne Vink a.vink@accare.nl of Minarda Bosman m.bosman@sxb.nl.
 • Regiobijeenkomsten Vechtdal
  Twee keer per jaar een thema-avond. Leren van elkaar! Heb jij een idee voor de invulling? Laat het ons weten door een mail te sturen naar Miranda Breukelaar of Minarda Bosman
 • Elkaar vinden op casusniveau
  We willen met professionals samen reflecteren en elkaar ondersteunen in het bieden van de beste ondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen. Dit willen we doen met professionals uit verschillende domeinen. Hoe we dit gaan doen, moet nog vorm krijgen. Wil jij ook een bijdrage leveren en hierbij aansluiten? Heel graag. Laat het ons weten door een mail te sturen naar Miranda Breukelaar of Minarda Bosman.
 • Ondersteuning IMH Nederland
  IMH Nederland ondersteund ons netwerk door het bieden van scholing, intervisie en een online community.

Meer weten over vroeginterventie binnen de logopedie? Lees het artikel van Connect Logopedie over hoe vroegsignalering problemen kan voorkomen

Een IMH-basiscursus volgen tot Infant Family Associate? Of door voor Infant Family Practitioner?

Ontwikkelingen regionetwerk:

Aftrap netwerk in Vechtdal
Op dinsdagavond 2 maart 2021 hebben we met meer dan 100 professionals een kick-off gehad van het netwerk IMH Vechtdal. Deze avond werd geïnitieerd door bovenstaande professionals, die samen het regioteam IMH Vechtdal vormen. Tijdens deze avond hebben we stilgestaan bij wat Infant Mental Health is. De leden van de regioteam hebben iets verteld over hun eigen werk binnen het werkveld voor jonge kinderen en hun gezinnen. Met zoveel belangstelling en enthousiaste professionals die aanwezig waren, was het een zeer geslaagde kick-off en een mooie basis voor een verdere regio-samenwerking! Lees meer over de plannen van het regioteam

Samenwerken jonge kind Vechtdal

Korte lijntjes onderling in Vechtdal

Verbinding in de regio
In Nederland worden steeds meer IMH netwerken opgezet. IMH Nederland biedt professionals daarbij ondersteuning, met als doel verbindingen leggen tussen basisvoorzieningen, ziekenhuiszorg, voorveld, voorschool en 1e en 2e lijnszorg. Elk netwerk sluit aan bij de kansen die professionals in hun regio zien. 

Ook in regio Vechtdal willen we een betere ketensamenwerking, zodat we (nog) preventiever kunnen werken. Het is namelijk prettig om korte lijnen onderling te hebben om snel gebruik te kunnen maken van elkaars expertise. Vanuit het IMH-gedachtegoed zeggen we dat alle professionals elkaar nodig hebben. Dit maakt dat Infant Mental Health juist domeinoverstijgend is. Iedere professional is daarbij even belangrijk in deze keten, ook naar ouders toe. 

Het doel is om met elkaar te zorgen voor een goede start en eerste levensjaren voor elk kind in het Vechtdal!

Ik wil mij inzetten voor goede IMH netwerkzorg

Wij ondersteunen IMH-professionals om zo goed mogelijk en efficiënt samen te werken omwille van de juiste ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen.  En als jij diezelfde missie hebt, dan je ben je welkom!

Wat krijg je
Onderlinge verbinding tussen professionals vinden we belangrijk bij IMH Nederland. Om hierin te faciliteren bieden we jou: 

 • Een inspirerende online community met IMH professionals uit heel Nederland, waarin je kennis en vraagstukken met collega professionals kunt delen.
 • Ruim 50 IMH-tools die voor je klaarstaan die je kunt gebruiken om werken vanuit de Infant Mental Health-visie goed vorm te geven.
 • Advies en ondersteuning vanuit IMH Nederland

IMH projecten in de regio IJsselland

Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt en traint hulpverleners bij het aangaan van het intieme gesprek over kinderwens. Ze traint hulpverleners die de rol van aandachtsfunctionaris NNZ binnen hun organisatie op zich willen nemen. Lees meer over Nu Niet Zwanger.

Kansrijke Start

Kansrijke Start is een landelijke campagne, om jonge kinderen een betere start te geven. Er wordt ingezet op betere samenwerking en de vorming van coalities via een subsidie die aan gemeentes wordt aangereikt. In Overijssel hebben meerdere gemeenten een subsidie aangevraagd bij het Landelijk programma Kansrijke Start.

Onrustige Baby netwerkzorg

Infant Mental Health zorg, dichtbij ouders voor als zij een onrustige baby hebben. In elke regio worden professionals specifiek opgeleid om vanuit netwerkzorg ouder en kind te begeleiden goed te begeleiden. Op helpmijnbabyhuilt.nl vind je meer informatie voor aanspreekpunten in deze regio.

PABO jonge kind

Hogeschool Windesheim, Viaa en Saxion hebben ieder een expertisecentrum Jonge Kind die leerkrachten opleidt tot Jonge Kind Specialist. Tevens zetten ze zich samen met andere PABO’s in binnen het Expertisecentrum Early Childhood Education met projecten om binnen het basisonderwijs meer aandacht te krijgen voor deze leeftijdsgroep.

Integrale Vroeghulp

Voor ouders van kinderen met (vermoeden van) ontwikkelingsproblematiek in Overijssel. In Overijssel draaien meerdere kernteams zoals in Zwolle en Deventer. Lees meer Integrale Vroeghulp in de regio

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit je regio?

Aanmelden regionieuws Overijssel

Waarom Infant Mental Health netwerkzorg?

Infant Mental Health richt zich op een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen en hun ouders. Als je de visie en uitgangspunten kent, dan weet je dat dit een breed gebied is. En dat is ook het fijne van de Infant Mental Health-visie. Het richt zich niet op één aspect van de groei of ontwikkeling van het  jonge kind, maar allerlei kennisgebieden komen samen. Dat biedt kansen voor een goede netwerksamenwerking en het maken van één gezinsplan.

Infant Mental Health-professionals hebben naast hun eigen basisberoep, zoals kinderarts, kinderpsycholoog of kinderfysiotherapeut, aanvullende scholing gehad. Daardoor letten ze op relaties en patronen die kunnen ontstaan bij gezinnen met (zeer) jonge kinderen. Behandelplannen zijn niet alleen gericht op het eigen vakgebied en het indiviuele gezinslid, maar IMH behandelplannen zijn integraal van opzet, houdt ook rekening met de specifieke situatie van het gezin, individuele kenmerken en de relaties onderling. Op die manier krijg je als ouder en/of verwijzer een totaal aanpak.

Volg ons ook op social media