Ga naar de inhoud

IMH Twente

Regionale ontwikkelingen, netwerksamenwerking & aanbod Jonge Kind

Vind een IMH-professional of specifieke methode in Twente

In onze database staan gescreende (zorg)professionals & (zorg)organisaties uit de regio. Onze database bestaat uit portfolio’s van leden, die allen minimaal een IMH-scholing van 15 uur en actief werkzaam zijn met gezinnen met jonge kinderen. Organisaties en professionals geven in hun digitale portfolio aan wat hun expertise, zorgaanbod en methodes zijn. Wil jij ook meedoen, ben je IMH geschoold en wil je vindbaar zijn voor ouders en professionals? Meld je dan aan voor ons Pakket 2 IMH netwerkzorg!

Zorgvuldig opstellen van een interventieplan

IMH Nederland vindt het belangrijk om bij aanvang van een interventieplan, zorgvuldig na te denken waarom je kiest voor welke interventie of combinaties van interventies. Dit betekent dat een zorgvuldige triage, gebaseerd op hypothesen nodig is, dat duidelijk is wie wat doet en hoe er geëvalueerd wordt. Hoe er tot een juiste interventieplan en samenwerking gekomen kan worden, wordt beschreven binnen de IMH-netwerkzorg. Elke professionals en organisatie houdt zijn eigen behandelverantwoordelijkheid, IMH Nederland faciliteert en stimuleert samenwerking. 

Een IMH-basiscursus volgen tot Infant Family Associate? Of door voor Infant Family Practitioner?

Ik wil mij inzetten voor goede IMH netwerkzorg

Wij ondersteunen IMH-professionals om zo goed mogelijk en efficiënt samen te werken omwille van de juiste ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen.  En als jij diezelfde missie hebt, dan je ben je welkom!

Wat krijg je
Onderlinge verbinding tussen professionals vinden we belangrijk bij IMH Nederland. Om hierin te faciliteren bieden we jou: 

  • Een inspirerende online community met IMH professionals uit heel Nederland, waarin je kennis en vraagstukken met collega professionals kunt delen.
  • Ruim 50 IMH-tools die voor je klaarstaan die je kunt gebruiken om werken vanuit de Infant Mental Health-visie goed vorm te geven.
  • Advies en ondersteuning vanuit IMH Nederland

IMH projecten in de regio Twente

Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt en traint hulpverleners bij het aangaan van het intieme gesprek over kinderwens. Ze traint hulpverleners die de rol van aandachtsfunctionaris NNZ binnen hun organisatie op zich willen nemen. Lees meer over Nu Niet Zwanger.

Kansrijke Start

Kansrijke Start is een landelijke campagne, om jonge kinderen een betere start te geven. Er wordt ingezet op betere samenwerking en de vorming van coalities via een subsidie die aan gemeentes wordt aangereikt. In Twente nemen meerdere gemeentes, zoals Hengelo, Enschede en Almelo, deel aan het Landelijk programma Kansrijke Start.

Onrustige Baby netwerkzorg

Infant Mental Health zorg, dichtbij ouders voor als zij een onrustige baby hebben. In elke regio worden professionals specifiek opgeleid om vanuit netwerkzorg ouder en kind te begeleiden goed te begeleiden. Op helpmijnbabyhuilt.nl vind je meer informatie voor aanspreekpunten in deze regio.

PABO jonge kind

Hogeschool Windesheim, Viaa en Saxion hebben ieder een expertisecentrum Jonge Kind die leerkrachten opleidt tot Jonge Kind Specialist. Tevens zetten ze zich samen met andere PABO’s in binnen het Expertisecentrum Early Childhood Education met projecten om binnen het basisonderwijs meer aandacht te krijgen voor deze leeftijdsgroep.

Integrale Vroeghulp

Voor ouders van kinderen met (vermoeden van) ontwikkelingsproblematiek in de regio Almelo. Daarnaast bieden ze trajectbegeleiding aan i.s.m. KiECON. Meer informatie over IVH Twente Noord

KiECON

Voor integrale diagnostiek bij jonge kinderen met complexe ontwikkelingsproblemen.  Samenwerking van 8 Twentse organisaties, die zich inzetten voor goede hulp aan ouder en kind. Meer informatie op KiECON.nl 

Expertisecentrum Jonge Kind

Expertisecentrum Jonge Kind is een initiatief van gemeente Hengelo en het samenwerkingsverband Plein Midden Twente. Het EJK zet in op kwaliteit binnen de kinderopvang en IKC. 

Zorglijn LVB & zwangerschap

Met subsidie van ZonMW mag het platform IMH Nederland samen met Ambiq een zorglijn schrijven voor aanstaande ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Op de IMH-pagina Projectbeschrijving zorglijn LVB & zwangerschap lees je meer

Keten onrustige baby

Vanuit de Academische Werkplaats Jeugd Twente (AWJT) is in samenwerking met MST een onderzoek lopend om de ketensamenwerking van onrustige baby’s in Twente in beeld te krijgen. Meer informatie bij AWJT

IMH Flexpoule

IMH Nederland houdt van verbinden en daarom werken op verschillende plekken binnen de jonge kindzorg in Twente. Heb jij een uitdaging om de bezetting rond te krijgen of wil je extra IMH expertise inzetten, dan kan je bij ons terecht. Maar info via zillah@imhnederland.nl

Nazorg poli vroeggeboorte

Een speciale  nazorg poli binnen ZGT in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg, (voor ouders van) kinderen die te vroeg zijn geboren. Onder leiding van kinderarts E. van der Kroft en jeugdarts A. Beens. Lees meer via zgt.nl – Neonatale nazorg

Ontwikkeltafels

Samen 14 heeft diverse ontwikkeltafels, waarbij ook aandacht is voor preventie en het jonge kind. Lees meer over versterken van de basis van het jonge kind

Aanpak kindermishandeling

Onderdeel van “Geweld hoort nergens thuis” een onderzoeks – en implementatieproject voor een verbetere multidisciplinaire aanpak tegen HSG en kindermishandeling bij kinderen onder de 4 jaar. Op onze IMH-pagina Geweld hoort nergens thuis vind je meer.

Stressmeter jonge kinderen IMH Nederland

Stressmeter jonge kind

Het is soms lastig af te lezen hoe een kleintje zich voelt. Het meten van stressniveau zou daarin een oplossing kunnen zijn. Universiteit Twente onderzoekt de mogelijkheden i.s.m. kindergeneeskunde ZGT & IMH Nederland. 

Schoolzorg-ondersteuners

In 2018 is een pilot gestart van Jarabee en gemeente Hengelo voor schoolzorgondersteuners. Het doel: signaleren van vroegtijdig problemen van kinderen of gezinnen, en hen van hulp voorzien. Deze pilot is inmiddels verlengt.

Voeding & weerstand

Kinderarts E. van der Gaag gepromoveerde in 2020 aan de Universiteit Twente op voeding en verbetering van weerstand bij (jonge) kinderen met gezondheidsklachten. Meer informatie over dit promotie-onderzoek 

Nanniek van den Heuvel
Orthopedagoog NVO & IMH-consulent DAIMH
Nina Bosch
Orthopedagoog
Anouk van Vossen
Social Worker & IMH-consulent
Zillah Holtkamp
GZ-psycholoog BIG & IMH-specialist DAIMH, supervisor, strategisch adviseur
Vorige slide
Volgende slide

Wij komen je graag ondersteunen

Flexibele inzet van IMH-deskundigen nodig?

Zoek jij tijdelijke ondersteuning van een IMH-deskundige voor jouw team? Dat kan via ons!

Wij houden van verbinden en werken dan ook op verschillende plekken binnen de jonge kindzorg in Twente. Heb jij een uitdaging om de bezetting rond te krijgen of wil je extra IMH expertise inzetten, dan kan je bij ons terecht.  In onze IMH-flexpool zitten basisorthopedagogen met IMH-kennis, IMH-consulenten & IMH-specialist/regiebehandelaar BIG. 

Je kan bij ons terecht voor vragen:

  • vervanging zwangerschapsverlof
  • tijdelijke inzet om de wachtlijst te verkorten
  • supervisie of intervisie begeleiding
  • ondersteuning bij casuistiekbespreking of consultatie
  • invulling van diensten op de groep vanwege ziekte of verlof

Intervisie regio Twente

Ben jij IMH-geschoold en vind je het fijn om in verbinding te zijn met anderen IMH-professionals? Ontmoet elkaar dan tijdens de intervisie die er in Twente 3x per jaar (gratis) wordt georganiseerd. Het betreft een open groep, dus je kan vrijblijvend aansluiten. De data voor 2022 staan hiernaast. 

Geen evenementen gevonden die voldoen aan je zoek criteria.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit je regio?

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief van regio Twente

Waarom Infant Mental Health netwerkzorg?

Infant Mental Health richt zich op een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen en hun ouders. Als je de visie en uitgangspunten kent, dan weet je dat dit een breed gebied is. En dat is ook het fijne van de Infant Mental Health-visie. Het richt zich niet op één aspect van de groei of ontwikkeling van het  jonge kind, maar allerlei kennisgebieden komen samen. Dat biedt kansen voor een goede netwerksamenwerking en het maken van één gezinsplan.

Infant Mental Health-professionals hebben naast hun eigen basisberoep, zoals kinderarts, kinderpsycholoog of kinderfysiotherapeut, aanvullende scholing gehad. Daardoor letten ze op relaties en patronen die kunnen ontstaan bij gezinnen met (zeer) jonge kinderen. Behandelplannen zijn niet alleen gericht op het eigen vakgebied en het indiviuele gezinslid, maar IMH behandelplannen zijn integraal van opzet, houdt ook rekening met de specifieke situatie van het gezin, individuele kenmerken en de relaties onderling. Op die manier krijg je als ouder en/of verwijzer een totaal aanpak.

Volg ons ook op social media